Elektronikkjeden Elkjøp vil nedbemanne i noen av sine butikker og på hovedkontoret i Nydalen, får E24 bekreftet.

Anslagsvis innebærer det en reduksjon i bemanningen på 12 prosent i snitt, og avvikling av driften i «noen få» butikker.

Administrerende direktør i Elkjøp, Linda Frid Andersen, opplyser ikke hvor mange årsverk som vil bli rammet, eller hvilke butikker som må stenge.

– Det er en krevende tid for varehandelen, med en ekstrem situasjon på pris og margin, sier Andersen til avisen.

Videre sier Andersen at Elkjøp i 2022 forsøkte å kutte kostnader og effektivisere – uten å oppnå et godt nok resultat.

– Det er en tøff beskjed for våre ansatte å få og en krevende beslutning for Elkjøp å ta som selskap. Jeg har stor forståelse for uroen dette skaper, og vi kommer til å gjøre det vi kan for å hjelpe og støtte medarbeiderne våre i tiden som kommer. Det er det viktigste vi gjør nå, sier hun.

Ekspert tror flere kjeder vil følge

Bransjeanalytiker Erik Melle i Danske Bank sier til Nettavisen at det er fornuftig av Elkjøp å redusere kostnader, ettersom de allerede har rapportert i kraftige fall i sine resultater.

– Det bør heller ikke overraske spesielt om andre også gjør noe liknende, sier Melle til Nettavisen.

– Så du tror det kan komme lignende hendelser frem i tid?

– Ja, absolutt! Og det bør vi nok også se. At det gjøres tilpasninger for å møte et strammere marked er fornuftig, og for enkelte, helt nødvendig for å overleve, sier bransjeanalytikeren.

Han tror ikke det for ledelsen i Elkjøp blir vanskelig å stå rakrygget og forklare hvorfor man gjorde denne type tiltak, gitt den store usikkerheten både i henhold til hvor ille det kan bli, og hvor lenge det kommer til å vare.

– I hvor stor grad er dette dramatisk?

– Avvikling av drift i «noen få» butikker som nevnt, høres ikke spesielt dramatisk ut. Å kutte personalkostnader med 12 prosent kan i større grad være det, men det henger tett sammen med over hvor lang tid dette er tenkt og hvordan det skal løses, sier bransjeanalytikeren.

Tøff tid i vente

Melle sier han tror det kommer til å bli tøft for detaljhandelen generelt fremover, men at det er vanskelig å spå akkurat hvor hardt og hvor lenge det kommer til å bli.

– Forbruket og økonomien generelt har holdt seg relativt godt til tross for kraftig renteøkninger. Dette kommer neppe til å fortsette særlig lenge, men utviklingen fremover kommer til å være ulik for de ulike segmentene i detaljhandelen, sier han.

Har merket seg handle-trend

Han har merket seg en trend i hvilke segmenter det er størst nedgang, og i de som har holdt seg bra.

– Dyrere varer taper terreng, mens lavprissegmentet holdt seg bra. Vi kommer nok til å se en vridning fra «nice to have» til «need to have». Forbruksvarer av typen mat og husholdningsartikler kjøper vi uansett, mens veldig mange av produktene innen faghandelen kan utsettes, sier Melle.