HOUSTON, TEXAS (Nettavisen): I høst tok Hans Jacob Hegge over som Equinors USA-sjef. Landet er selskapets nest største produsent med 400.000 fat i fjerde kvartal.

I en tid med mye fokus på klimaendringer og utslippskutt, er olje- og gassbransjen i hardt vær. Flere, blant annet flertallet av norske ungdomspartier, har tatt til orde for en snarlig utfasing av oljeleting.

Nettavisen møter USA-direktør Hegge i Equinors lokaler i Houston i Texas. Samme dag har finansminister Siv Jensen sluppet nyheten som gikk verden over: Oljefondet skal kvitte seg med aksjene i oppstrømsselskaper - oljeselskapet som driver med leting og produksjon av olje og gass.

- Målet er å gjøre vår samlede formue mindre sårbar for et varig fall i oljeprisen. Da er det mer treffsikkert å selge selskapene som kun driver med leting og produksjon av olje og gass, enn å gå helt ut av en bredt sammensatt energisektor, uttalte Jensen i en pressemelding.

- Risikostyring

Norge er den største eieren i Equinor. Selskapets USA-sjef ser på nyheten fra Siv Jensen som risikostyring fra Norge.

- Det er mye penger i oljefondet. Det handler om å spre risikoen for nasjonen Norge. Når det er sagt, så kan det også tolkes som en beskjed fra Norge til resten av verden, sier Hans Jacob Hegge til Nettavisen.

Hegge tror ikke at nyheten vil påvirke selskapet direkte, ettersom oljefondet ikke investerer i Equinor.

Rekordhøy produksjon

Det er en drøy måned siden Equinor la frem selskapets nøkkeltall på kapitalmarkedsdagen i London. Der kunne konsernsjef Eldar Sætre melde at Equinor nå har tidenes høyeste produksjon på norsk sokkel. Det kom også fram at oljeproduksjonen vil øke med tre prosent årlig fram til 2025.

- Hvordan rimer dette med alle klimaadvarslene?

- Verden trenger energi, og etterspørselen øker. Våre karbonutslipp er halvparten av gjennomsnittet i industrien. Industrisnittet er 17 kilo per fat og vi ligger på 9 kilo. Vi gjennomfører tiltak nå som vil få det tallet ned til 8 kilo, og vi fortsetter å redusere utslippene. Vår portefølje for neste generasjon ligger på 3 kilo per fat, sier Hans Jacob Hegge.

- Vi kan ikke ta bort behovet for olje, men vi kan utvinne den på en så karboneffektiv måte som mulig. Vi har også en økende gassandel i vår produksjon, og vi fortsetter å investere i fornybar energi, legger USA-sjefen til.

Miljøkritikk

Nyheten om rekordhøy produksjon og planer om ytterligere vekst fikk flere til å reagere. Miljøtopper gikk hardt ut mot Equinor og mente selskapet ikke tar klimaendringene seriøst.

I 2018 brukte Equinor fem prosent av de totale investeringene på 84 milliarder kroner på fornybar energi.

- Bør ikke Norge og Equinor vise mer moderasjon og bruke mer av ressursene på fornybar energi, gitt klimamålene Norge har forpliktet seg til?

- Vi investerer i fornybar energi, og den langsiktige ambisjonen er å bruke 15-20 prosent av investeringsbudsjettet på fornybar energi i 2030, gitt at det er nok lønnsomme prosjekter, sier Hegge og legger til at det ikke finnes uendelige muligheter når det gjelder fornybar energi.

Fornybartopp Siri Kalvig sier det motsatte til Nettavisen.Økonomi - for henne er det pengene det står på.

USA-sjefen sier Equinor er avhengig tilgjengelige lisenser, slik som da Equinor kjøpte havvindlisenser utenfor Massachusetts sent i 2018.

- Når det skjer, så tar vi del i konkurransen og vi har hatt suksess med det så langt. Vi produserer 750 megawatt havvind i Storbritannia fra tre forskjellige vindparker. Og det er en økende andel. Så vi bruker mye av ingeniørenes tid på å utvikle ny teknologi, nye løsninger og finne den reneste måten å produsere på.

- Frontfigur

Da Statoil endret navn til Equinor, var noe av hensikten å vise at selskapet ikke bare driver med olje- og gass. Hans Jacob Hegge sier Equinor er på vei til å bli et bredere energiselskap og er i front av utviklingen.

- Vi er en frontfigur når det gjelder å utvinne olje på den minst skadelige måten, sier Hegge til Nettavisen.

Han trekker fram at Equinor var blant selskapene som startet OGCI, som er industriens samarbeidsorganisasjon når det gjelder klimaendringer og utvikling av klimavennlige teknologier.

Hegge nevner at Equinor ønsker å introdusere CO2-avgift i flere steder i verden, samt at selskapet er en aktiv pådriver for å fortrenge kullindustrien med gass.

Norge forplikter seg til å kutte klimautslippene med 40 prosent innen 2030 og EU gikk nylig inn for å bli klimanøytral innen 2050. Samtidig øker Equinor oljeproduksjonen. USA-direktøren mener at Equinors planer om å bruke 15 til 20 prosent av investeringsbudsjettet på fornybar energi fram mot 2030 er i tråd med Norges klimamål.

- Vi har redusert vårt karbonutslipp i Norge tilsvarende 750.000 biler. Det er 1,2 millioner tonn med CO2 og vi har økt målet til 2 millioner tonn. Så vi jobber med å redusere utslippene i virksomheten vår i Norge og vi støtter Paris-avtalen.

- Vi prøver å sørge for at planene våre er så effektive som mulig og på akkord med 2 graders-scenarioet. Vi ønsker å redusere klimautslippene i måten vi produserer, utvikle ny teknologi og fortsette å investere i fornybar energi, sier USA-sjefen.

Hegge forteller at Equinor også har begynt å engasjere seg i solenergi, men at det er havvind selskapet ser mest positivt på når det gjelder fornybar energi. Der har Equinor vært med å utvikle teknologien sammen med leverandørene.

- Vi startet veldig tidlig med et pilotprosjekt på Karmøy, og vi har flere pilotprosjekter på gang. Hywind i Skottland er en ny flyteteknologi, der vi tester fem vindmøller og har muligheten til å ekspandere. Vi har nettopp opprettet et kontor i Japan, og ser etter muligheter der, forteller Hegge.

- I USA tror jeg det mest sannsynlige er en kombinasjon av en ekspandering i havvind og muligens gass, men vi utforsker også andre muligheter, legger han til.