STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) - Vi blir et industri- og næringsparti. Partiet blir stiftet som en konsekvens av at Arbeiderpartiet går i en mørkere grønn retning, mens Høyre går i en blåere retning. Næringslivet føler en ustabilitet i Norge, og jeg tror mange som har stemt Ap, Høyre og Frp har ventet lenge på et slikt initiativ, sier stifter Owe Ingemann Waltherzøe, som til daglig jobber i Equinor som konserntillitsvalgt for Safe.

Onsdag startet Waltherzøe Facebook-gruppen Industripartiet (IP). Fredag formiddag hadde gruppen over 2.600 følgere, og Waltherzøe har fått inn nesten 1.000 underskrifter. Man trenger 5.000 underskrifter fra stemmeberettigede personer for å starte et politisk parti i Norge.

- Vi mener at næringslivet og tekniske løsninger kan løse klimakrisen. Ikke nødvendigvis om 10-15 år. Men jeg tror at et godt samarbeid med næringslivet er helt nødvendig. Det er direkte klimafiendtlig å avvikle oljenæringen, som har så store ressurser og vilje til å satse på fornybar energi, sier Waltherzøe, som selv har vært medlem av Ap siden 1979.

Nylig snakket Nettavisen Økonomi med oljearbeidere som følte seg tråkket på og oversett i den norske klimadebatten. Greenpeace svarte med å si at oljebransjen måtte slutte å snakke om «oljeskam», og at ingen i miljøbevegelsen mente at Norge skulle slutte med olje over natten. Det var blant annet fra Facebook-kampanjen «Stolte oljearbeidere» at Waltherzøe skjønte at Industripartiet kunne ha potensiale.

Nei til «mørkegrønn» politikk

Waltherzøe peker på at Equinor, som et eksempel på at næringslivet kan vise vei, skal bygge verdens største vindpark utenfor New York, som skal levere strøm til millioner av mennesker. Mange har spurt ham om hva partiet vil mene om klima, og Waltherzøe er tydelig på at partiet ikke er imot tiltak mot klimaendringer.

- Vi er ikke noe klimafornektende parti, men vi mener det er riktig å bruke det norske næringslivet i en omstilling. Vi vil være et parti for gründere, næringslivet og arbeidstakere. Norges suksess skyldes blant annet trepartssamarbeidet i næringslivet, en modell vi mener er under press, sier Equinor-arbeideren.

- Hvorfor mener du at trepartssamarbeidet er under press?

- Det er under press fordi de store, gamle partiene som har stått for en samarbeidslinje i arbeidslivet forvitrer mer og mer. Ap har begynt å lefle med de mørkegrønne, blant annet.

- Hva mener du med mørkegrønne?

- Fløyen i det politiske landskapet som MDG står for. Vi kan ikke ha et politisk vedtak på at en næring skal avvikles. Det er veldig viktig for oss - vi kan ikke akseptere en sluttdato, sier Waltherzøe, som sier at partiets ambisjoner er å komme inn på Stortinget med to eller tre mandater i 2021.

En annen viktig sak for Industripartiet og Waltherzøe er vindmøller på land. Waltherzøe vil at Norge heller skal oppgradere eksisterende vannkraftverk enn å bygge flere vindmøller. Han mener vindmøllene er «groteske inngrep i naturen», og mener at vannkraft, som Waltherzøe også er klar på at er naturinngrep, bør prioriteres.

- Førsteprioriteringen bør være å forsyne norske husholdninger og industri med strøm fra vannkraft, sier Waltherzøe.

- Hvem skal dere stjele velgere fra?

- Frp, Ap, Høyre, og kanskje Sp. Men jeg tror vi kommer til å møte Sp i sentrum og samarbeide godt med dem.

- Hvor er deres hovedsete? Stavanger?

- Ja, og la det være sagt: Vi holder en god armlengdes avstand fra Oslo-gryta. Hovedstaden har ikke drevet med noe som kan kalles industri på over 100 år. For å si det sånn, vi er passe lei av at det er unge, kaffelattedrikkende hipstere innenfor ring 3 i Oslo som setter den politiske dagsordenen. Vi står for næringslivet og industrien som ønsker å ta tilbake den politiske stabiliteten som Ap og Høyre en gang har stått for, sier Waltherzøe.

Les mer: Knallhardt ut mot oljearbeiderne: - Må slutte å være så krenket
Les mer: Sinne og frustrasjon på Norges plattformer: - Vi føler oss tråkket på

Ap: - Frykter mer for arbeidsplassene om vi fortsetter som før

Marianne Chesak (Ap), blivende fylkesordfører i Rogaland, tror Waltherzøe og Industripartiet bommer i sin analyse.

- De har ikke noe å frykte dersom vi skal samarbeide med Miljøpartiet De Grønne (MDG). Vi er tydelige på hvor vi står i vår industripolitikk. Jeg registrerer at det er en trend med små særpartier om dagen. Selv har jeg mer tro på å påvirke politikk innenfra store partier, sier Chesak, som selv kommer til å samarbeide med MDG på fylkesnivå.

Hun mener MDG kan bidra til at Ap tar sin del av ansvaret for klimaet, men at det ikke handler om at oljekranene skal skrus igjen. Chesak mener Norge bør videreutvikle oljebransjen og sikre arbeidsplasser i framtiden, enten det betyr arbeid på en oljeplattform eller innen havvind.

- Vi må rigge oss for en omstilling som vi vet vil komme. Det handler om klimakrisen og en verden i omstilling. Jeg frykter mer for arbeidsplassene hvis vi fortsetter som før enn at vi omstiller oss. Oljekrisen viste hvor sårbare vi er i Rogaland, og det er minst like farlig for industriarbeidere å ha ett bein å stå på enn at vi satser på flere bransjer. Alle vet at pilen for oljeindustrien på et eller annet tidspunkt vil peke nedover, enten det gjelder klima eller andre årsaker, sier Chesak.

Fylkeslederen mener mange har glemt den skyhøye arbeidsledigheten som rammet Rogaland for tre år siden på grunn av en sviktende oljepris.

- Hvis man er opptatt av arbeidsplasser, er man opptatt av omstilling. Aibel i Haugesund sier for eksempel at de forventer at over 50 prosent av deres produksjon om ikke så mange år vil være til fornybare næringer. Det handler om å sikre arbeidsplasser, sier Chesak.

Les mer: Norsk oljegründer ut mot oljeskam: - Mange må lese seg opp

Ekspert: - Burde kalle seg Nostalgi-partiet

Førsteamanuensis Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger (UIS) tror partifragmentering generelt kan tappe de store partiene for velgere, men at Frp har vel så god grunn til å være redd Industripartiet som Ap. Han mener spenningen mellom utfasingen av oljeindustrien og det grønne skiftet finnes i alle partier, og at de fleste lener seg mer og mer mot den grønne siden.

- Da oppstår det et slags rom for de som er imot det grønne skiftet. Det er det eneste ledige rommet i norsk politikk, slik jeg ser det. Men hvis Industripartiet ikke er imot det grønne skiftet eller er klimafornektere, blir de fort veldig like de andre partiene, sier Tuastad, som mener partiet da kun blir redusert til en del av den interne kampen i arbeiderbevegelsen.

Dersom Industripartiet skulle hatt muligheter for større gjennomslag, måtte de plassert seg tett opp mot FNB som en motstander av sosial modernisering, ifølge Tuastad. Han forklarer at mens politiske partier tidligere ble født på høyre-venstre-aksen, har det i de siste tiårene kommet nye politiske dimensjoner som globalisering, innvandring og miljø som har forstyrret de tradisjonelle skillelinjene i vest-europeisk og norsk politikk.

- Mange har en følelse av at moderniseringen går for fort, at alt var bedre før og at andre har overtatt definisjonsmakten. Industripartiet burde heller kalle seg Nostalgi-partiet hvis det er noe av dette de mener, sier Tuastad.

Les også: Se opp for dinosaurtoget

Les mer: Exit: Investor avkrefter rykteflom om damer og narkotika