Regjeringen foreslo en sterk krisefullmakt med seks måneders varighet. Stortinget skjerper det kraftig inn.

Følg pressekonferansen øverst i saken.

– Vi behandler i dag en ekstraordinær lov. Landet vårt er i en krisesituasjon, sier saksordfører Jonas Gahr Støre.

I møte med koronakrisen har regjeringen foreslått en generell krisefullmakt på seks måneder. Det fikk ikke flertall i Stortinget.

Les mer: WHO sier at minst 20 korona-vaksiner er under utvikling

– Regjeringens forslag samlet ikke flertall. Det har vært nødvendig å gå grundig til verks på ny. Vi har samlet oss om at det er nødvendig med en lov, fordi det må fattes raske vedtak i regjering for å sikre at samfunnet fungerer, sier Støre.

Det er gjort flere kraftige innstramninger i fullmakten.

– Denne loven skal brukes kun i tilfeller hvor det ikke er mulig med ordinær behandling i Stortinget. Dette er ikke en generell fullmakt. Denne loven er rammet inn. Vi har innskjerpet varigheten. Vi setter en knapp frist for å se hvordan dette praktiseres.

Det er også sikret muligheter for mindretallet å trekke i bremsen om regjeringen går for langt.

– Det er bestemt at en tredjedel i Stortinget kan sette foten ned for en endring som gjøres i regjering. Domstolskontrollen er utvidet i vårt forslag. Loven skal anvendes på en måte som er innenfor grunnloven, menneskerettighetene og folkerettslige forpliktelser, sier Støre.

Les mer: Asbjørn og Tove (73) kommer seg ikke hjem fra Spania: - Kundebehandlingen er elendig

Hektiske døgn

Det har vært hektiske døgn på Stortinget den siste uken. Fredag formiddag bekreftet Stortinget at de støtter regjeringens krisepakke på 100 milliarder kroner til næringslivet. Ordningen består av lånegarantier og støtteordninger for å sikre arbeidsplasser og holde bedrifter flytende.

Mens regjeringen ønsket en bred fullmakt med åpne bruksbestemmelser, har Stortinget gått motsatt vei. Regjeringen får brede fullmakter på enkelte områder, men ikke generelt.

De siste dagene har regjeringens kriselov fått tøff kritikk fra jurister.

– Det er en grunn til at man har høringer og ikke minst offentlig debatt slik at det er mulig å komme frem med motforestillinger. Jeg har ikke så veldig stor tro på at de som forbereder en sånn fullmakt, har tilstrekkelig tid til å sette seg inn i problemstillinger som berører menneskerettighetene og grunnloven, sa jusprofessor Terje Einarsen.

Krisepakke på 100 milliarder

Når vi bremser viruset, bremser vi samtidig økonomien. Vi er villige til å gjøre det som trengsfor å sikre jobber, bedrifter og folks velferd. Bedriftene trenger tilgang til penger for å komme seg gjennom denne tøffe tiden.

– Vi vedtar i dag en rekke tiltak som gjør det lettere for bedriftene å sikre seg kapital så de kan trygge arbeidsplassene, sier Svein Harberg, parlamentarisk nestleder i Høyre.

– En enstemmig finanskomité støtter tiltakene som regjeringen la fram i statsråd fredag, opplyser saksordfører Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Forslaget skal behandles på stortingsmøtet som begynte 12 lørdag.

– Komiteen presiserer samlet at kreditten må spres til hele landet, at det ikke må konsentreres geografisk, tilføyer partileder Trygve Slagsvold Vedum.

Les mer: Over 500.000 nordmenn tror de har vært korona-smittet - rundt 150.000 har symptomer

Ordningen skal garantere for 90 prosent av lånesummen i nye lån til mindre bedrifter som har havnet i koronakrise. Bankene kan bruke garantien til lån på inntil 50 millioner kroner for hver bedrift, som må ha færre enn 250 arbeidstakere.

I tillegg gjenopprettes Statens obligasjonsfond, og det skytes inn 50 milliarder kroner som kan gi de større bedriftene tilgang til likviditet.

Det er beregnet en tapsavsetning på ordningene på 10 milliarder kroner, viste en oversikt regjeringen har lagt fram for Stortinget.

Les mer: Så lite mat trenger du for å klare deg i to ukers hjemmekarantene

Artikkelen fortsetter etter målingen.

Fortsatt usikkerhet om moms

Finanskomiteen ber for øvrig regjeringen komme tilbake til spørsmålet om redusert moms neste uke, opplyser Vedum.

Et enstemmig storting sluttet sist mandag opp om at merverdiavgiften, eller momsen, for utsatte bransjer og bedrifter skulle kuttes fra 12 til 8 prosent, med tilbakevirkende kraft fra 1. januar.

Men i proposisjonen Finansdepartementet la fram fredag, hadde ikke momskuttet lenger tilbakevirkende, kraft men skulle gjelde fra 20. mars.

– Hvis regjeringen ikke ser det er mulig å ha lav momssats fra 1. januar, sier et samlet Storting at momssatsen skal reduseres ytterligere resten av året eller at det skal gis en kompensasjon til transport, reiseliv og kultur, sier Vedum.

Les også: Siv Jensen vil utsette behandlingen av regjeringens kriselov

Ikke utbyttenekt

Både Ap, SV og Rødt ønsket å stille krav om at bedrifter og banker skulle nektes å ta ut utbytte så lenge de gjør bruk av kriseordningene, men det fikk de ikke flertallet med seg på.

– De enorme ressursene som samfunnet nå setter i sving, må ikke ende i utbyttefest for aksjonærene, men komme vanlige folk og de som sliter til gode, sier Rødts Bjørnar Moxnes.

Lånegarantiordningen, som regjeringen varslet alt forrige søndag, har vært kritisert fordi den er rettet mot bedrifter som alt har lån i banken, og ikke når gründere og dem som ikke kan stille med sikkerhet i bygninger eller maskiner.

Gjelsvik viser til at regjeringen har varslet ytterligere tiltak rettet mot det kriserammede næringslivet neste uke.

Finanskomiteen behandlet også endringer i det vedtatte statsbudsjettet for 2020, for å ta høyde for kostnadene med tiltakene som skal støtte enkeltpersoner og næringsliv gjennom koronakrisen. Det innebærer at det oljekorrigerte underskuddet på budsjettet øker med hele 111 milliarder kroner.

Les også: Flere nye krisetiltak er lagt frem - enorm kostnad for alle tiltakene