Saken oppdateres fra pressekonferansen.

Oljefondet - Statens pensjonsfond utland - legger tirsdag morgen frem hovedtallene for fondet i 2022. Den fulle årsrapporten for fjoråret kommer ikke før i mars.

Men hovedtallene viser at fondet i 2022 tapte 1637 milliarder kroner. Avkastningen ble negativ med 14,1 prosent. Til sammenlikning er utgiftene i år på statsbudsjettet på 1748 milliarder. I kroner har Oljefondet aldri tapt mer i et kalenderår.

– Markedet har vært preget av krig i Europa, høy inflasjon, og stigende renter. Dette påvirket både aksjemarkedet og rentemarkedet negativt på samme tid, noe som er uvanlig. Samtlige aksjesektorer hadde negativ avkastning bortsett fra energi, sier leder Nicolai Tangen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i en pressemelding.

Et år for historiebøkene

– Året 2022 var et år for historiebøkene, det var et tøft år i hele verden, sa Tangen på en pressekonferanse.. 2022 var preget av både krig i Europa og geopolitiske spenninger, klimakrise og en raskt økende inflasjon. Sistnevnte var den høyeste på mer enn 40 år.

– Det er en ting du kan være sikker på: Hvis noe går galt i denne verden, eier vi det, sa Tangen. Oljefondet er investert i mer enn 9000 selskaper rundt omkring i verden..

Oljefondet beskriver 2022 som «et utfordrende år». En fattig trøst er at fondets avkastning var 0,88 prosentpoeng bedre enn avkastningen på referanseindeksen, indeksene fondet sammenlikner seg med. Denne meravkastningen tilsvarer 118 milliarder kroner, men oppsto primært i første halvår (1,14 prosentpoeng).

Enorme svingninger

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var -15,3 prosent, avkastningen på renteinvesteringene var -12,1 prosent, mens investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på 0,1 prosent Avkastningen i fjor er det nest verste i fondets historie, bare overgått av 2008 (-23 prosent).

Da tapte Oljefondet 633 milliarder kroner. I 2019 tjente fondet nesten 1700 milliarder.

I fjor var det først og fremst teknologiaksjene som fikk en smell med 495 milliarder kroner. 56 milliarder av dette tapet var på Amazon, 52 milliarder på Meta (Facebook) og 47 milliarder på Tesla. Den beste enkeltinvesteringen var Exxon Mobil med 27 milliarder.

Men Oljefondet er ikke ute av Russland, som de kunngjorde for et snaut år siden.

Helt fastlåst

– Situasjonen er helt fastlåst, vi kan verken selge eller kjøpe. Vi hadde investeringer for 27 milliarder kroner, men de er nå verdsatt til 3 milliarder, opplyste nestleder Trond Grande i Oljefondet på pressekonferansen på spørsmål fra Nettavisen. Med andre ord er tapet omtrent som det fondet antydet i fjor.

Aksjeavkastningen til Oljefondet ligger normalt nokså tett opp mot verdensindeksen for aksjer. Og i 2022 ga verdensindeksen - 17,7 prosent, men da målt i dollar. I 2021 var denne avkastningen positiv med over 22 prosent.

Avkastningen og resultatene til Oljefondet har derfor svingt enormt de seneste årene i takt med svingningene i aksjemarkedet.

I første halvår tapte Oljefondet astronomiske 1680 milliarder kroner, hvorav 1383 milliarder i aksjemarkedet. I andre halvår var det derfor en svakt positiv avkastning. Tallene for i fjor var preget av renteoppgangen. Det gir et kurstap på rentepapirene.

Gigantisk rentesmell

Nettavisen skrev om halvårstallene i fjor at fondet gikk på en gigantisk rentesmell. Avkastningen på renteinvesteringene i første halvår var - 9,3 prosent, et tap på hele 340 milliarder kroner. Nå er altså dette rentetapet klart forverret. Oljefondet har lånt ut langt over 3000 milliarder kroner.

Hovedtyngden av disse lånene - obligasjoner - har en fast rente for et antall år. Når rentene stiger. som i fjor, faller kursen på disse obligasjonene. Og Oljefondet har hatt en faktisk negativ rente i lån for flere hundre milliarder kroner. Disse lånene får virkelig lide nå.

2022 var det svakeste året for renteplasseringene i fondets historie som følge av de høyere rentene.

Rekord på rekord

Oljefondet passerte i begynnelsen av januar 13.000 milliarder kroner i verdi. Og rekordene bare fortsetter, i de første ukene av januar har vårt gigantiske pensjonsfond økt enda mer i verdi. Markedsverdien av fondet tirsdag morgen er svimlende 13.355 milliarder kroner.

Det tilsvarer om lag 2,44 millioner kroner per innbygger. Tapet i 2022 utgjør om lag 300.000 kroner for Norges befolkning på 5.475.000.

Oljefondets verdi påvirkes av avkastningen på investeringene og tilførsler eller uttak fra staten. Siden fondet kun er investert i utlandet, påvirkes verdien også av endringer i valutakurser.

Kronekursen svekket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av året. Valutabevegelsene bidro til å øke fondets verdi med 642 milliarder kroner. Det ble tilført rekordhøye 1085 milliarder kroner til fondet. Den tidligere rekorden var i 2008 på 386 milliarder.

Fondet hadde ved årsskiftet en verdi på 12.429 milliarder kroner2. 69,8 prosent av fondet var investert i aksjer, 27,5 prosent i rentepapirer, 2,7 prosent i unotert eiendom og 0,1 prosent i unotert infrastruktur for fornybar energi.