Mange nordmenn forstår ikke strømregningen og har ingen anelse om hva neste strømregning kommer på - samtidig oppgir en av tre at nettopp strømregningen er en betydelig utgift.

Det kommer fram i en undersøkelse gjort blant drøyt 1000 nordmenn av Norstat for strøm-app-selskapet Tibber. Funnene viser at strømbransjen altfor lett kan lure kundene sine, mener administrerende direktør i Tibber, Edgeir Vårdal Aksnes.

- Strømselskapene har klart å gjøre strøm veldig kjedelig og komplisert - da ønsker man ikke da å sette seg inn i det. Historisk har det vært et poeng å lage strømregningen så avansert at man ikke skjønner om strømmen er dyr eller billig.

Han får støtte av direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet:

- Strømselskapene har gjort det svært vanskelig å være strømkunde. Dette reflekteres også i strømregningen, hvor det ofte ikke opplyses om hvilken avtale man har eller hva man betaler for.

Les også: Strømgigantens lokkepris: - Definitivt en dårlig deal

Undersøkelsen viser:

  • Fire av ti leser ikke hele strømregningen
  • En av fire (26 %) oppgir at de ikke forstår hele strømregningen
  • 38 prosent vet aldri på forhånd hva strømmen kommer til å koste
  • Halvparten (48 prosent) oppgir å ha god oversikt over strømforbruket
  • 33 prosent oppgir at strømmen utgjør en betydelig del av månedlige utgifter
  • 6 prosent oppgir å ha lånt penger for å betale strømregningen

- Skal betale mest mulig

Tibber-sjefen fyrer av denne kraftsalven mot strømbransjen:

- Disse aktørene har alt for lenge fått tjene på at forbrukere ikke forstår. I kjernen ligger en utdatert profittmodell som går ut på å få kundene til å bruke, og betale, for så mye strøm som mulig.

Les også: Tallene som viser hvor dyrt Norge er: - Enormt og økende

Når strømprisene nå er rekordlave blir i tillegg kundene mindre oppmerksomme på på hva regningen egentlig betyr, påpeker Vårdal Aksnes:

- Markedet vil etter hvert endre seg, og prisene vil stige. Da vil nok mange kunne få seg en ubehagelig overraskelse, sier han.

Over 40 prosent i undersøkelsen svarer at de ønsker bedre forståelse av hva de bruker strøm på hjemme. Det mener Tibber er et signal på økt interesse for strøm og for smartere strømforbruk.

Les også: Siviløkonom med klar oppfordring: Disse tre forsikringene bør du styre unna

Ifølge Tibber-sjefen er nøkkelen manglende innsikt og mangel på visualiserende informasjon om strømforbruket:

- Det er jo et usynlig produkt som du ikke har noe fysisk forhold til. Strømselskapene kompliserer dette med merkelige strukturer og tariffer som passiviserer brukerne i stedet for å gjøre dem interessert.

- Så hvordan burde regningen se ut, synes du?

- Regningen må gjøres digital, litt som mobilbanken, sånn at du lettere kan se hva du bruker og hva strømmen går til. Det er denne innsikten man må kommunisere.

- Unødvendig komplisert

Ove Flataker, direktør for Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE, peker i likhet med Tibber-sjefen på at strømregningen kan være vanskelig å forstå på grunn av lav interesse:

- Strøm er et komplekst fysisk fenomen og et lavinteresse-produkt - det skal bare være der. Man tar den som en selvfølge og er mest interessert når regningen går opp eller strømmen er borte. Folk kaster seg ikke over dette og googler begrepene - samtidig er det vanskelig å forstå alt intuitivt.

En av grunnene, mener han, er at man betaler for to ting samtidig, som ikke kan splittes opp: transporten, som ikke er kommersiell, og strømmen, som leverandørene konkurrerer om. Men det er endringer på gang som kan bidra til forenkling, tror han:

- I dag er ofte begge tjenestene levert av samme selskap - fra 1.1.2021 skal alle nettvirksomheter skilles ut i egne selskaper med eget navn og egen logo.

Flataker håper dette vil bidra til å synliggjøre forskjellen på transport og strøm. NVE-direktøren tror også det er viktig å regulere markedsføringen:

- Alle kommersielle aktører har sin agenda - og det er ikke alltid deres interesser er hånd i hånd med kundenes interesser - kontraktene kan fremstå unødvendig kompliserte.

- Avtalegiro skjuler kostnadene

Regningen er ikke lenger den viktigste informasjonskanalen ut til kundene, hevder Aslak Øverås, kommunikasjonssjef i Energi Norge, bransjeorganisasjonen for strømselskapene .

- Spørsmålet er hvor mange som egentlig leser strømregningen i dag, når de fleste får den som efaktura eller autogiro i nettbanken, sier Øverås, som mener kundene bør få informasjonen i de kanalene de bruker mest.

- Det er strenge krav fra myndighetene til hva som skal være med på regningen, men en bedre løsning kunne være å henvise til "min side" eller åpne nettsider, sier Øverås.

Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet poengterer derimot nettopp at mange selskaper krever avtalegiro og at dette kan skjule kostnadene for kundene:

- Avtalegiro gjør at strømregningene betales automatisk, og mange dermed ikke får med seg hva den inneholder.

Vil «luke i bedene»

NVE har satt ut en utredning som skal evaluere sluttbrukermarkedet for å få en bedre forståelse av hva som fungerer og ikke, og hva som er utfordringene. Flataker påpeker at etaten i samarbeid med Forbrukertilsynet og Forbrukerrådet må jobbe for mest mulig ryddige forhold:

- Strømselskapene skal tjene penger og være innovative. Men vi må skille mellom reell innovasjon og "lureinnovasjon “ - vi må luke i bedet - de som er i grenseland bør ikke få gjøre det fritt.

Enklere språk og tydeligere informasjon er viktig for strømbransjen, mener Aslak Øverås i Energi Norge:

- Mye av dette handler om at kundene skal vite hva slags avtale de inngår, hvor lenge den varer og hva som skjer når avtalen løper ut. Derfor er vi positive til at strømpris.no har forbedret prisportalen sin og løftet frem de mer langvarige avtalene. Det bør selvsagt fremgå av regningen hva slags strømavtale du har.

Les også: Statnett vil senke nettleien for 2021

- Må ta grep snarest

- Hva gjøres konkret med dette i kraft - og nettselskapene?

- Vi jobber nå med en nettbasert strømguide som skal lanseres i månedsskiftet. Her vil kundene finne nyttig informasjon om både regningen, hva de betaler for, de ulike strømproduktene og hvordan de kan bruke strøm smartere. Denne informasjonen vil ligge åpent tilgjengelig og bli brukt av strømselskapene. Målet er at det skal bli enda tryggere og enklere å være strømkunde, sier Øverås.

Forbrukerrådet krever snarlig bedring:

- Hvis bransjen ikke snart får forbedret strømregningen og informasjon om pris og vilkår, forventer vi at NVE tar grep og får dette regulert på plass, sier Inger Lise Blyverket.

Hun oppfordrer sterkt til å benytte Forbrukerådets sammelikningstjeneste strømpris.no og bytte strømavtale:

- De fleste kan spare tusener på noen minutter, sier hun.