CONTINENTAL HOTEL, OSLO (Nettavisen): – Energikrisen i Europa er skapt av at man har bygget et sårbart energisystem. Putin er ansvarlig for å trigge og eksponere at det er sårbart, men andre ting kunne ha skjedd, sier energiekspert i den konservative tankesmien Manhattan Institute og tidligere rådgiver under president Ronald Reagan, Mark Mills, til Nettavisen.

Han er i Oslo i forbindelse med Skagens nyttårskonferanse, og går hardt ut mot den mye omtalte energiomstillingen.

– Ideen om at vi er midt i en energiomstilling er ikke sann. Det er ingen data som tyder på at vi er inne i en omstilling. Omstillingen går ut på at vi ikke skal bruke olje, gass og kull. Vår bruk av olje og gass har gått opp, men andelen har gått ned.

– Alt blir dyrere

Energieksperten peker på at olje- og gassandelen ikke er redusert betydelig over de siste tyve årene, og at den totale mengden vi får av vind- og solenergi kun tilsvarer et par prosenter – dette til tross for at verden har brukt flere billioner av dollar.

Det grønne skiftet vil også kreve store mengder mineraler, understreker Mills. Det kan føre til dyrere varer.

– Alt blir dyrere. Ikke bare telefoner og kameraer, men hjem, broer og kontorbygninger. Maskinene vi jakter på i energiomstillingen – planene er vindmøller, solenergi og batterier – for at de skal levere den samme mengden energi til samfunnet, øker antallet metaller du trenger med mellom 1000 til 4000 prosent.

Her nevner han blant annet metaller som kobolt, kopper, aluminium, nikkel og litium.

– Det vil kreve en økning i utvinningen som er større enn vi noensinne har sett i verdenshistorien. Det er ikke mulig å gjøre det, men bare det å forsøke vil øke prisen på metaller. Etterspørselen vil gå opp veldig fort hvis vi fortsetter å dytte dette, og subsidiere vind-, sol- og batterienergi.

– Ikke i løpet av levetiden til noen du kjenner

– Er det mulig å sette en sluttdato for olje- og gass i nærmeste fremtid?

– Det er ingen nær fremtid uten at verden bruker masse olje- og gass. Det tøffe spørsmålet er: Hvor langt unna er dagen? Vi vet at den dagen er langt unna – mange, mange tiår. Hvis jeg skulle gjettet ett århundre. Det skjer ikke i løpet av levetiden til noen du kjenner.

– Hva er løsningen på energikrisen?

– Hvis krisen er definert av høye priser og uforutsigbarhet må man ha et mer fornuftig syn på behovet for å ekspandere konvensjonell energi. Det betyr mer naturgass, og mer kull må brennes globalt i lang tid fremover.

– England har åpnet en kullgruve for første gang på 40 år. Hvis det var tilfellet at man kan bygge mer vindmøller eller batterier vet du at man ville gjort det. Men de ble fortalt av ingeniører at hvis dere skal holde lysene på og holde folk varme, uten å tredoble eller firedoble regningen, må dere brenne mer kull.

– Neste vinter blir utfordrende

Den andre løsningen er kjernekraft, mener Mills.

– Mesteparten av verden har forlatt kjernekraft med unntak av Kina og Russland. Jeg tror Vesten vil endre mening, som er bra. Jeg er for kjernekraft, det har jeg alltid vært – men det kommer til å ta tid å bygge infrastrukturen. Vi har også et annet problem. Det må være anriket uran. Russland står for 70 til 80 prosent av kapasitet for anriking av uran. Det må bygges anlegg for anrikning i Europa, og det kan ta tid, sier Mills.

– Når tror du vi kan se stabile elektrisitetspriser i Europa?

– Neste vinter blir utfordrende, sier Mills og understreker at han uttaler seg basert på et scenario hvor man fortsetter å tilrettelegge for gassimport, ikke stenger verken kjernekraftverk eller kullverk, og importerer mer naturgass.

– De neste 12 månedene er bekymringsfulle for europeiske priser og volatilitet. Om et par år, så får man kanskje litt stabilitet tilbake.

Solceller i Norge er dumt

Det gjennomgående budskapet i intervjuet er at det ønskede grønne skiftet er preget av naivitet. Energieksperten mener de fornybare energikildene både er dyre og ikke klarer å gjøre jobben.

Undertegnede påpeker at solcelleanlegg har blitt svært populært i Norge de siste årene.

– Det er pinlig å si det, men jeg har vokst opp i et land som ligger på nordiske breddegrader, solcellepanel i nordiske breddegrader er skikkelig dumt.

– Vi har data fra Tyskland på dette som viser at den gjennomsnittlige prosenten solcellepanel leverer energi er 10 prosent gjennom året. En god forbrenningsmotor leverer energi i løpet av året i 90 prosent av tilfellene og ett kjernekraftverk leverer i 95 prosent av tilfellene.

Det er ikke et godt sted å putte solcelleanlegg. Det gir ikke mening. De fungerer fint om sommeren fordi du har lange dager, men de fungerer ikke så godt om vinteren.


Mills tar også et oppgjør med elektriske biler.

– Elektriske biler koster mer enn det tilsvarende alternativet fordi batteriene er dyre, men nordmenn har råd fordi de sammenlignet med resten av verden er rike. Men fra fysikkens perspektiv, betyr hver elektriske bil som er kjøpt her at du også har kjøpt 20–30 fat oljeekvivalenter som er benyttet ett annet sted.

Slår ned på elbil-fantasien

Her påpeker han at å utvinne materialene som man trenger for å lage en elektrisk bil, krever olje, kull og naturgass.

– Og det krever mye mer av det enn hva som trengs for å lage en konvensjonell bil – tre ganger så mye.

– Så synes du vi i Norge har dratt elbilfantasien litt for langt?

– Ja, det er en fantasi å tro at alle biler skal være elektriske i den nærmeste fremtid. Slik er det ikke for verden.

Han synes heller ikke noe om at elbiler subsidieres.

– Å subsidiere dyre ting for velstående mennesker er en dårlig idé.

– Vi har hatt mye subsidier …

– Det vet jeg, og dere er et rikt land og kan gjøre det. Men det er mulig å diskutere om det har noen reelle fordeler. I Norge har det større fordeler enn andre steder hvis man skal redusere utslippene. Dere har mesteparten av elektrisiteten deres fra vannkraft, det er ikke slik for resten av verden.

– Når dere teller CO₂-utslippet fra å lage batteriene og fra å lade batteriene, så sparer de ikke mye CO₂ i mange deler av verden. De skaper faktisk mer utslipp enn konvensjonelle biler.