I 2010 var det 4.027 uføretrygdede i denne aldersgruppen. I 2019 har dette antallet økt til 11.158 personer, viser tall fra Nav.

Økningen på 177 prosent er den desidert største blant alle aldersgrupper.

Antallet har økt hvert år siden 2010. Fra 2018 til 2019 har det vært en oppgang på 16,5 prosent. Det tilsvarer 1578 personer.

Les også: Rekord på uføretrygd - helt vanvittig

Kraftig økning blant yngre

Også blant dem som er yngre, har det vært en svært kraftig økning.

I aldersgruppen 20 til 24 år har antallet uføre mer enn doblet seg siden 2010.

For ni år siden var 3209 personer i denne aldersgruppen uføretrygdet. I 2019 har antallet økt til 6502 uføre personer. Det tilsvarer en oppgang på 103 prosent.

Blant dem mellom 18 og 19 år er oppgangen også stor. I 2010 var det 956 uføre personer i denne aldersgruppen. I 2019 er det 1424 personer, og dermed har det vært en økning på 49 prosent.

Blant nær alle aldersgrupper har det vært en økning i antall uføre siden 2010. Unntaket er dem mellom 60 og 67 år.

Les også: NAV-toppen - her er 1 av 4 uføretrygdet

Mottok AAP

81 prosent av dem mellom 25 og 29 år som ble uføre det siste året, mottok arbeidsavklaringspenger, ifølge P4.

Regjeringens kutt i arbeidsavklaringspenger har gjort at en del ikke får den oppfølgingen de trenger, mener Ap-nestleder Hadia Tajik.

– En del av dem som nå skyves over på 100 prosent uføretrygd, er folk som egentlig kunne ha jobbet litt, men de får ikke en avklaring tidsnok, og de får ikke en avklaring som bidrar til å få dem ut i jobb, sier Tajik til kanalen.

– Nav må gjøre mer

Leder Erlend Wiborg (Frp) i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget mener regjeringen har tatt flere grep for å hindre økningen og sier at Nav kan gjøre mer.

– De aller fleste har en arbeidsevne og da er det opp til Nav å finne den og nyttiggjøre seg av den, sier Wiborg.

(©NTB)