Gå til sidens hovedinnhold

- En fornuftig bankpakke

Næringslivet roser regjeringen for pakken.

Søndag lanserte regjeringen pakken som skal «sikre kredittilførsel til foretak og husholdninger.»

100 milliarder
– Regjeringen foreslår å etablere to nye fond med en samlet kapital på 100 milliarder kroner. De to fondene skal gjøre det lettere for bedrifter og husholdninger å få tilgang til lån og bidra til å stabilisere finansmarkedet, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Senk renta her: Sjekk om du kan spare minst 5000 kroner

Om bankene velger å godta pakken gjenstår å se. Meldingene fra markedet var imidlertid slående positive, søndag.

- Vi har ikke hatt kontakt med enkeltbanker, da dette har vært sensivt materiale. Vi har imidlertid hatt god kontakt med bankforeningene, og da de sier seg godt fornøyd med pakken er vi ikke er engstelige for at bankene skal si nei, sier finansminister Kristin Halvorsen, til Nettavisen.

- Fornuftige tiltak
Bankene, næringslivet, ja til og med opposisjonen, roser søndag regjeringens arbeid i utarbeidelsen av deres andre bankpakke. Pakken rommer tiltak for 100 milliarder kroner.

- Dette er fornuftige tiltak og helt i tråd med tiltak vi foreslo for regjeringen for en måned siden. Jeg er glad de velger markedsløsningen og ikke en sosialistisk styring, sier finanspolitisk talsmann i Høyre, Jan Tore Sanner, til Nettavisen.

Høyre kommer til å støtte pakken, melder han i etterkant av pressekonferansen, søndag.

- Krever høring
Også kollega i Frp, Ulf Leirstein, er fornøyd med tiltakene. Leirstein ønsker imidlertid at pakken må til høring i Stortinget.

- Fondsstrukturen regjeringen foreslår er langt på vei tråd med tidligere forslag som Frp har tatt opp. Vi er positive til denne organiseringen, men dette er også noe som bør tas opp på en høring i Stortinget, sier Leirstein.

- Vi må sikre at regjeringen har lyttet til næringslivets behov. I den situasjonen landet er inne i er det ikke rom for å feile, legger han til.

- Motsigende
Både finansministeren og samferdselsministeren avviser at en slik høring vil bli gjennomført.

- En slik høring har vi ikke tid til, sier Halvorsen.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete mener partiet i sitt utspill motsier seg selv.

- Hvis vi skal sørge for rask tilgang av kreditt i norsk næringsliv så kan vi ikke sende ut dette på en ordinær høring. Det vil forsinke saksbehandlingen med opptil seks uker. Jeg håper at Stortinget er enig i at rask flyt i kapitaltilgangen er viktig, og at dette haster, sier Navarsete til Nettavisen.

- Jeg syns også Frp snakker mot seg selv når de i det ene øyeblikk vil ha hurtige pakker, mens de i det neste ønsker høringer. Nå har det kommet en pakke alle er fornøyd med, også Frp, da er det rart hvis man ikke vil være med på å implementere den hurtigst mulig, legger Navarsete til.

Positivt fra banknæringen
- Regjeringens forslag til finanspakke bør få positiv mottakelse i banknæringen. Tiltakene har fått en innretning og et omfang som gjør at det bør være mulig for mange banker å si ja til statlige kapitalinnskudd, sier administrerende direktør Arne Hyttnes og administrerende direktør Arne Skauge i Finansnæringens Hovedorganisasjon i en pressemelding.

Til vilkårene som stilles banktoppene, er stiller derimot næringen seg uforstående til.

– Vilkårene som knyttes til toppledernes lønn og bonus - men ikke til de virksomheter som får kreditt på grunn av tiltakene - er i og for seg ulogiske. Men det er ikke grunn til å tro at det vil hindre deltakelsen fra bankenes side. Det vises i denne sammenheng til at flere ledere i bank og finans allerede har sagt fra seg lønnsøkning og bonus i 2009, sier Hyttnes og Skauge i meldingen.

De understreker at beslutningen om å søke om kapitalinnskudd fullt og helt ligger hos den enkelte bank. For øvrig forutsettes det at søkerne og staten blir enige om de økonomiske vilkårene i hvert enkelt tilfelle.

- Har lyttet
Også i industrien blir pakken godt mottat. Industrinæringen var i flere ledd den som falt utenfor mye av innholdet i tiltakspakken slik den ble lagt fram 26. januar. Nå roser Norsk Industri regjeringen for å ha lyttet til næringslivets behov.

- Tiltakene i obligasjonsmarkedet er i tråd med vårt forslag. Den andre pakken tar sikte på å styrke bankenes kjernekapital, syretesten på om dette vil fungere er bankenes respons. Dersom bankene akspeterer de vilkårene staten har satt er denne pakka bra, sier administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

- Sier bankene derimot nei har staten lagt fram noe som ikke hjelper noe for industrien, legger han til.

- Skaper ny optimisme
Administrerende direktør i NHO mener bankpakken vil skape ny optimisme i næringslivet. Nå gjelder det å få pengene raskt ut til bedriftene.

- Regjeringen har levert en bankpakke som nå trolig er stor nok og utformet godt nok til å normalisere kredittmarkedet, sier NHOs adm. dir. Finn Bergesen. NHO har foreslått både et obligasjonsfond og styrking av bankenes egenkapital, og vi er glad for at regjeringen nå følger opp. Dette vil gjøre det enklere for bedriftene å få nødvendige lån.

- Størrelsen på pakken virker tilpasset næringslivets behov. Vi forutsetter at det nå raskt gjøres avtaler mellom bankene og Finansdepartementet slik at normale utlån fra bankene til næringslivet kommer i gang igjen, sier Bergesen i en pressemelding fra NHO.

Også administrerende direktør i LO, Roar Flåthen, ønsker bankpakken velkommen.

- Dette er en helt nødvendig oppfølging av bank- og finanstiltakene fra før jul. De er også nødvendige for å få effekt av tiltakspakken som nylig ble lansert, sier han i en pressemelding, søndag.

Les flere økonominyheter på Nettavisen Økonomi

Kommentarer til denne saken