Saken er oppdatert med kommentarer fra pressekonferanse.

FORNEBU (Nettavisen): Equinor er Norges desidert mest verdifulle selskap. Selskapet er også i særklasse det mest lønnsomme for den norske stat når olje- og gassprisene er så høye som de er nå. Staten eier 67 prosent av Equinor, så det blir det flere hundre milliarder av i inntekter i et år som 2022.

Tallene for andre kvartal viser at Equinors inntekter utgjorde 36,4 milliarder dollar, driftsresultatet 17,7 milliarder og resultatet før skatt 29 milliarder dollar. Det blir nesten ti ganger så mye i norske kroner.

Etter seks måneders drift har Equinor tjent 37 milliarder dollar før skatt, over 360 milliarder kroner, fire ganger så mye som i første halvår i fjor.

Dystert bakteppe

– Russlands invasjon av Ukraina har påvirket allerede stramme energimarkeder og skapt en energikrise med høye priser som treffer folk og alle sektorer i samfunnet. Equinor gjør sitt beste for å sørge for sikre og pålitelige energileveranser til Europa, samtidig som vi fortsetter å investere i energiomstillingen, sier Equinor-sjef Anders Opedal i en børsmelding onsdag morgen.

– Vi leverer et sterkt resultat, men med krigen i Ukraina som et dystert bakteppe. Vi forbereder oss på usikre tider fremover, sa Opedal på en pressekonferanse på Fornebu onsdag.

–I kvartalet har vi god industriell fremdrift i tråd med strategien, sa Opedal. De såkalte oppstrømsaktivitetene i andre kvartal har aldri vært så lønnsomme som nå. De internasjonale aktivitetene har heller aldri vært bedre, men de fornybare aktivitetene tapte 42 millioner dollar i kvartalet.

Les også: Astronomiske oljeinntekter for Norge: – Som å få en lottogevinst i fanget

Over 400 milliarder

Analytikerne ventet i gjennomsnitt at Equinor ville tjene 16,86 milliarder dollar før skatt, 165 milliarder norske kroner med dagens valutakurser. Dette resultatet er et såkalt justert resultat før engangseffekter og andre forhold som ikke har med den underliggende driften å gjøre.

Overskudd på flere hundre milliarder kroner betyr også skatter for flere hundre milliarder, gitt en skattesats på godt over 70 prosent. Staten nyter også godt av utbytter på til sammen 7 kroner per aksje. Med 3,24 milliarder aksjer totalt blir det 22,7 milliarder i utbytte, hvorav staten skal ha 15 milliarder (67 prosent).

Nettavisen omtalte i forbindelse med Aker BP-tallene de store skatteinntektene som oljeselskapene bidrar med i år. Det skyldes både den rekordhøye olje- og gasspriser og den høye oljeskatten (78 prosent i Norge).

Equinor har i løpet av første halvår en skattebelastning på 25,5 milliarder dollar, 250 milliarder norske kroner. Det er fem ganger så mye som i samme periode i fjor. For oljeselskapene gjelder ordning med påløpte og innbetalte skatter, den faktiske innbetalingen kan skje til Norge.

Det meste av disse skatteinntektene går til Norge, 230 milliarder ifølge Opedal. Innbetalingene av skatt for norsk sokkel vil i tredje kvartal ventes ifølge børsmeldingen å være på om lag 70 milliarder kroner ut fra 2022-tallene. Oljeselskapene betaler skatt både ut fra fjorårets tall og årets tall, som påvirker innbetalingene.

Tre ganger så mye

Til sammenlikning er skatt på formue og inntekt fra Fastlands-Norge for i år beregnet til 314 milliarder kroner. Equinor vil også høyst sannsynlig betale mer i skatt i år enn det merverdiavgiften (momsen) er beregnet til, 360 milliarder kroner, selv om ikke alt går til Norge.

Støre-regjeringen anslo i det reviderte nasjonalbudsjettet i mai at staten i år ville dra inn hele 960 milliarder kroner fra petroleumsvirksomheten, mot 312 milliarder i 2021. Det viser hvor mye høyere olje- og gasspriser betyr for inntektene i statskassa.

Equinors skatter i etter seks måneder tilsvarer nesten de beregnede utgiftene til alderspensjon (269 milliarder).

Les også: Norge reddes av olje og gass - full U-sving for Norges økonomi

Overføres Oljefondet

Men, regjeringen og det norske folk får ingen umiddelbar glede av de rekordhøye olje- og gassinntektene i år.

Oljeinntektene overføres direkte til Oljefondet. Så overføres inntektene til statsbudsjettet gradvis og til evig tid. Uten oljeinntektene går staten med vel 300 milliarder kroner i minus i år.

I første kvartal hadde Equinor rekordhøye 36,4 milliarder dollar i inntekter, et driftsresultat på 18,4 milliarder dollar og et resultat før skatt på 17,2 milliarder dollar, 170 milliarder norske kroner. Den effektive skattesatsen i årets første seks måneder var på 69 prosent.

Opedal sier ellers i børsmeldingen at Equinor fortsetter å levere høy gassproduksjon fra norsk sokkel, inkludert volumer fra Hammerfest LNG, som nå er trygt tilbake i produksjon. Konsernsjefen mener også at de har tatt nye, viktige skritt med lavkarbonporteføljen.

Equinor er som andre rammet av krigen i Ukraina. Equinor besluttet den 27. februar at selskapet vil trekke seg ut av alle joint ventures i Russland og stanse alle investeringer i landet. Prosessen ble sluttført i kvartalet, og selskapet ble løst fra alle framtidige forpliktelser.

Les også: Equinor vil dekke abortutgifter for ansatte i USA

Verdt over 1100 milliarder

Markedsverdien av Equinor ved børsslutt tirsdag var på hele 1134 milliarder kroner. Statens direkte andel av disse verdiene (67 prosent) var dermed på 760 milliarder. Staten har i år «tjent» 260 milliarder kroner på å eie Equinor.

For som grafen under viser, har Equinor-kursen stort sett gått en vei i år: oppover. Nettavisen skrev i februar at verdien av Equinor nærmet seg den magiske 1000-milliardersgrensen. Den er altså passert med god margin.