Gå til sidens hovedinnhold

Enighet om Aker-transaksjonene

Transaksjonene mellom Aker Solutions AS og selskaper i Aker ASA-konsernet skal behandles på generalforsamling i Aker Solutions ASA.

Det opplyser Nærings- og handelsdepartementetet i en pressemelding.

– Jeg er fornøyd med at vi har kommet fram til en felles forståelse. Vi har hele tiden ment at transaksjonene hører hjemme på generalforsamling. Alle er tjent med at selskapene nå kan konsentrere seg om å skape verdier og arbeidsplasser, sier Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad i en pressemelding.

Transaksjonene skal presenteres på generalforsamlingen i Aker Solutions ASA.

- I tilknytning til dette presenteres også strategi som selskapet har redegjort for i tilknytning til transaksjonene. Dette vil bli behandlet samlet som en vedtakssak på den generalforsamlingen i Aker Solutions ASA som skal behandle obligasjonslånet. Eierne i Aker Holding er enige om at Aker Holding i generalforsamlingen skal støtte transaksjonene og denne strategien. Hvis det likevel ikke oppnås tilslutning til transaksjonene og strategien, skal styret i Aker Solutions ASA gjennomføre de tiltak som styret finner nødvendige for å følge opp generalforsamlingens vedtak, heter det i pressemeldingen.

Da transaksjonene ble kjent 2. april ble det stilt spørsmål ved verdien av transaksjonene.

- Staten og de svenske medeierne i Aker Holding bad raskt om en uavhengig gjennomgang av transaksjonene. Eierne i Aker Holding og ledelsen i Aker Solutions utformet mandatet og pekte ut den internasjonale rådgiveren UBS. Denne gjennomgangen er nå klar. UBS konkluderer med at verdifastsettelsen er rimelig, slik DnB NOR Markets kom fram til i mars. Pareto har samtidig på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet gjort en egen vurdering av transaksjonene, opplyser departementet.

Les hele rapporten her (Ekstern PDF-fil)

- Selv om Paretos vurderinger avviker på noen områder, gir summen av de gjennomgangene som er gjort, ikke grunnlag for å anse transaksjonene som urimelige, sier nærings- og handelsministeren.

- Saken har avdekket et behov for, og gjensidig ønske om, å gjennomgå aksjonæravtalen på nytt, skriver departementet.

Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad opplyser at hun vil møte pressen klokken 10 i formiddag i forbindelse med enigheten om Aker-transaksjonene.

- Godt å legge bak seg

Også i Aker-leiren gir uttrykk for lettelse mandag.

- Det er godt å legge bak seg den uklarhet og usikkerhet som oppstod i kjølvannet av at minoritetsaksjonærer i Aker Holding reagerte på disse transaksjonene. Vi er tilfreds med å få høre at UBS har kommet til samme konklusjon som DnB NOR Markets og uttrykkelig slår fast at transaksjonene er fair, sier konsernsjef Øyvind Eriksen.

- Enigheten som nå er oppnådd innebærer ikke at transaksjonene blir reversert eller at de avtalte vilkår blir endret, men Aker Holding vil be Aker Solutions presentere strategien i tilknytning til de aktuelle transaksjonene på generalforsamling i Aker Solutions ASA, sier Eriksen.

Kommentarer til denne saken