- Dette betyr enormt mye for Norge. Det gir høyere skatteinntekter til den norske stat, tryggere arbeidsplasser og mer aktivitet, sier Lars Christian Bacher, finansdirektør i Equinor, til Nettavisen.

Equinor la frem nye kvartalstall torsdag som viste at selskapet tjente langt mindre penger enn ventet.

Mens selv om resultatet skuffet, kunne oljekjempen komme med en ny god nyhet, Equinor har nemlig kuttet utbyggingskostnadene på det gigantiske Johan Svedrup-feltet med ytterligere tre milliarder kroner for første utbyggingsfase.

Sverdrup er det femte største oljefeltet i Norge noensinne og kanskje det siste virkelige gigantfeltet på norsk sokkel. Det starter produksjon senere i år.

Imponert

Det senere kostnadskuttet betyr at selskapet har kuttet kostnader for vanvittige 40 milliarder kroner siden la frem plan for utbygging i 2015. Kostnaden til den samlede utbyggingen er blitt redusert med over 80 milliarder.

Bacher, som overtok som finansdirektør i Equinor for godt og vel et år siden, er veldig imponert.

- Vi har aldri sett noe liknende i vår bransje. Det er bare å se på størrelsen på prosjektet. Johan Sverdrup har et ressursgrunnlag på rundt 2,7 milliarder fat olje. Den skaper investeringer på 83 milliarder kroner med store ringvirkninger for det norske samfunnet.

Han viser til at Johan Svedrup nå er anslått å bidra med 900 milliarder kroner i inntekter til den norske staten.

- Det er et en vanvittig stort beløp, sier Bacher.

Innertier

Sverdrup har nå driftskostnader på under to dollar fatet, og Bacher mener det setter andre oljefelt globalt, som Permian-feltet i Texas, helt i skyggen.

- Hvis du ser på Permian-feltet i USA, som alle snakker om i oljebransjen, så har det feltet en break even på 40 dollar, og det skal være veldig bra. Men Johan Sverdrup blir lønnsom på under 20 dollar fatet. Dette er virkelig innertier, sier Bacher.

Kostnadskuttene som er kommet har skjedd i kjølvannet av oljeprisnedturen i 2014. De er kommet gjennom at Equinor har lært seg å drive mer effektivt, bruke flere digitale løsninger og få billigere tjenester fra leverandørene sine.

- Vi er kommet ut av denne nedgangstiden med en bedere kostnadsstruktur og annen måte å jobbe på. Jeg er imponert over hvordan leverandørene har levert. De har dessuten kommet med innspill for hvordan vi kan forbedre oss og gjøre våre løsninger bedre, sier Bacher.

Åpner for norske leverandører

Bacher var tidligere sjef for Equinors internasjonale virksomhet. Han sier at de ser at norsk leverandørindustri også er veldig konkurransedyktig globalt.

- Jeg har reist mye rundt i jobben, spesielt da jeg når vi reiser omkring hører vi mye bra om norsk leverandørindustri.

- Så når dere satser i utlandet, slik dere gjør nå, så vil dere ta med dere norske leverandører?

- I Norge har vi lyktes utrolig bra med å forvalte ressursene fra oljen på best mulig måte, samtidig som vi har klart å bygge opp en veldig konkurransedyktig industri. Vi er veldig åpne for å jobbe med norske leverandørselskaper også på prosjekter i utlandet, sier Bacher.