*Nettavisen* Økonomi.

En «godt presset sitron»: Lønnsnivået i oljebransjen har skutt i været

I 2019 er det 50 år siden Philips Petroleum Company fant oljefeltet Ekofisk i Nordsjøen.

I 2019 er det 50 år siden Philips Petroleum Company fant oljefeltet Ekofisk i Nordsjøen. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Oljeselskapene har hatt vanskelig for å kutte i egen lønn i trange tider. I dag er lønnskostnadene den utgiften som truer lønnsomheten mest, ifølge SSB.

21.11.19 09:52

Flere toppledere har i kjølvannet av oljenedturen mellom 2014 og 2017 advart mot en ny vekst i oljelønningene for å holde kostnadene nede. I forrige måned varslet NHO-foreningen Norsk Industri om at lønningene likevel er på vei opp, og fagforbundet Safe pekte på oljeledere som drivere av lønnsveksten.

En fersk oversikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at oljebransjen historisk har hatt vanskelig for å kutte i egen lønn. SSB har sett nærmere på lønnsutviklingen i norske selskaper som driver med utvinning, tjenester og rørtransport. Analysen viser blant annet at lønnskostnadene til utvinningsselskapene, som for eksempel Equinor og ConocoPhilips, har vokst like mye som utgiftene til varer og tjenester - til tross for at mer arbeid har blitt satt bort til tjenestenæringen.

Stor oversikt: Så mye bør du tjene: Her er gjennomsnittslønnen i 300 yrker

Samlet har oljebransjen sett en tredobling av lønnsnivået siden 1970-årene og en dobling siden 1990-årene, justert for inflasjon. I analysen skriver SSB at dette «har hatt sin ubønnhørlige virkning på kostnadene, særlig fra tusenårsskiftet».

Under er oversikten over hvordan oljelønningene har utviklet seg siden starten i 1970-årene:

Klikk på bildet for å forstørre. «En tredobling av lønnsnivået siden 1970-tallet og en dobling siden midt på 1990-tallet - justert for inflasjon - har hatt sin ubønnhørlige virkning på kostnadene, særlig fra tusenårsskiftet», skriver SSB i sin rapport om oljebransjen.

«En tredobling av lønnsnivået siden 1970-tallet og en dobling siden midt på 1990-tallet - justert for inflasjon - har hatt sin ubønnhørlige virkning på kostnadene, særlig fra tusenårsskiftet», skriver SSB i sin rapport om oljebransjen. Foto: SSB

Vanskelig å kutte i lønnskostnader

SSB skriver at lønnskostnadene i selskapene som driver med utvinning nesten har blitt tatt igjen av lønnskostnadene i tjenestenæringen de siste 20 årene. Grunnen er at mer av arbeidet ble «outsourcet» til oljeserviceselskapene. Midt i 1990-årene var de samlede lønnskostnadene i oljeservice-næringen 20 prosent av nivået til oljeselskapene som drev med utvinning. I 2014 hadde denne andelen vokst til 84 prosent.

I 2017 var imidlertid de samlede lønnskostnadene i oljeservicenæringen 57 prosent av lønnskostnadene i utvinningsselskapene. SSB forklarer at utvinningsnæringen kuttet betydelig i kontraktene med oljeservice-selskapene da nedturen kom.

Selskapene har hatt vanskelig for å kutte i egne lønnskostnader, og for to år siden var lønnskostnadene i oljeselskapene som drev med utvinning nesten like stor som produktinnsatsen - altså de løpende kostnadene til varer og tjenester forbundet med produksjon. Til sammenlikning var lønnskostnadene i oljeservice-næringen kun en tredjedel av størrelsen til produktinnsatsen.

«Det kan være flere årsaker til at lønnskostandene vokste langt mer i utvinningsnæringen enn i tjenestenæringen, men det er utvilsomt vanskelig for oljeselskapene å redusere lønningene når organiserte oljearbeidere kan true med å stenge kranene hvis de ikke er fornøyde med lønnsoppgjøret», skriver SSB.

Varsler tøffe tider for oljebransjen

Blant oljeselskapene som driver med utvinning, er lønnskostnadene den utgiften som i dag bidrar mest til å øke presset på lønnsomheten, ifølge SSB.

I avslutningen av rapporten gir SSB oljeselskapene honnør for at kostnadskuttene som ble gjennomført gjennom oljenedturen, men varsler samtidig at det kan komme tøffe tider for oljenæringen fremover: «Spørsmålet er om de klarer å kutte kostnadene nok, når oljen og gassen kommer fra stadig flere og mer marginale felt, større investeringer kreves for å holde produksjonen oppe, og konkurrerende energiformer presser prisene ned. I et lengre tidsperspektiv spørs det derfor om ikke nedturen som startet i 2013, da både produksjonen og prisene falt, innvarslet væromslaget for norsk oljevirksomhet».

Klikk på bildet for å forstørre. SSB skriver at norsk sokkel begynner å likne en «godt presset sitron», og viser til at oljefunnene som oppdages i dag er langt mindre enn tidligere - og at utsiktene til nye store funn blir stadig mer usikre.

SSB skriver at norsk sokkel begynner å likne en «godt presset sitron», og viser til at oljefunnene som oppdages i dag er langt mindre enn tidligere - og at utsiktene til nye store funn blir stadig mer usikre. Foto: SSB

Til tross for at næringen er optimistisk og skal øke investeringene betraktelig fremover, vil konkurransen fra alternative energiformer gjøre arbeidsforholdene vanskelig for oljebransjen, ifølge SSB. Færre og mindre petroleumsfunn i kombinasjon med utviklingen av billigere energiformer kommer til å presse ned prisene, ifølge analysen:

«Så til tross for Johan Sverdrup-feltet, økte investeringer og kostnadskontroll spørs det om ikke dagens solgløtt på norsk sokkel blir nokså kortvarig», skriver SSB.

Les også: Dette blir konsekvensen av å stoppe all oljeproduksjon i Norge - som stadig flere ønsker å gjøre

Les mer: Oljearbeiderne produserer 21 ganger så store verdier som andre industriarbeidere

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag