Equinor har gjort et olje- og gassfunn nær Framfeltet i nordlige del av Nordsjøen, cirka 120 kilometer nordvest for Bergen, opplyser Oljedirektoratet i en melding onsdag.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er på mellom seks og 16 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Det tilsvarer mellom 38 og 101 millioner fat oljeekvivalenter.

Funnet kan dermed ha en verdi på opp til 57 milliarder kroner med dagens oljepris.

Les også: Oljetopper langer ut mot Lan Marie Berg: - Ekstremistsynspunkt

– Vi gjør et av årets største funn i det aller mest modne området på norsk sokkel, ikke langt fra Troll-feltet. Det viser hvilke muligheter som fortsatt finnes for verdiskaping og inntekter fra denne næringen, sier letedirektør for norsk og britisk sokkel i Equinor, Nick Ashton, i en melding.

Equinor skriver at funnet vil trolig knyttes opp mot eksisterende infrastruktur på Troll/Fram-feltet. De forteller videre at styrket områdekunnskap og investering i nye data har gitt økt tro på letemulighetene i denne delen av nordlige Nordsjøen.

Les også: Lan Marie Berg: - Nå er det to grupper som skjelver

– Etter mer enn femti år med geologiske undersøkelser på norsk sokkel så lærer vi stadig nye ting og vi finner hydrokarboner hvor vi tidligere ikke trodde det fantes. Ved hjelp av eksisterende infrastruktur kan disse ressursene utvinnes med god lønnsomhet og lav CO2-intensitet, sier Ashton i meldingen.

Les også: Knallhardt ut mot oljearbeiderne: - Må slutte å være så krenket

Tross press om å avslutte oljealderen i Norge, har det vært bra med funn på norsk sokkel så langt i år.

Ifølge tall fra analyseselskapet GlobalDataNorge sto for 6 av i alt 38 funn i tredje kvartal i år ifølge oversikten, mest i hele verden.

På annenplass kom Colombia med fem funn.

Tallene varierer betydelig fra kvartal til kvartal, og i annet kvartal i år lå Colombia på topp med ni funn, mot bare ett i Norge.