Fredag morgen presenterte regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet med støtte fra SV den nye strømpakken som har blitt forhandlet frem den siste uka.

– Vet utmerket godt at det ikke er mulig

I avtalen har partene blitt enig om å ta en større del av strømregninga, hjelpe borettslag som ikke fikk særlig til hjelp i første runden og utsette nettleieordningen som skulle innføres 1. januar 2022.

Sistnevnte mener Energi Norge ikke er mulig.

– Stortingspartiene vet utmerket godt at det ikke lenger er mulig for nettselskapene å utsette innføringen, fordi systemet allerede er teknisk på plass. Vi har lojalt innrettet oss etter det statsråden senest mandag sa til stortinget, at ordningen skal innføres, sier sjef i Energi Norge Knut Kroepelien til Aftenposten.

Energi Norge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer medlemsbedrifter som står for nesten all kraftproduksjon i Norge.

Fristen på å gjøre endringer har ifølge organisasjonen gått ut.

– Dette er omfattende tekniske systemer og tilpasninger i selskapenes ordninger. Vi har informert stortinget og departementet fortløpende om når det var for sent å innføre i praksis. Og det var i begynnelsen av denne uken, sier Kroepelien til Aftenposten.

Kroepelien mener derfor at den nye nettleien blir innført.

Les også: SV og regjeringen enige: Staten tar større del av strømregningen

Tar utgangspunkt i timen du bruker mest strøm

NVE (Noregs Vassdrags- og Energidirektorat) har i flere år utredet en ny modell for nettleie. Formålet er å jevne ut forbruket gjennom døgnet og dermed utjevne belastningen på strømnettet.

Nettleieordningen har vært under hardt vær av en spesiell grunn.

Det er den timen du bruker mest strøm på i løpet av måneden som bestemmer hvor mye du skal betale i fast sum - fastleddet.

Flere har vært kritiske til ordningen og SV vil presse på for å skrote den for godt.

– Det er viktig, siden denne ordningen har skapt stor usikkerhet hos mange. Avtalen er at den ikke skal innføres våren 2022, så kommer SV til å jobbe videre for at den nye ordningen ikke blir noe av, sa SVs Lars Haltbrekken.

Les også: Strømenighet med SV får slakt: – Mikroskopisk endring

Til tross for at myndighetene ønsker å utsette innføringen, er ikke nettleieselskapene pliktige til å gjøre dette.

– Det som nå utsettes er myndighetenes krav til nettselskapene om å innføre effektbaserte tariffer fra 1. januar 2022. Vi mener i en tid med mye fokus på husholdningenes strømkostnader at det er riktig å ta bort det myndighetspålagte kravet nå, sier Arbeiderpartiet-politiker Terje Aasland til Nettavisen.

– Da må hvert enkelt selskap vurdere hva som er hensiktsmessig i den situasjonen som nå er. Selskaper som mener det er riktig å innføre dette kan gjøre det, legger han til.

Det er altså ikke noe krav til at selskapene må utsette, derfor kan mange norske kunder fortsatt oppleve at den nye ordningen trer i kraft allerede 1. januar.

– Hvorfor har ikke dette blitt lagt på bordet tidligere med tanke på fristen Energi Norge ga?

Nå får vi se hvordan selskapene vil håndtere dette. Det over 120 nettselskaper som skal håndtere strømstøtteordningen, vi mener derfor at det må være opp til det enkelte selskap å nå vurdere netttariffene.