Oppdatert: Saken er oppdatert med endret sum i den sluttpakken for Anne Kristin Lysell.

Lukrative utbetalinger og særavtaler har ridd Holmestrand kommune som en mare. Kritikken mot kommuneledelsen har haglet etter nyheten ble kjent i høst.

Tidligere Sande-rådmann Olav Roger Grande (63) får utbetalt 411.900 fra kommunen hvert år frem til han fyller 70 år. Summen kommer i tillegg til allerede opptjent pensjon, og pensjonisten vil dermed motta 1,1 millioner kroner årlig de neste årene.

Den tidligere kommunalsjefen Knut Johansen (62) har også fått en sluttavtale med utbetalinger på opp mot 800.000 kroner i tillegg til opptjent pensjon.

Les mer: Lokalmiljøet fikk nyss om utbetalingene på fem millioner. Da kom reaksjonene

I 2018 slo kommunene Hof og Holmestrand seg sammen uten å inngå egne sluttavtaler. Men da Sande kommune skulle innlemmes i Holmestrand, gikk det annerledes.

Ifølge rapportene Nettavisen har gjennomgått har kommunen brukt til sammen fem millioner kroner på sluttpakker til fem toppledere i Sande kommune.

De fem tidligere kommunetoppene fra Sande kommune har alle fått sluttavtaler i form av en såkalt servicepensjon på vei ut døren fra kommunen i tillegg til opptjent pensjon.

Les mer: Rådmannen (63) fikk sluttoppgjør på nesten en million - samtidig fikk han 1,1 million i årslønn hos ny kommune

  • Sande-rådmann Olav Grande får med seg 411.905 kroner årlig fram til han fyller 70 år. Dette utgjør til sammen 2,8 millioner kroner.
  • Kommunalsjef Knut Johansen får med seg en sluttpakke på 266.113 kroner årlig fram til han blir 65 år i mars 2023. Utbetalingen blir på nesten 800.000 kroner til sammen.
  • Personalsjef Anne Kristin Larsen Lysell fikk månedlige utbetalinger på 43.286 kroner i tillegg til pensjon mellom januar og juni i år. Sluttpakken utgjorde totalt 216.430.
  • Bjørn Tollaas, kommunalsjef for kultur og oppvekst, får med seg til sammen 739.851 kroner. Han har i over halvannet år jobbet i halv stilling, men har fått utbetalt lønn tilsvarende en full stilling via servicepensjon fra kommunen.
  • Barnevernsleder Berit Steen fikk utbetalt 100.000 kroner i servicepensjon mellom januar og juni for to år siden.

Les mer: Rådmann fikk gullkantet avtale verdt 1,2 millioner for å slutte: – Veldig uheldig for skattemoralen

Tidligere ordfører I Holmestrand Alf Johan Svele (H) reagerte kraftig på de lukrative avtalene som ble inngått.

– Når jeg treffer folk i butikken, er det første de vil snakke om at kommunen er smalhans og vurderer eiendomsskatt, samtidig som det deles ut feite pakker til noen få, sa han til Nettavisen i høst.

Slaktes i rapport

Etter Nettavisens saker om de lukrative avtalene, har kontrollutvalget i Holmestrand kommune gransket avtalene og regelverket.

I rapporten slaktes kommuneledelsen for å ha inngått avtaler som bryter med reglementet.

Avtalen mellom den tidligere rådmannen Olav Roger Grande og daværende ordfører i Sande kommune ble først inngått muntlig i 2016, og deretter skriftlig i 2018. Ifølge kontrollutvalgets rapport skal imidlertid en slik avtale godkjennes av formannskapet i Sande kommune først.

Les mer: Rådmannen ble saksbehandler i den nye kommunen: Beholdt millionlønn

I rapporten står det:

«Ordfører signerte arbeidsavtalen med OG (Olav Roger Grande, journ. anm.) uten at denne var formelt politisk behandlet. I etterpåklokskapens lys, ser ordfører at hun ikke burde ha signert avtalen når den ikke var formelt politisk behandlet på forhånd. Hun mener imidlertid at avtalen var godt kjent og omforent i politiske utvalg gjennom flere års arbeid med sammenslåingen.»

– Helt utrolig

Medlem i kontrollutvalget i Holmestrand kommune, Ola Buvik Skedsmo (Frp), reagerer kraftig på rapporten.

– Det er helt utrolig. Jeg har aldri sett en så tydelig og klar rapport. Det er ekstremt kritikkverdig at ordfører signerer en avtale med en rådmann som man ikke har myndighet til å inngå, sier Buvik Skedsmo til Nettavisen.

– Hvordan følges det opp?

– Det er opp til kommunestyret å se videre på. Jeg klarer ikke helt å se hvilke konsekvenser det vil føre til. Men når ordføreren handler på en slik måte, åpner man kommunen opp for søksmål fra arbeidstagere, som til syvende og sist gjør at skattebetalerne sitter igjen med regningen, sier han.

Les også: Moxnes ser rødt: Kommune-toppers lønn smadrer lønna til Norges toppolitikere

Holmestrand kommune har allerede store økonomiske problemer, og har for kort tid siden innført eiendomsskatt.

Nettavisen tok kontakt med nåværende ordfører Elin Gran Weggesrud for å høre hvordan rapporten blir fulgt opp. Hun henviser til uttalelsen hun ga til rapportarbeidet.

– Ordførerer har opplyst formannskapet og kontrollutvalget om at det var en feilvurdering å anta at avtalens innhold var så godt forankret gjennom mange års diskusjon og politisk arbeid, at avtalen ikke ble lagt frem til formell behandling, sier hun i rapporten.