LONDON (Nettavisen Økonomi:) - 2019 utgjorde et veiskille for fornybarvirksomheten vår, slår konsernsjef Eldar Sætre fast i en melding torsdag.

Mange fornybar-prosjekter kom i gang samtidig for Equinor i 2019: Prosjektene under utvikling fra i fjor vil øke Equinors kapasitet for elektrisitetsproduksjon med 2,8 gigawatt, mer enn fem ganger dagens kapasitet.

Investeringsbeslutning for Hywind Tampen i Norge, samt vinnende bud for utbygging av Empire Wind utenfor New York og Doggerbank i Storbritannia var høydepunktene i et innholdsrikt år.

Samtidig leverer Equinor en omfattende plan for hvordan de skal halvere utslippene per produserte enhet energi sammenliknet med i dag.

Les også: Kraftige reaksjoner etter Nettavisens sak: Vil instruere regjeringen til å rydde opp i lønninger

Legger frem ambisiøse klimamål

- I dag setter vi nye ambisjoner på kort, mellomlang og lang sikt for å redusere våre klimagassutslipp og utvikle selskapet i tråd med Paris-avtalen. Det er en god forretningsstrategi å sikre konkurranseevne og drive endring mot en lavkarbonframtid, basert på en sterk forpliktelse til verdiskapning for våre aksjonærer, sier Sætre.

Konsernsjefen sier at Equinor vil fortsette å adressere egne utslipp i tråd med prinsippet om at utslipper betaler. Men han vil gjøre mer:

- Som en del av energibransjen må vi være en del av løsningen for å bekjempe klimaendringene og bidra til avkarbonisering, i takt med hvordan samfunnet endrer seg.

En del av planen er:

  • Å levere karbonnøytrale globale operasjoner innen 2030.
  • Vokse på en lønnsom måte innen fornybar energi og utvikle selskapet som en global leder innen havvind. Målet er en tidobling av den fornybare energikapasiteten i løpet av seks år. Dette betyr en årlig vekst på over 30 prosent fram mot 2026.
  • Redusere netto karbonintensitet, fra produksjon til forbruk, for produsert energi med minst 50 prosent innen 2050.

Equinors ambisjoner om å redusere karbonintensiteten med minst 50 prosent innen 2050 tar ifølge Equinor hensyn til alle utslipp, fra produksjon til forbruk.

Innen 2050 skal hver enhet produsert energi i gjennomsnitt generere under halvparten av utslippene sammenliknet med i dag. Ambisjonen forventes hovedsakelig å bli møtt gjennom betydelig vekst innen fornybar energi og endringer i størrelse og sammensetning av olje- og gassporteføljen, skriver Equinor.

Samtidig blir en mer effektiv drift, karbonfangst-, -bruk, og -lagring, samt hydrogen, en viktig del av Equinors arbeid med å få ned utslippene.

Equinor vil også innen 2030 avvikle all fakling - altså etterbrenning for å bli kvitt overskudd av gass og olje ved utvinning.

Les også: Oljegiganten Conoco Phillips hyrer inn bulgarske arbeidere til under halvparten av norsk lønn: – En skandale

Finansielt svakere år

Finansielt var 2019 dårligere enn året før: Equinor leverer et justert driftsresultat på 13,5 milliarder dollar for 2019. Tilsvarende resultat i fjor var 18 milliarder dollar.

Equinors totale inntekter falt 19 prosent fra 2018 til 2019, fra 79 milliarder dollar i 2018 til 64 milliarder i fjor.

Samtidig falt Equinors netto driftsinntekter 54 prosent fra 2018 til 2019 fra 20,1 milliarder dollar til 9,3 milliarder dollar. Lavere olje- og gasspriser, samt nedskrivninger av eiendeler på norsk sokkel, er grunnen til at netto driftsinntekter faller med 78 prosent i fjerde kvartal sammenliknet med året før.

Equinor leverte rekordhøy samlet egenproduksjon på 2,1 millioner fat per dag i fjerde kvartal, opp 1 prosent fra samme periode i 2018. Oppstart av nye felt og ny brønnkapasitet bidro til veksten - for eksempel oppstarten av Johan Sverdrup, som startet produksjonen i oktober.

Oljegiganten vil øke olje- og gassproduksjonen med om lag 7 prosent i 2020, og samlet vil veksten være på om lag 3 prosent fra 2019 til 2026.

Equinors kontantstrøm fra drift før skatt var på 21,8 milliarder dollar i 2019, sammenliknet med 27,6 milliarder dollar i 2018.

For et år siden økte Equinor kvartalsutbyttet med 13 prosent til 0,26 dollar per aksje. I år vil styret foreslå et utbytte på 0,27 dollar per aksje.

Les mer: Mikroplast blåses ut i havet: Norsk oppfinnelse kan snu dette

Negativ drift i utlandet

Netto driftsinntekter for Equinors internasjonale leting og produksjon var på minus 800 millioner dollar - eller 7,3 milliarder norske kroner. I 2018 var tilsvarende inntekter 3,8 milliarder dollar i pluss.

Den negative utviklingen skyldes nedskrivninger, lavere olje- og gasspriser, samt effekter av at selskapet ombestemte seg i en prosess knyttet til Agbami-feltet i Nigeria, ifølge Equinor. Høyere driftskostnader, administrative utgifter og høyere avskrivningskostnader gjorde dessuten vondt verre.

De negative driftsinntektene ble også sterkt påvirket av nedskrivninger knyttet til Equinors skiferproduksjon i USA, hvor selskapet foretok nedskrivninger verdt 2,5 milliarder dollar og solgte eiendeler med tap.

Les også: DNB med gigantsatsing på fornybar energi

Les mer: Knalltall for Stein Erik Hagens Orkla