Sjefene i Equinor hamstret aksjer i stor stil i slutten av juli og august. 5. september kom børsmeldingen som sendte Equinor-aksjen i været.

Selskapet kunngjorde nemlig at de ville kjøpe tilbake aksjer i sitt eget selskap for inntil 5 milliarder dollar, svimlende 45 milliarder kroner. Det er det desidert største tilbakekjøpet noensinne hos et børsnotert norsk selskap.

Tilbakekjøp betyr at selskapet selv kjøper aksjer i eget selskap fra markedet.

Et slikt kjøpsprogram er gull verdt for aksjekursen, blant annet fordi det presser opp verdien av selskapet, og det fungerer i praksis som godt alternativ til utbytte. Ved å kjøpe tilbake egne aksjer, betyr det at verdiene i selskapet spres på færre hender.

Kurshopp

Meldingen 5. september kom som lyn fra klar himmel og ga dermed Equinor-aksjen et gigantløft. På den første dagen alene steg aksjen med 7,5 prosent, den tredje sterkeste oppgangen på en enkelt handelsdag noensinne.

Til sammenlikning reagerte aksjen minimalt da det for halvannen uke siden ble kjent at Equinor er tildelt en svimlende havvindskontrakt på 100 milliarder kroner.

Siden 5. september har aksjen fortsatt å stige, og den ligger nå 12 prosent høyere enn hva den gjorde før nyheten ble kjent (se grafen under).

Blant de som hadde aller mest grunn til å juble, var ledelsen i Equinor selv, som sto bak tilbakekjøpsprogrammet. De hadde nemlig handlet aksjer i stor stil i ukene før denne aksjebomben ble detonert.

Konsernsjef Eldar Sætre kjøpte aksjer for nesten en million kroner 26. juli, styreleder Jon Erik Reinhardsen kjøpte aksjer for for 319.000 kroner samme dag. Lederen for Equinors internasjonale virksomhet, Torgrim Reitan, handlet aksjer for 1,1 millioner kroner 12. august. Det er rundt tre uker før tilbakekjøpsprogrammet ble offentliggjort.

Finansavisen var først ute med å omtale disse aksjekjøpene.

Forbudt

Disse kjøpene er ekstra pikante, ettersom de vil være forbudt hvis ledelsen hadde kunnskap om tilbakekjøpsprogrammet, som altså skjedde kun uker senere. Slik kunnskap kalles innsideinformasjon, og det er straffbart å bruke slik informasjon til egen gevinst.

Som det står i Equinors eget regelverk: «Enhver bruk av innsideinformasjon til personlig vinning, enten det gjelder Equinor eller et annet børsnotert selskap, er forbudt».

En som reagerer på handlene og hendelsesforløpet i Equinor de seneste ukene, er førsteamanuensis Knut Sagmo ved Institutt for finans ved Handelshøyskolen BI. Han presiserer at han selv ikke har aksjer i Equinor.

Han har uttalt til Finansvisen at han ble «forbanna» da han leste dette første gang.

- Det jeg reagerer på, er det jeg kaller tidslinjen i saken. Denne saken begynner med en børsmelding 24. april i år om innkalling til generalforsamling, og referatet herfra 15. mai.

Les også: PC-er fra Equinor er på avveie

Umulig å forstå

- Der står det som siste sak at styret har fått fullmakt til å kjøpe egne aksjer pålydende 187,5 millioner kroner. Så vidt jeg kan forstå, er det umulig å for andre å forstå hva det betyr. Hadde de gjort det, ville de ha skjønt omfanget av tilbakekjøpene, sier Sagmo til Nettavisen Økonomi.

Så begynner en periode med sakte, men sikkert det Sagmo kaller innsidehandler fra ledende Equinor-personer utover sommeren.

- Poenget er at nå driver de og handler, og så kommer meldingen 5. september om tilbakekjøp av aksjer inntil 45 milliarder kroner. Da spretter Equinor-kursen opp 7,5-8 prosent til 167 kroner ved børsslutt. Det er en enorm oppgang for et sånt selskap, sier Sagmo.

Les også: Sinne og frustrasjon på Norges plattformer

Hvem visste?

Et helt sentralt spørsmål er hvem som har visst om tilbakekjøpsprogrammet. Var de mest sentrale personene i Equinor uvitende om det som kom i børsmeldingen 5. september? (se også nederst i saken).

- Det er helt umulig å tro på det, sier Sagmo.

- Hvilke konsekvenser mener du dette bør få?

- I første omgang synes jeg synes at alarmklokkene bør gå på Oslo Børs. Børsen bør umiddelbart sende en melding til Finanstilsynet, og så vil en etterforskning her vise om det har skjedd noe galt eller ikke. Hvis Finanstilsynet mener det er greit, er det bare å roe ned, sier Sagmo.

- Men det som burde bekymre, er at det er helt stille i denne saken rundt Norges desidert største selskap, en bjellesau. Det er dønn stille fra både Børsen og Finanstilsynet, og det synes jeg er veldig rart. Det er bra mediene nå tar tak i dette.

Unødvendig

Sagmo mener også Equinor-ledelsens aksjehandler i sommer reiser spørsmålet om de bør få handle aksjer på linje med andre i markedet.

- Jeg er ikke imot at ledelsen skal eie aksjer i eget selskap, men de bør eie aksjene fra ansettelsesforholdet begynner til det slutter. Det er da de bør høste gevinsten. Å handle aksjer i eget selskap på denne måten, er kilden til all slags mulig forvirring og mistanker, sier han.

Sagmo begriper generelt ikke at kompensasjonspakken og lønningene topplederne får i de store børsnoterte selskapene, ikke er en god nok motivasjon i seg selv.

Nettavisen Økonomi ønsket å få en kommentar fra Equinors styreformann Jon Erik Reinhardsen til disse handlene. Det fikk vi ikke. i stedet har vi fått skriftlige svar fra informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen.

Les også: Skrøt av norsk gass på tuben i London

Siden 2010

Han skriver i en epost at siden 2010 har generalforsamlingen i Equinor gitt en årlig fullmakt til tilbakekjøp av aksjer. Formuleringen av vedtaket har i denne perioden vært tilnærmet uendret og følger av lovkrav. Glad Pedersen viser til at Equinors mulighet for tilbakekjøp av aksjer, er beskrevet på nettsidene.

Han skriver videre at beslutningen om iverksettelsen av tilbakekjøpsprogrammet ble tatt på morgenen 5. september og offentliggjort til markedet umiddelbart.

På spørsmålet om Reinhardsen eller andre sentrale Equinor-ansatte har sittet med informasjon om tilbakekjøpet som ikke er kjent i markedet, er svaret «nei».

«Equinor har håndtert informasjon om tilbakekjøpsprogrammet i samsvar med regelverket for dette. Vi vurderte informasjon om mulig tilbakekjøp av aksjer som innsideinformasjon på ettermiddagen den 29. august», skriver Glad Pedersen i e-posten.

Innsiderliste

Equinor varslet da på vanlig måte Oslo Børs og førte innsiderliste, noe de ifølge Glad Pedersen gjør i alle saker der de har kurssensitiv informasjon. Han vil ikke gi noen kommentar til at aksjen spratt opp 7,5 prosent på en dag da meldingen kom 5. september.

Informasjonsdirektøren viser til at Equinors utbyttepolitikk, inkludert muligheten for tilbakekjøp av aksjer, er kjent i markedet. Men:

«Det konkrete programmet og størrelsen på dette ble besluttet umiddelbart forut for annonseringen. Dette var således ikke informasjon som markedet kjente til før annonsering» (vår uthevning, red.anm.), medgir Glad Pedersen.

På spørsmål om hvorfor Reinhardsen og en del sentrale Equinor-ansatte kjøpte aksjer i juli og august, er svaret at de kjøpte Equinor-aksjer i etterkant av fremleggelsen av våre resultater for andre kvartal. Glad Pedersen gjentar at de aktuelle personene ikke har hatt informasjon om tilbakekjøpsprogrammet da aksjekjøpene ble gjennomført.

Listeført

Han skriver at styret og et fåtall ansatte i Equinor ble listeført for å ha konfidensiell informasjon etter hvert som de ble informert om arbeidet med et mulig tilbakekjøpsprogram.

Equinor vurderte 29. august denne informasjonen som kurssensitiv og varslet da Oslo Børs om det, i henhold til regelverket.

«Fra samme tidspunkt ble innsiderliste etter Verdipapirhandelloven ført. Ingen av de aktuelle personene har hatt tilgang til informasjon om tilbakekjøpsprogrammet på det tidspunktet der de har gjennomført handler», skriver Glad Pedersen i eposten.