[05.11.2019] - Aksjeanalyser.com, som leverer omfattende uavhengige analysetjenester av børs, aksjer, valuta og råvarer for nordiske investorer, har i dag sett nærmere på de seneste dagers kursrakett på Oslo Børs, Hyard Group ASA (ticker: HYARD).

Aksjen var på det høyeste i dag omsatt til kurs 5,50 kroner pr. aksje, mens den sist fredag endte med en sluttkurs på 3,40 kroner pr. aksje.

Hyard Group-aksjen har altså fra sluttkurs fredag i forrige uke ved 3,40 kroner, og til høyeste kurs i dag ved 5,50 kroner pr. aksje, steget med vanvittige 60 prosent på kun to børsdager.

Kort om Havyard Group ASA (ticker på Oslo Børs: HYARD)

Havyard Group ASA utvikler og selger skipsdesign og skipsutstyr i tillegg til sin egen bygging av avanserte fartøy for verft og rederier over hele verden som opererer innenfor offshore olje & gass, fiskeri og havbruk. Havyard Group leverer produkter og tjenester innen hele verdikjeden fra fartøyets design, konstruksjon, ettersalg og livssyklus støtte til skip i drift.

[04.11.2019]: Prototype for hydrogen et skritt nærmere

Havyard Group ASA (ticker på Oslo Børs: HYARD) kunne mandag 04.11.2019 melde om at selskapet nå tar neste skritt mot en pilot på hydrogen-løsning for store skip, og går inn i godkjenningsfasen der selskapet har skrevet under avtaler med leverandører av hydrogentank og brenselceller.

Se pressemeldingen fra selskapet her: https://newsweb.oslobors.no/message/488533

Andre nyheter rundt selskapet den seneste tiden:

[25.10.2019]: Havyard Group ASA (ticker på Oslo Børs: HYARD): Oppdatering av finansiell situasjon

Det vises til børsmeldinger av 2. og 17. juli 2019 vedrørende avtale med selskapets senior långivere og obligasjonseiere om endringer i eksisterende låneavtaler, herunder endrede covenants. Dette i hovedsak som følge av større tap på to prototype-prosjekter ved Havyard Ship Technology sitt verft i Leirvik, som børsmeldt 21. mars 2019.

I forbindelse med siste prosjektprognoser har det blitt konstatert ytterligere tap for nevnte prototype-prosjekter. Årsaken til de nye tapene skyldes operasjonelle forhold, herunder økt timeforbruk med påfølgende forsinkelser i ferdigstillingen av de nevnte skipene. Nye planlagte leveringstider er satt til november og desember 2019.

Den samlede effekten medfører at selskapet vil være i brudd med de nye covenants fra og med Q4 2019 hva gjelder krav til egenkapital og arbeidskapital, og selskapet vil derfor avlegge et svakere resultat pr Q3 2019 enn det som tidligere har vært forutsatt.

Selskapet har igangsatt dialog med långivere for å minimere effektene av nevnte brudd, og hvor Fearnley Securities er engasjert som finansiell rådgiver for å bistå selskapet med implementeringen av en langsiktig og bærekraftig kapitalstruktur.

Oppdatert informasjon om covenants bruddet vil bli gitt så snart som mulig, og senest ved rapportering av perioderegnskapet for Q3 2019.

Se pressemeldingen fra selskapet her: https://newsweb.oslobors.no/message/487849

Havyard Group ASA (ticker på Oslo Børs: HYARD) presenterer sin kvartalsrapport for tredje kvartal 2019 den 28. november 2019.

[29.08.2019]: HAVYARD GROUP ASA - Regnskap andre kvartal 2019

Driftsresultat på MNOK - 49,5 (-6,2 %) i andre kvartal 2019.
Driftsresultat på MNOK - 38,8 (-2,5 %) pr første halvår 2019.

Konsernets driftsresultat (EBIT) i andre kvartal er sterkt påvirket av nye avsetninger for fullføring av to prosjekt som skal sluttføres i 2019 ved Havyard Ship Technology. De andre forretningsområdene leverer i samsvar med forventninger i perioden.

Les mer her: https://newsweb.oslobors.no/message/484158

Saken rundt Havyard Group fortsetter nedenfor her..

Les også:

«Aksje tok av - storbank tror den skal tredobles»

«Bånn gass og rally for Ferrari-aksjen»

«Bitcoin kan stige til himmels igjen»

«Det kan bli valutasjokk for Norge i 2020»

Kommersielt innhold:

Nå kan du få hele 34 prosent rabatt på 12 måneder medlemskap hos Aksjeanalyser.com, og tilgang til alt av omfattende analysetjenester som Aksjeanalyser.com leverer av både børs, aksjer, valuta og råvarer. Les mer og bestill her..

Teknisk Analyse av Havyard Group ASA (ticker på Oslo Børs: HYARD)

Havyard Group ASA (ticker på Oslo Børs: HYARD) har mildt sagt vist en svært volatil utvikling de seneste årene.

I 2014 var aksjen rundt 34 kroner, for så å falle i løpet av en to års tid, helt ned til lavest rundt 2,35 kroner. Aksjen stupte altså på rundt to år med over 90 prosent.

Så fra bunnen i 2016 rundt 2,35 kroner, så steg aksjen med like vanvittige 857 prosent på bare rundt ett års tid. Aksjen ble nær tidoblet altså på bare rundt ett års tid.

Videre deretter så har aksjen nå siden toppen i 2017, rundt 22,50 kroner, falt helt ned til en bunn nå seneste ukene, rundt tre kroner. Aksjen har da stupt med hele 87 prosent på litt over to år.

Aksjeanalyser.com har nå i dag sett nærmere på denne mildt sagt svært volatile aksjen, og på hva det tekniske bildet for aksjen nå indikerer om den videre utviklingen videre fremover.

Aksjen har altså de seneste vel to årene nå falt kraftig, og innenfor en langsiktig fallende trend (jf. ukediagram nedenfor).

Aksjen har nå de seneste ukene testet støttenivået, rundt 3.00 - 3.50 kroner, og ved nedre trendlinje i denne langsiktige fallende trenden som aksjen nå beveger seg innenfor.

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, har vært i salgssignal det aller meste av tiden for aksjen siden den var rundt 16 kroner i oktober 2017 (jf. diagram 'SignalListen').

Etter den kraftige oppgangen for aksjen på rundt 50-60 prosent nå de seneste dagene, så tester aksjen nå motstandsnivået rundt 50-dagers glidende gjennomsnitt, og et motstandsnivå for aksjen rundt 5,50 kroner (jf. dagdiagram).

Dersom aksjen skulle klare å bryte over motstandsnivået rundt 5,50 kroner, så vil videre oppgang opp for en test av motstandsnivået opp mot øvre trendlinje i den langsiktige fallende trende og 200-dagers glidende gjennomsnitt signaliseres. Det vil da si en oppgang opp mot rundt 6,50 kroner, mens aksjen altså høyest i dag var omsatt til 5,50 kroner.

Basert på det samlede negative tekniske bildet for aksjen på mellomlang og lang sikt, og i henhold til den langsiktige fallende trenden som aksjen beveger seg innenfor, så vurderer Aksjeanalyser.com at at det er stor fare for at aksjen snart kan komme til å falle kraftig tilbake igjen.

Det vil da være lite teknisk støtte nedover for aksjen før ned mot bunnen nå nylig rundt tre kroner.

Skulle aksjen også bryte ned under støttenivået rundt tre kroner, så vil aksjen gjerne kunne falle videre nedover for å teste støttenivået fra tidligere bunn i 2016, rundt 2,35 kroner.

Så slik Aksjeanalyser.com vurderer det samlede tekniske bildet for denne de seneste dagene nå kursraketten på Oslo Børs, og som steg hele 60 prosent på bare to dager, så ser altså Aksjeanalyser.com stor fare for at aksjen kan snart komme til å falle kraftig igjen innenfor den langsiktige fallende trenden.

For å endre det i dag samlede negative tekniske bildet som aksjen viser på mellomlang og lang sikt, så må aksjen klare å bryte ut av den fallende trenden, og over 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og over et viktig teknisk motstandsnivå for aksjen rundt syv kroner.

Inntil det eventuelt måtte skje, så ser Aksjeanalyser.com fortsatt stor fare for videre kraftige fall for aksjen i tiden fremover. Da kanskje helt ned mot tidligere bunn fra 2016, da aksjen var lavest rundt 2,35 kroner.

Teknisk Analyse av Havyard Group ASA (ticker på Oslo Børs: HYARD):