Funnet er Equinors åttende i området siden 2019.

Volumene er beregnet til å være mellom 24 og 84 millioner fat oljeekvivalenter, med noe mer olje enn gass. Funnet kalles Heisenberg, og brønnen ble boret av Deepsea Stavanger. Equinor er operatør og DNO er partner.

– Funnet vurderes som kommersielt interessant, blant annet fordi det kan utnytte eksisterende infrastruktur knyttet til Troll B-plattformen. Men det er behov for en avgrensningsbrønn for å få et mer presist estimat av størrelsen før man kan konkludere om volumene kan utvinnes. Det vurderes å bore avgrensningsbrønnen i 2024, skriver selskapet i en pressemelding.

Ifølge områdedirektør Geir Sørtveit for utforskning og produksjon Vest i Equinor har selskapet nå gjort funn i åtte av ni letebrønner på Troll-feltet.

– Vi planlegger å lete videre i området, samtidig som vi ser på mulige utbyggingsløsninger for funnene som er gjort. Vi har god infrastruktur i området og kan raskt bringe konkurransedyktige fat herfra til markedet med lave kostnader og lave CO2-utslipp, sier han.