Den rødgrønne regjeringen lanserer tiltakspakke etter tiltakspakke til stående applaus fra både næringsliv og finansbransje.

Ifølge Stein Jacob Frisch står Høyre, Krf, Venstre og Frp overkjørt og ydmyket på sidelinjen og kan ikke annet enn å applaudere inn de samme pakkene.

Stein Jacob Frisch i Geelmuyden-Kiese mener regjeringen har parkert Stortinget fullstendig med håndteringen av tiltakspakkene som skal ta Norge ut av finanskrisen.

Og han mener de tjener grovt på det.

- Kristin Halvorsen og resten av regjeringen har gjort en plettfri jobb. De har lyttet til både næringsliv og finansnæring i utformingen av pakkene, samtidig som opposisjonen ikke har fått være med. Så har de utformet tiltakspakkene i tråd med rådene de har fått, og presentert løsningene på en slik måte at opposisjonen vil fremstå som sutrete dersom de kritiserer innholdet, sier Frisch til Nettavisen.

Hva mener du? Ta debatten nederst i saken.

Bare én vinner
Han sier krisens dynamikk spiller opp til en operativ håndtering på regjeringsnivå fremfor en saksbehandling full av debatter på Stortinget. Det gir spillerom.

- I den situasjonen økonomien befinner seg i dag, der ting forandrer seg fra uke til uke, har regjeringen skaffet seg rom til å justere tiltakene sine fortløpende. Dette tror jeg også har ført til at både næringsliv og finanssektor er oppriktig imponert over hvordan Kristin Halvorsen og resten av regjeringen har håndtert den. Det ironiske er at dette er mest verdt for Arbeiderpartiet og Jens Stoltenberg, ikke for SV eller Sp, sier Frisch.

Han får støtte av førsteamanuensis Toril Aalberg på NTNU i Trondheim.

- Stoltenberg og Arbeiderpartiet tjener på at de har høy troverdighet på sin historiske kamp mot arbeidsledighet, men jeg tror også Halvorsen og SV tjener på dette ettersom det stort sett er Halvorsen og Stoltenberg som har frontet krisehåndteringen. Dessuten har SV stor troverdighet når det gjelder regulering av finansmarkedene som har stått fram som ett av kravene etter finanskrisen, sier Aalberg.

Hun legger imidlertid til at Stoltenberg blir den største vinneren i kraft av å komme fra regjeringens største parti. Senterpartiet faller litt igjennom ettersom fokuset ikke har vært på ett av deres kjerneområder, nemlig kommunene og utkantstrøkene.

Senk renta og få bedre råd: Sjekk om du kan spare minst 5000 kroner

Krangel og mistro
De som definitivt ikke tjener på dagens tilstand, er opposisjonen. For mens regjeringen står fram som handlingsrettede og -villige, sliter sentrum-høyre fortsatt med indre stridigheter og samarbeidsproblemer både mellom og innad i partiene.

- En tid tilbake predikerte jeg i Nettavisen at Høyre og Arbeiderpartiet kom til å tjene mest på denne krisen. Arbeiderpartiet fordi det er det største regjeringspartiet og fordi man får en slags «rally around the flag» der man klamrer seg til masten når det blåser opp til storm, Høyre ettersom det unektelig blir snakk om skatter og avgifter i en slik tid. Nå har imidlertid regjeringen klart å få fram budskapet om at rentenedsettelsene gir mer penger i pungen til folk flest enn et skattekutt, noe som har nøytralisert Høyre, sier valgforsker Marcus Buck ved Universitetet i Tromsø til Nettavisen.

Dét kommer i tillegg til stadige oppgjør om hvem som vil eller ikke vil samarbeide på sentrum-høyre-siden i norsk politikk etter valget.

- Frp ligger høyere enn jeg trodde de skulle, for når det gjelder Frp tjener disse som regel mest på å debattere mer bruk av oljepenger og innvandring. Den ballen har regjeringen vært på, men Frp har fortsatt god oppslutning, sier Buck.

Fryser på ryggen
Både Buck og Aalberg mener SV har klart å bremse fallet i oppslutning gjennom sin håndtering av finanskrisen. Frisch mener imidlertid at også dette har sin pris.

- Jeg tror mange av SVs velgere er oppriktig skremt når de hører Kristin Halvorsen messe finansuttrykk på TV, sier Frisch før han gir regjeringen råd om hva neste tiltakspakke må inneholde for å punktere opposisjonen totalt:

- For at Regjeringen skal fortsette å ligge et hestehode foran opposisjonen må neste skritt bli en skattepakke for små og mellomstore bedrifter.