Fredag melder Equinor at britiske myndigheter tildeler oljegiganten kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter sammen med det britiske energiselskapet SSE. Prosjektene skal bygges ut i Doggerbank-området i Nordsjøen, og kan bli verdens største havvindpark med bunnfaste installasjoner.

– Vinnerbudene for verdens største havvindutbygging er et veiskille for vår satsing på havvind og støtter opp under utviklingen av Equinor som et bredt energiselskap. En full utbygging av Dogger Bank vil utgjøre et industrielt knutepunkt for vind i Nordsjøen. Dogger Bank vil også spille en viktig rolle i realiseringen av Storbritannias ambisjoner for havvind og støtter opp under landets mål om å bli karbonnøytralt. Med svært gode vindforhold, grunt vann og muligheter for stordriftsfordeler, er prosjektene godt posisjonert til å levere fornybar energi til en lav kostnad til britiske hjem og bedrifter, sier Equinors konsernsjef Eldar Sætre i en melding.

Ifølge Equinor forventes prosjektene å generere elektrisitet tilsvarende forbruket til 4,5 millioner britiske hjem.

Langsiktig kontrakt

Equinor vant kontraktene som en del av en auksjon, og avtalene innebærer en fast pris på de første 15 årene i drift - noe oljegiganten skriver at gir en lang og forutsigbar inntekt for selskapet.

Det statseide oljeselskapet har tidligere høstet kritikk for å ikke ha kommet raskt nok i gang med fornybarsatsingen etter navnebyttet fra Statoil til Equinor, men har det siste året vunnet flere fornybarprosjekter i tøff konkurranse med andre aktører.

- Sammen med nylig tildelte Empire Wind-prosjektet i USA, posisjonerer Dogger Bank Equinor som et betydelig selskap innen havvind. Prosjektene gir stordriftsfordeler og synergieffekter som ytterligere styrker vår globale konkurranseevne innen havvind. Kostnadsreduksjonene bransjen oppnår gjennom kontinuerlig prosjektgjennomføring og teknologisk innovasjon vil bidra til ytterligere verdiskapning i tiden fremover, sier Pål Eitrheim, Equinors konsernsjef for Nye energiløsninger.

Ifølge Equinor vil Dogger Bank-prosjektene utløse investeringer på cirka 9 milliarder britiske pund, over 100 milliarder kroner, mellom 2020 og 2026. Equinor vil sammen med partneren SSE planlegge en endelig investeringsbeslutning i løpet av 2020, og kraftgenerering planlegges for 2023.

Skal sette frihetsgudinnen i skyggen i New York

Det er ikke lenge siden Equinor vant anbudsrunden om prosjektet Empire Wind i New York, en annen kjempeseier for oljeselskapets fornybarsatsing. Vindparken skal generere strøm til en halv million husstander i New York, og de 250 meter høye vindmøllene vil sette den verdensberømte frihetsgudinnen på 95 meter fullstendig i skyggen.

- Dette prosjektet er virkelig et gjennombrudd for vår satsing innen havvind. Prosjektet er dobbelt så stort som de største prosjektene vi har bygget til nå, og det er vårt første prosjekt i USA, sa Christer af Geijerstam, Equinors direktør for havvind på østkysten av USA, nylig til Nettavisen.

Det er heller ikke lenge siden Equinor fikk 2,3 milliarder kroner i støtte fra Enova til å bygge ut Hywind Tampen - som i motsetning til Dogger Bank og Empire Wind kan bli en flytende vindpark, uten bunnfaste installasjoner.

Dersom Equinor velger å gå videre med Hywind Tampen-prosjektet, vil vindparken forsyne oljefeltene Gullfaks og Snorre med strøm.

- Støtten partnerskapet får på Hywind Tampen-prosjektet demonstrerer norske myndigheters vilje til å investere i og utvikle flytende havvind og fornybar energiforsyning. Med denne støtten har vi tatt et viktig steg videre for å kunne realisere prosjektet. Nå blir det opp til partnerskapet å modne prosjektet videre til en endelig investeringsbeslutning i løpet av høsten, sier fornybarsjef Pål Eitrheim da Equinor fikk støtten 22. august.

Les mer: Norsk milliardprosjekt stiller Frihetsgudinnen fullstendig i skyggen

Les også: Aina trives best med vindjobb på land - nå kan tusenvis av nye jobber komme til havs