Gå til sidens hovedinnhold

Equinor-sjefen: 16,8 millioner kroner i lønn i 2018

Equinor-sjef Eldar Sætre hadde i 2018 en skattbar lønn på 16,8 millioner kroner.

Equinor er ute med sin årsrapport for 2018, som blant annet viser avlønningen til toppledelsen i Norges desidert mest verdifulle selskap. Statoil oppgir i årsrapporten godtgjørelsene i dollar.

Og den seneste årsrapporten viser at konsernsjef Eldar Sætre i 2018 hadde en samlet lønnsgodtgjørelse på 2,07 millioner dollar.

9,6 millioner i fastlønn

Konsernledelsen i Equinor har utbetalt lønnen i norske kroner, og ifølge informasjonsskesjonen i Equinor var denne på 16,8 millioner kroner. Fastlønnen til konsernsjefen i fjor utgjorde 1,122 millioner dollar,.

I 2017 hadde Sætre en skattbar lønn på 1,81 millioner dollar. Fastlønnen i 2017 var på 1,045 millioner dollar, ca. 9 millioner norske kroner.

Ser vi på lønnen til de andre medlemmene av konsernledelsen, er konserndirektør Torgrim Reitan best betalt. Reitan er ansvarlig for internasjonal produksjon og utvikling og hadde i fjor en samlet godtgjørelse på 1,06 millioner dollar.

2,5-9 millioner

Margrareth Øvrum, som er ansvarlig for Equinors produksjon utenfor Brasil, kunne for fjoråret motta 7,9 millioner. Avlønningen av Equinors konserndirektører ligger fra 2,5-9 millioner kroner, litt avhengig av dollarkursen som benyttes.

For 2017 utgjorde samlet godtgjørelse til de elleve i Equinors konsernledelse 85,6 millioner kroner. Det tilsvarer en gjennomsnittlig inntekt på snaue 7,8 millioner kroner.

Sammensatt lønnspakke

Equinors avlønning av konsernledelsen består av en fast lønn, som omfatter grunnlønn og eventuell kontantkompensasjon. I tillegg har ledelsen en årlig variabel lønn og en langtids insentivordning.

Medlemmer av konsernledelsen i Equinor er blant annet berettiget til en variabel lønn på 0–50 prosent av fastlønnen. I tillegg mottar de andre ytelser, som i første rekke omfatter pensjon, forsikring og deltakelse i et aksjespareprogram.

Equinor er ikke et statsselskap, men staten er den desidert største aksjonæren i det børsnoterte oljeselskapet med en eierandel på 67 prosent.

Reklame

Ny Pyton-bok: Dette er Tommy Sydsæters favoritthistorier med Rhesus Minus

Kommentarer til denne saken