- Det viktigste vi gjør i dag er å stemme for kontantstøtte-forslaget, sa leder for finanskomiteen i Stortinget, Høyres Mudassar Kapur under pressekonferansen tirsdag morgen.

Ordningen skal være operativ fra 17. april og skal gjelde ut mai. Det kom fram under pressekonferansen at det vil bli gitt fullt offentlig innsyn i ordningen - som betyr at man kan sjekke hvem som får penger og hvor mye. Innsyn er viktig for at det skapes tillit til ordningen, ga flere av partirepresentantene uttrykk for.

Gunnar Stavrum: Statsminister Erna Solberg bør lytte til kravene fra Miljøpartiet De Grønne

Pressekonferansen vises direkte i vinduet over her.

Pengene må ut til bedriftene, og det er viktig for å unngå unødvendige konkurser, understreket Kapur, som manet til fornuft og ansvar.

- Grunnen til at det er så viktig å redde disse bedriftene, er at vi trenger økonomiske muskler når dette er over, sa han.

Dette er en historisk sterk støtteordning, bemerket Arbeiderpartiets Terje Aasland.

- Det er vesentlig at bedrifter som mottar dette stiller opp på dugnaden og begrenser muligheten til å ta ut utbytte, sier Aasland, som oppfordrer til å unngå unødvendige oppsigelser og trygge ansatte i bedriftene.

Pakken har et stort stortingsflertall i ryggen og er ventet vedtatt i løpet av tirsdagen.

Bred enighet

Dette er viktig for å få penger i kassa til bedriftene som trenger det - her trengs også sesongmessige justeringer, mente Sylvi Listhaug i Fremskrittspartiet. Vi må også forvente at det oppstår misbruk - Fremskrittspartiet har foreslått midlertidig å oppheve taushetsplikten mellom kontroll-aktørene for å styrke kontrollmekanismene, påpekte hun.

- At alle for tilgang til hvem som får disse pengene, mediene inkludert, vil styrke ordningen, sa Listhaug, som også mante til nye tiltak for å stimulere investeringer i oljeindustrien, mente Listhaug.

– Det er bred enighet. Det er bra. Denne kontantstøtten til bedrifter er et av de største vedtakene Stortinget har gjort noen gang. Det som ville vært utenkelig for tre-fire uker siden, ble nå helt nødvendig, sa Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum tirsdag morgen til NTB, og under pressekonferansen i Stortinget ba han om utvidet støtte til småbedriftene i neste runde.

- Politisk og moralsk er det nå viktig at minst mulig penger kommer på avveie, sa han.

Som ventet ga SV uttrykk for skuffelse over at det ikke ble enighet om strengere regler for å ta ut utbytte. Venstres Ola Elvestuen vektla at reiseliv trenger en runde til , og at det kan bli aktuelt med en støtteordning for mediene.

Redde hardt rammede bedrifter

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF har forhandlet med Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV om ordningen gjennom helgen og mandag.

Hovedmålet med den er å redde bedrifter som er hardt rammet i forbindelse med koronaepidemien, fra å gå konkurs. Titusener av jobber er berørt.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har sagt at ordningen vil kunne koste rundt 20 milliarder kroner i måneden. Totalt anslås prislappen til 50 milliarder.

Gunnar Stavrum: Hold dere unna, men send milliarder

Ikke utbytteforbud

I all hovedsak er de sju partiene enige om modellen som Sanner og næringsminister Iselin Nybø (V) la fram torsdag i forrige uke. Detaljene vil bli lagt fram på en pressekonferanse på Stortinget tirsdag klokken 10, før saken behandles i salen senere samme dag.

I ordningen vil mesteparten av de uunngåelige utgiftene til bedriftene som opplever minst 30 prosent inntektsfall på grunn av koronautbruddet, dekkes. Bedrifter som er pålagt av staten å stenge, får mest.

Deler av venstresiden har tatt til orde for et forbud mot utbetaling av utbytte og å nekte bedriftene å si opp folk, men ifølge NRK har de ikke fått gjennomslag for dette i forhandlingene.

– Det har vært Sps mening hele tiden at bedriftene må følge norsk lov. Hvis de ikke har noe annet valg enn å nedbemanne, har de en plikt til å gjøre det for å redde bedriften sin, sier Vedum.

I stedet kommer Stortinget med en oppfordring til bedrifter som får støtte, om å ikke gi utbytte. Det kommer trolig også en formulering der det oppfordres til at bedriftene bør unngå oppsigelser i støtteperioden.

Sesongbedrifter

Vedum trekker fram at det er blitt gjort forbedringer i ordningen når det gjelder typiske sesongbedrifter, som får en ekstra utfordring siden krisen rammer midt i deres høysesong. Mange norske skidestinasjoner har brorparten av sine årsinntekter i mars og april, men opplever nå at markedet har falt helt bort.

Nå skal Stortinget i samarbeid med regjeringen snekre en ordning spesielt for disse bedriftene.

– Det har vært noe av det viktigste for meg å bidra til det. Krisen rammer hardt for en del bedrifter og lokalsamfunn. I Trysil er 30–40 prosent av alle ansatte permittert, sier Slagsvold Vedum.

I utgangspunktet har ikke Stortinget plusset på ordningen i kroner og øre, etter det NTB forstår. Mer hjelp til olje- og gassnæringen og leverandørindustrien har også vært et tema i forhandlingene. Oljenæringen er rammet at et voldsomt oljeprisfall som følge av koronakrisen.

(©NTB)