Nettavisen.Økonomi har tidligere skrevet om store demonstrasjoner blant lokalbefolkningen mot Equinors planer om leteboring ved Australbukta. I 2017 sikret daværende Statoil seg to boretillatelser utenfor Australia, etter at oljegiganten BP trakk seg ut. Nylig leverte Equinor en miljøplan for boringen av en letebrønn, som satte sinnene i kok blant fiskere, turistnæringen og urfolk i nærområdene.

Tirsdag publiserte The Guardian en liste med navnene til noen av dem som driver lobbyvirksomhet for Equinor i Australia. Blant lobbyistene er Bindi Gove, som er den tidligere stabssjefen til Martin Ferguson - energiminister i Australia fra 2007 til 2013.

Bindi Gove er betalt av Equinor for å drive lobbyvirksomhet mellom 2019 og 2021. Les alle navnene på listen her.

De andre som driver aktiv korridorpolitikk for Equinor er Stephen Graham fra Halliday Advisory, Barton Deakin Government Relations og Hawker Britton. Alle er profesjonelle lobbyvirksomheter.

Lobbyregisteret i Australia ble nylig etablert for å stanse utenlandsk innblanding i australsk politikk. Profesjonelle tredjeparter som driver lobbyvirksomhet for en klient i Australia må registrere seg. Bindi Gove hadde i utgangspunktet ikke trengt å registrere seg på listen, siden hun formelt sett er ansatt i Equinor.

Miljøvernorganisasjoner som Greenpeace og Wilderness Society har lenge advart mot oljeleting ved Australbukta, og peker på at et utslipp ville truet uberørt natur, hvalbestanden i området og fiskeindustrien.