Equinor melder fredag at de sammen med Wellesley har funnet olje nær Troll- og Fram-området i havet utenfor Bergen.

Funnet ble gjort etter at Equinor boret to undersøkelsesbrønner i Toppand-prospektet.

Foreløpige beregninger viser at funnet inneholder mellom 21 og 33 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter, som isolert sett ikke regnes som et stort funn.

Likevel regner Equinor funnet som kommersielt, og vil vurdere tilknytning til Troll B eller Troll C-plattformen, ifølge Geir Sørtveit i Equinor.

- Slike funn nært eksisterende infrastruktur er kjennetegnet av høy lønnsomhet, kort nedbetalingstid og lave CO2-utslipp, sier områdedirektøren.

Stor optimisme

Til Dagens Næringsliv knytter Tom Dreyer, letesjef for nordlige Nordsjøen i Equinor, store forventninger til Toppand-prospektet.

- Dette er det mest prospektive området vi har på hele norsk sokkel, ja i hele verden for Equinor. Dette er verdensklasse, sier Dreyer til avisen.

Brønnene ble boret om lag 8 kilometer vest for Fram-feltet og 140 kilometer nordvest for Bergen.

Olje i fem av seks brønner

De siste to årene har Equinor og partneren Wellesley funnet olje i fem av seks brønner i området.

Equinor skriver på egne sider at aktiviteten i Troll- og Fram-området viser at selv modne områder kan revitaliseres ved hjelp av ny kunnskap og moderne leteteknologi.

De påviste ressursene utgjør nå opptil drøye 300 millioner fat oljeekvivalenter.

Equinor skal bore opptil syv nye brønner i området i løpet av de neste to årene.