Etter at offentligheten tidligere i vår ble oppmerksom på de store tapene Equinor har pådratt seg i USA, har det rast en debatt med krav om at det må «ryddes opp».

Sist ut er professor Ola Kvaløy ved Universitetet i Stavanger, som mener Equinor-styret bør skiftes ut. Et hovedankepunkt fra Kvaløy er at styret mangler eierkompetanse.

Les også: Først fiasko, millionbonuser og gullpensjon: Nå vil de gi ham enda mer

At Equinor-styret har for svak eierkompetanse er nok riktig, men dette er altså ikke det grunnleggende problemet.

Hverken staten eller mediene har fulgt med

Både journalister, politikere og til og med styret i Equinor synes overrasket over «avsløringene» som Dagens Næringsliv har gjort den siste tiden, etter at avisen fikk tak i en av Eqiunors internkontrollrapporter.

Skyhøye lønninger og manglende kontroll på pengebruken ved USA-kontoret har skapt oppsikt. Med rette. Denne pengesløsingen utgjør likevel bare en liten del av de 200 milliardene som er tapt. Mesteparten skyldes at investeringene som er gjort har gått feil.

Les også: Equinors milliard-skandale kjent i årevis, men politikerne har lukket øynene

Om ikke staten som hovedeier har fått med seg dette, så har de store tapene Equinor har hatt i USA vært kjent i lang tid. Dette har stått i selskapets årsrapporter, selv om informasjonen kanskje ikke har blitt gitt en så fremtredende plass som den burde.

Like fullt må vi forvente at noen i staten, som altså eier 67 prosent av selskapet, faktisk tar seg tid til å lese igjennom Equinors årsrapporter.

Etter at Dagens Næringsliv begynte å skrive om USA-skandalen for en måned siden, har Equinor-aksjen steget med rundt 10 prosent. Det hadde neppe skjedd dersom markedet hadde vært helt ukjent med de enorme tapene frem til DNs «avsløring».

Styret har et stort ansvar

Styret i Equinor har det overordnede ansvaret for det som skjer i selskapet på linje med det ansvar styret har i et hvert aksjeselskap. De skandaløse tapene i USA må derfor Equinor-styret ta ansvar for.

Les også: Disse gutta har kostet oss nesten like mye som hele korona-epidemien

Tapene skyldes investeringsbeslutninger tatt for mange år siden, så vel som manglende oppfølging og kontroll over tid. Dagens styremedlemmer kan ikke klandres for investeringsbeslutninger de ikke har vært med på, men for at de ikke har fulgt opp i tiden de har sittet i styret.

For det har de nok ikke gjort. De har latt det skure og gå så lenge det ikke har vært offentlig fokus.

Hyggelig og behagelig

Når USA-investeringene og de store tapene skal undersøkes, må det klarlegges hvorfor det har blitt slik. Dette skyldes neppe bare at Equinor har feil styresammensetning.

Et sentralt punkt er mangel på incentiver, i tillegg til manglende eierkompetanse. Equinor-styret har nok vært hyggelig og behagelig å sitte i. Styrehonoraret er på et bra nivå. Ingen av styremedlemmene eier mye aksjer.

Til sammen eide styremedlemmene ved sist årsskifte 23.486 aksjer, som i dag er verdt rundt 3,5 millioner kroner. Kursutviklingen på disse aksjene har neppe veldig stor betydning for privatøkonomien til noen av de tretten personene som har sittet i styret i 2019.

Til sammenligning mottok de samme styremedlemmene i fjor 854.000 dollar i styrehonorar, og det utgjør rundt 8,1 millioner kroner med dagens dollarkurs.

Alle ønsker at styremiddagene skal være hyggelige. Hvorfor stille ubehagelige spørsmål til administrasjonen? Det gir merarbeid og i verste fall uvenner. Da blir det mindre hyggelig å sitte der.

Her kan du lese flere innlegg av Kjell-Magne Rystad.

Kombinasjonen av svake økonomiske incentiver i forhold til resultatene, og ønsket om god tone med administrasjonen, gjør at styret i et statskontrollert selskap som Equinor ikke vil fungere godt.

Selvfølgelig godt hjulpet av en hovedeier som hverken har særlig eierkompetanse, sterke økonomiske incentiver, eller noe ønske om å blande seg inn.

Armlengdes avstand

At styret i Equinor ikke gjør jobben sin er et symptom på noe mer grunnleggende galt ved styringen av det delstatlige oljeselskapet.

Selv om styret har det overordnede ansvaret for Equinors drift, så er det hovedeieren staten som har den endelige makten. Staten er uvanlig passiv til hovedeier å være. Dette følger av statens eierskapsprinsipper der det i prinsipp 5 heter:

«Statens eiermyndighet i selskapet skal utøves på generalforsamling»

Dette innebærer at det er gjennom generalforsamlingen staten utøver eiermakt, for eksempel ved å skifte ut styret. Det er armlengdes avstand og ryddige forhold.

Les også: Tina Bru refser Equinor etter USA-smell

Eierskapsprinsippene staten styrer etter er i utgangspunktet godt begrunnet.

Problemet er at dette i praksis overlater svært mye makt til administrasjonen, og gir for svak oppfølging av om styret utøver sin rolle godt. Styret blir et for behagelig sted å være når hovedeieren ikke puster dem i nakken.

Dette oppsummerte NHH-professor Thore Johnsen presist i Dagens Næringsliv 3. juni:

«Staten skal ikke legge seg opp i daglig drift og beslutninger, men når det gjelder grunnleggende strategi og det å følge opp resultater, så er det helt sentralt. Og her har det ikke virket godt nok. Staten har ikke maktet balansegangen med å være passiv på drift og aktiv på oppfølging

I forretningslivet er det slik at om man ikke passer på pengene sine, så kommer det noen og tar dem.

Det gjelder også for staten.

Staten må selge seg ned

Det som har skjedd med Equinors investeringer i USA viser til fulle de store svakhetene ved statlig eierskap i næringslivet. Ingen dominerende privat eier ville latt dette pågå over mange år med enorme tap.

Les også: Varsler knallharde lønnsforhandlinger etter avsløringene: – Nå er hansken kastet

Det Equinor trenger er profesjonelle eiere som evner å styre selskapet på en god måte. Staten har vist at dette ikke håndteres. Det er store verdier det står om. Statens aksjer i Equinor er verdt rundt 330 milliarder kroner. Dette er fellesskapets verdier som må passes på. Er ikke staten i stand til det, bør ikke selskapet være i statlig eie.

Den naturlige konklusjonen på Equinors enorme tap i USA må bli at staten selger seg kraftig ned i selskapet.