Gå til sidens hovedinnhold

En moden seksåring

Regjeringen har bursdag:

Regjeringen fyller seks år i disse dager. Som seksåringer flest er vi på full fart fremover.

Av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

La oss ta en liten titt i bakspeilet. Da vi inntok regjeringskontorene i 2013, lovte vi å fornye, forenkle og forbedre Norge.

Mye har skjedd på seks år, og vi kan heldigvis konstatere at det går godt i norsk økonomi. Ledigheten er lav, og det skapes nye jobber over hele landet. En viktig utfordring fremover blir å omstille norsk industri og norsk næringsliv slik at vi når målet om at Norge skal være karbonnøytralt i 2050.

Rekordsommer

I sommer oppnådde næringslivet tre viktige rekorder. Det ble satt rekord i antall tonn sjømat eksportert til utlandet, rekord i antall overnattingsdøgn på norske hoteller og norsk industri har oppnådd rekordhøye investeringer. Totalt siden 2013 har 90.000 flere kommer i jobb i privat sektor både i bygd og by.

Les også

Høyt fravær og forskjeller i skolekvalitet er hovedutfordringen

Hovedgrunnen til at næringslivet blomstrer er ikke regjeringen. Hovedgrunnen er de som hver dag går på jobben og skaper verdiene, og bedriftene som tør og vil satse. Men politikk er også viktig, fordi en næringsvennlig og fremtidsrettet politikk kan gjøre bedriftene grønnere og det kan muliggjøre vekst.

Vi har fra dag én lagt til rette for næringsutvikling på forskjellige områder. Vi har økt samferdselsbudsjettet med 80 prosent, vi satser kraftig på digitalisering og vi har senket skatter og avgifter med 25 milliarder kroner.

Dette er avgjørende for flere arbeidsplasser og et levende næringsliv i hele landet. Slik får vi mennesker, varer og tjenester rundt enten det er på nett, på veien, i luften eller på sjøen.

Fornyelse, innovasjon og klima

Vi har fornyet ved å øke midlene til næringsrettet innovasjon og forskning med 4 milliarder kroner siden 2013. Statens eget investeringsselskap Nysnø Klimainvesteringer får i 2020 doblet kapitalen sin slik at vi øker investeringene til grønn teknologi og miljøvennlige bedrifter.

Les også

Statens svik mot Bjørnar og hans kolleger er nesten ikke til å tro

Målet er at ny forskning og direkteinvesteringer i grønne bedrifter skal bidra til grønn omstilling.

Vi har forenklet bort 15 milliarder i årlige utgifter for næringslivet sammenlignet med 2011. Vi har gjort det enklere for bedrifter å skape arbeidsplasser og nye verdier for samfunnet. Men vi har fortsatt mye ugjort. Innen 2021 skal vi forenkle bort ytterligere 10 milliarder i årlige besparelser.

Det er ikke bare flere jobber som skal skapes. Vi må også ha kvalifiserte folk til de nye jobbene. Dette er og blir en viktig utfordring fremover. Regjeringen vil derfor trappe opp arbeidet med kompetansereformen «Lære hele livet» til over 300 millioner kroner i 2020.

Det er en styrking på 112 millioner kroner. Målet er å gå fra et system der vi primært lærer først og jobber etterpå, til et system der vi lærer hele livet og jobber underveis. Slik kan flere stå i jobben lengre.

Fri handel og markedsadgang

Vi arbeider for mest mulig fri handel og god markedsadgang slik at norske bedrifter og produkter kan lykkes enda bedre ute. Vi er i motsetning til venstresiden, krystallklare på at EØS-avtalen skal bestå.

At norske bedrifter skal nå ut til et marked bestående av 500 millioner mennesker er en selvfølge. Vi ønsker ikke å isolere oss når vi har så mye å selge på det åpne markedet.

Les også

Senterpartiet fortsetter rett til værs og Slagsvold Vedum kan bli statsminister

Alt dette skal vi fortsette å jobbe med. Vi skal fortsette arbeidet med å utvikle og omstille norsk næringsliv slik at vi også har noe å leve av i fremtiden. Næringslivet og samfunnet skal bli enda bedre til å skape nye, grønne og konkurransedyktige arbeidsplasser. Sammen bygger vi et bærekraftig velferdssamfunn.

Seks år er ingen alder. Fremtiden ligger foran oss og har bare så vidt begynt.

Reklame

Kurs: Slik handler du Bitcoin

Kommentarer til denne saken