Gå til sidens hovedinnhold

Eldreomsorg: Mener Oslo kommune presser private ansatte ned i lønn

I kravlisten fra Oslo kommune krever de at private sykepleiere skal tjene mindre og ha en tredjedel av fraværet til kommunens egne ansatte.

Selv om private sykehjem fases ut i Oslo, skal fortsatt private tilby hjemmesykepleie og personlig assistanse. Det er en del av fritt brukervalg.

I en sak publisert av Dagsavisen hvor det ble avdekket at flere private sykehjem har lavere lønn og dårligere ansattforhold, fortalte eldrebyråden i Oslo at private sykehjem skal fases ut.

Én av grunnene, var at vilkårene for ansatte i hennes øyne var for dårlig.

– Fra vår side forutsetter vi at kravene i Oslo-modellen oppfylles, nemlig at alle skal ha anstendige lønns- og arbeidsvilkår, at det tilbys faste stillinger og at det tas inn lærlinger, sa byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) til Dagsavisen.

Les også: Disse 11 private sykehjemmene vil Oslo-byrådet ta styringen fra

Presser ned lønnen

I anbudsdokumentene fra Velferdsetaten i Oslo kommune, som nylig er sendt ut til private tilbydere, stiller kommunen en rekke krav til hvordan de regner timepris.

Kravene stilles for å kunne gi tilskudd til de private, slik at de skal tilby tjenester på lik linje med andre offentlige tilbud.

Les også

undefined

Kommunens krav innebærer at private sykepleiere skal få en lønn som ligger langt lavere enn kommunens egne sykepleiere.

Ifølge Oslo kommune kan en kommunalt ansatt sykepleier forvente en lønn mellom 450.400 - 555.600 kroner (lønnstrinn 28-41).

Les også

Ap-kommunen fjerner privat hjemmehjelp: Nå mister 20 ansatte jobben

Men i anbudsdokumentene står det at private bare får betalt for å gi lønn på lønnstrinn 31, altså 469.200 kroner. Med andre ord legger kommunen opp til at sykepleiere som jobber i privat hjemmesykepleie skal tjene inntil 86.000 kroner mindre i året enn kommunalt ansatte sykepleiere.

– Det er krevende for oss når betingelsene ikke holder tritt med nye premisser i konkurransegrunnlaget, sier Ingunn Moser som er administrerende direktør ved Diakonhjemmet.

Diakonhjemmet er en privat stiftelse som driver både sykehus, sykehjem og hjemmehjelp for eldre, i tillegg til utdanning.

– Diakonhjemmet vil gjerne bidra. Vi er glade for Oslomodellen for ansvarlig arbeidsliv og gode arbeidsforhold, og gjennom Virke har vi tariff og pensjon tilsvarende det offentlige. Vi er også glad for at det nye konkurransegrunnlaget setter høyere krav til kompetanse og andelen fagsykepleiere. Men det tas ikke høyde for i beregningsgrunnlaget for lønnskostnadene, sier Moser.

Les også

Full krangel om MDGs motorvei-påstander: - Fri politisk fantasi

Skal de kunne konkurrere med kommunen om hjemmehjelp, er det en rekke nye krav Diakonhjemmet må oppfylle.

– Vi må levere mer, både på natt og helg, vi må levere i hele byen og det er kommet flere bomstasjoner med høyere takster. I tillegg får kommunale «bil i tjeneste»-kort, som gir enklere og friere parkering. Til sammen blir det et vanskelig regnestykke å få til å gå opp, sier Moser til Nettavisen.

– Er det slik at dere ikke vil levere tilbud?

– Jo, vi jobber med et tilbud. Hjemmebaserte tjenester passer godt inn i Diakonhjemmets portefølje og strategi, og vi har det fortrinn at vi har kort vei til kompetanse, vi kan dra veksel på spesialkompetansen vi har gjennom sykehuset og høgskolen. Men vi er bekymret for de betingelsene kommunen legger inn for private aktører, og mener de i praksis legger opp til dårligere betingelser for private når vi skal levere både på kompetanse og gode arbeidsforhold. Om vi klarer det på sikt, vet vi ikke enda. Vi ønsker at vi skal få det til, fordi vi mener vi da totalt sett kan tilby bedre tjenester til brukerne. Men det er vanskelig, sier hun.

Fristen for å levere tilbud går ut den 16. september.

Les også

Rødts løfter koster minst fem milliarder, men Oslo har ikke penger til regningen

Forventer lavere sykefravær

Det er ikke bare lønnsnivået kommunen forventer at private skal ha på et lavere nivå. Private skal også bare ha en tredjedel av sykefraværet.

Ifølge Helsedirektoratets tall er det i Oslo kommune et sykefravær på 9,9 prosent i pleie- og omsorgssektoren. Det betyr at en av ti ansatte er borte fra jobb hver eneste dag.

I kravlisten til de private, legges det til grunn at de private skal kun ha et sykefravær på 3,2 prosent.

Velferdsetaten i Oslo sier til Nettavisen at det er begrenset hva de kan kommentere, men bekrefter prisene i konkurransegrunnlaget.

– Det er fast pris i konkurransen. Beregningen er gjort med utgangspunkt i statistikker og tall fra kommunal drift, sier kommunikasjonsrådgiver Sverre Steen i Velferdsetaten.

Les også

Hvorfor strupe valgfriheten for Oslos elever, Raymond Johansen?

Forsvarer ordningen

Eldrebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl, mener ordningen er god, og at de har lagt opp til mer valgfrihet enn det Høyre-styrte byrådet.

– Denne utlysningen har fått helt nye rammer og åpner blant annet for at ideelle tilbydere slipper til. Den muligheten var i praksis stengt da Høyre styrte byen, sier hun til Nettavisen.

– Så dere presser ikke ned lønnen?

– Så vidt meg bekjent er det ganske vanlig i anbudskonkurranser at det legges til grunn beregning av bla. timepris. Lønnstrinn 31 er det en sykepleier med 10-11 års ansiennitet tjener i Oslo kommune, sier Dahl.

Ifølge stillingsannonsene som ligger ute på kommunens egne nettsider, står det oppført at sykepleier tilbys lønnstrinn 28-41, altså mellom 450.400 - 555.600 kroner.

Ifølge byråden er det lagt opp til en god konkurranse som skal sørge for best mulig tjenester.

– Jeg håper de aktørene som ønsker å levere tjenester til de som trenger det i Oslo vil tilstrebe gode forhold for sine ansatte, sier byråden.

Mest lest

Les også

Raymond advarer velgere som rømmer fra Arbeiderpartiet: - Det er feil!

Les også

Frp vil sette bestemor på anbud, ha flere velferdsprofitører og står bak noen pengesluk av prestisjeprosjekter

Les også

undefined

Kommentarer til denne saken