Forbrukslån har økt med 1,3 milliarder sammenlignet med samme periode i fjor. Ola nordmann har fått 900 millioner kroner mer i forbrukslån på én måned.

Ser man på tallet fra juni i fjor har forbruksgjelden økt med 2,9 milliarder kroner.

– Økningen i forbrukslån knytter seg sannsynligvis til både refinansiering av kredittkortgjeld, og økt forbruk, sier Svein Ove Karstensen, daglig leder i Norsk Gjeldsinformasjon.

Han forklarer at en del av det økte forbruket knytter seg til et generelt høyere prisnivå og renter.

– Ytterligere renteøkninger kan bli krevende for de som allerede har en stram økonomi, sier Karstensen.

150 milliarder i forbrukslån

Den samlede forbruksgjelden er i dag på 151,2 mrd. som er en økning på 1,2 milliarder fra forrige måned. Total forbruksgjeld er dermed tilbake på nesten samme nivå som i januar.

Nøkkeltallene fra Norsk Gjeldsinformasjon er dystre.

I løpet av de siste 12 månedene har forbruksgjelden økt med 2,5 milliarder kroner. Forbrukslån har økt med 1,3 milliarder g kredittkortgjelden har økt med 1,5 milliarder.

Samtidig har den rentebærende kredittkortgjelden blitt redusert med 1,8 milliarder og den rentefrie bruken av kredittkortgjeld har økt med 3,3 milliarder i samme periode.