Regjeringen jublet, og nordmenn pustet lettet ut: Norge fikk en million ekstra doser fra Polen, og rundt 350.000 doser fra en rekke øst-europeiske land. Like før hadde Danmark fått en million ekstra vaksinedoser fra Romania.

Plutselig hadde Norge for første gang i pandemien tilstrekkelig med vaksiner.

Dosene fikk vi fordi det var stor vaksineskepsis i disse landene som gjorde at de ikke fikk brukt vaksinene. Kun 52 prosent av befolkningen i Polen er nå fullvaksinert, mens andelen i Romania er fattige 30 prosent.

Til sammenligning er 68 prosent av hele befolkningen i Norge fullvaksinert, og 67 prosent i Sverige.

Enorm forskjell på hvem som tar vaksine i Norge

Pandemien har rammet innvandrere hardest i Norge, både når det gjelder antall smittede og blant dem som har havnet på sykehus.

Nå har FHI publisert nye tall på vaksinasjonsgraden blant grupper i Norge basert på fødeland, og den viser at innvandrere nettopp fra landene som sørget for flere vaksiner, ligger helt nederst på vaksinedekning.

- Blant personer 18 år og eldre er andel vaksinert med 2. dose høyest blant norskfødte (90 %) og personer født i Vietnam (88 %), Thailand (87 %), Danmark (85 %) og Storbritannia (85 %) og lavest blant personer født i Litauen (41 %), Polen (39 %), Romania (38 %) og Latvia (38 %), melder FHI.

Bukholm: - Det jobbes med tiltak for å øke vaksinasjonsdekningen

Ifølge vaksinasjonssjef Geir Bukholm i FHI er det sannsynligvis flere årsaker til de store utslagene:

- Det kan skyldes at norske myndigheter ikke når ut med god nok informasjon. Det kan være en generell skepsis til vaksinasjon og en generell skepsis til myndighetsinitierte tiltak og anbefalinger, og det kan skyldes at i noen tilfelle har de fått vaksinen i hjemlandet uten at dette er blir registrert i Norge, skriver Bukholm i en e-post til Nettavisen.

- Det jobbes systematisk for å kartlegge dette, og det jobbes med tiltak for å øke vaksinasjonsdekningen i disse befolkningsgruppene. Dette omfatter målrettede informasjonstiltak og inkluderer involvering av personer i innvandrerbefolkningen som kan være talspersoner som kan bidra til større oppslutning om vaksinasjonsprogrammet, forteller vaksinesjefen.