Lokalsamfunnet i Nordkapp har brukt store ressurser på å forberede seg siden innbyggerne i 2013 spratt champagnen og heiste flagget, da Equinor signaliserte at de ønsket en oljeterminal på Veidnes. Nå skrinlegges prosjektet.

Det fremgår av en melding fra Equinor, som er en del av partnerskapet i Johan Castberg sammen med Vår Energi og Petoro.

Equinor hadde planer om en fullskala oljeterminal for Barentshavet, men i fjor ble den lagt bort, og en ny studie med alternative løsninger for omlasting av olje fra Barentshavet via skipsanløp i Finnmark ble igangsatt. Det er studert flere løsninger som innebærer oljeomlasting fra skip-til-skip i fjord, eller ved et kaianlegg. Ingen av disse er lønnsomme, ifølge Equinor.

- I en krevende periode for industrien har vi klart å utvikle Johan Castberg til å bli et lønnsomt prosjekt, men vi har ikke klart å utvikle en lønnsom eksportløsning for Castberg-oljen som inkluderer en terminal på Veidnes. Partnerskapet avslutter derfor arbeidet knyttet til oljeomlasting for Johan Castberg i Finnmark, sier konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring Anders Opedal i Equinor.

Les mer: Føler seg glemt og sviktet av Equinor i Nord-Norge.

- Tung beskjed inn mot julen

Nordkapps nyvalgte ordfører Jan Olsen (SV) mener prosjektet hadde vært lønnsomt for operatørene og AS Norge, men mener selskapet vektlegger at det vil være mer lønnsomt å la være.

- Skuffelsen ligger tjukt over hele samfunnet her. Det var en tung beskjed å få inn mot julen. Nå har oljeselskapene holdt oss i ånde i syv år. Spørsmålet er om de i det hele tatt har fulgt opp Stortingets vedtak, sier Olsen.

Han mener operatør Equinor svikter Nord-Norge som landsdel ved å skrinlegge prosjektet.

- Det er et spørsmål om vi blir betraktet som en del av landet. De kostnadene som investeringen her vil påføre operatøren som skal utnytte ressursene her er av stor verdi for samfunnet. Det kan ikke være sånn at en verdi som ikke viser igjen i Oslo ikke er av nasjonal verdi. Beslutningen handler om hvilket land og samfunn vi ønsker å være, sier ordfører Olsen.

Noen måneder etter at Equinor i 2013 signaliserte interesse for Veidnes, fikk de kalde føtter - ilandføring av olje viste seg å ikke være den mest lønnsomme løsningen. I 2018 kommuniserte et bredt flertall på Stortinget at en råoljeterminal i Finnmark var ønskelig, og ba oljeselskapene utrede oljeomlasting ved Nordkapp. Tilbakemeldingen fra oljeselskapsgruppen Barents Sea Oil Infrastructure, anført av Equinor, var at ingen av de utredede løsningene skissert var samfunnsøkonomisk lønnsomme.

- Samfunnet her har brukt store ressurser på å forberede seg på investeringen. Signalene ble tatt veldig alvorlig, og betydde enormt mye for oss. Vi er 3200 innbyggere, og 50-80 nye arbeidsplasser er stort her, sier Olsen.

Varsler erstatningskrav

Equinor skriver at studiene har tatt høyde for nåværende og framtidige volum. Tapet før skatt fra Johan Castberg og Goliat er beregnet til 3,6 milliarder kroner sammenliknet med oljeeksport direkte til markedet. I et storvolumscenario, som inkluderer annen olje fra Barentshavet, er det økonomiske tapet beregnet til 2,8 milliarder kroner før skatt.

- For partnerskapet er det viktig at petroleumsvirksomheten bidrar til å skape lokale ringvirkninger. Vi har virkelig snudd hver stein for å finne økonomisk gjennomførbare løsninger for en terminal, men har ikke funnet grunnlag for å fortsette med prosjektet. Vi vil likevel fortsette arbeidet med å sikre lokale ringvirkninger og arbeidsplasser fra feltet både i utbyggings- og driftsfasen, sier Opedal.

Olsen er skuffet over at Stortinget i sin tid ikke påla oljeselskapene å velge den utbyggingsløsningen som lokalsamfunnene ble forespeilet. Han mener dette sier noe om hvordan det han kaller «oljelobbyen» opererer.

- De bruker optimisme og desperasjon hos små samfunn som brekkjern for å få tilgang til områder. Det samme skjedde med Goliat og Hasvik kommune, tordner Olsen, og legger til:

- Jeg er veldig skuffet og kjenner at jeg er småforbannet, for å si det sånn. Det oppleves som et bedrageri. Jeg har pratet med Equinor allerede. De ringte før de slapp meldingen.

Nå varsler ordføreren et politisk etterarbeid for å finne ut hvordan lokalsamfunnet kan bli kompensert.

- Vi har blitt påført store kostnader. Jeg må tenke litt, men vi må se på mulighetene for å kartlegge konsekvensene og få en kompensasjon. Her har Stortinget også et ansvar, sier Olsen.

Heggelund: - Vil Ap kaste styret i Equinor?

Til NTB sier Ap-leder Jonas Gahr Støre at han mener regjeringen har sviktet i å legge forholdene til rette for ilandføring. Han kaller avgjørelsen en historisk tapt mulighet for industriutvikling og nye arbeidsplasser i Finnmark.

- Stortinget har hatt klare forventninger til at det legges til rette for ilandføring i Finnmark, slik at også nye funn kan skape aktivitet på land, sier Støre til NTB.

Høyres Stefan Heggelund skriver i en tekstmelding til Nettavisen Økonomi at han er skuffet.

- Equinor lovet å bygge i Nordkapp. De fløy opp i privatfly, sprettet champagne i fjæresteinene og lovet jobber og verdiskapning. Etter den lovnaden hadde vi klare forventninger om en ny ilanføringsterminal og flere jobber. Derfor er det skuffende å lese at de i dag velger bort de lokale arbeidsplassene, skriver Heggelund.

Høyre-profilen mener Equinor, i en tid der næringen er under hardt press, ikke viser at de forstår verdien av lokale arbeidsplasser.

- Når det er sagt, så er det overraskende å se Støre legge Equinors beslutning over på regjeringen. Vi stod sammen da saken ble behandlet i Stortinget. Hvis han ønsker å overstyre Equinor så kraftig, så er det naturlige spørsmålet til Støre: Vil Ap kaste styret i Equinor?

Runar Sjåstad, oljepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, sier til Nettavisen Økonomi at det er riktig som Heggelund sier at partiene stod sammen da saken ble behandlet i Stortinget, men:

- Vår kritikk går på manglende oppfølging av statsråden og regjeringen til tross for flere spørsmål til statsråden underveis om han ville ta initiativ til et spleiselag for å få på plass nødvendig infrastruktur. Her kan det se ut som om vedtaket fra Stortinget og signalene underveis i prosessen har stoppet opp hos statsråden. Arbeiderpartiet retter kritikk mot Equinor, men først og fremst mot det vi oppfatter som manglende oppfølging av Stortingets vedtak og politisk fravær i prosessen, sier Ap-politikeren fra Finnmark.

Les også: Skrinlegg NorthConnect

Les mer: Ekstrem børsoppgang for Saudi-Arabias oljeselskap: - Kunne ikke vært bedre