Hva som skjer med renten påvirker hvor mye penger vi sitter igjen med i slutten av måneden, midler som vi kunne brukt på noe mer gøy eller fornuftig. Men hva er det riktig å gjøre nå? Fastrenten er nå faktisk lavere enn de flytende i mange banker. Er det nå man skal binde?

«Renta skal opp igjen»

I hele vår var fokuset at renten skulle opp. Den skulle opp flere ganger også. Fire ganger til innen første halvdel neste år, sa noen. Det betyr at boliglånsrenten ville være på rundt 3,5 prosent. Har du et lån på fire millioner utgjør det en økning på 40.000 kroner i året. Mye penger for de fleste, og et lånebeløp som ikke er unormalt høyt. Jeg hadde mange samtaler hvor kunder begynte å bekymre seg for om renten skulle mye mer opp.

Alle rundt oss setter renta ned

Men så begynner flere land rundt oss å sette styringsrentene ned. Vi leser at Danmark nå har negativ rente både på innskudd og lån. Det er knyttet spesielt mye usikkerhet til Handelsavtalen og Brexit den kommende tiden, og det er vanskelig å spå hvilke konsekvenser det vil ha for oss. Sentralbanksjefen vår, Øystein Olsen, har styringsrenta som sitt verktøy for å prøve å få til en sunn balanse i norsk økonomi. Hvilke tiltak og hva han vil gjøre videre i høst blir spennende å følge med på.

Skal renta opp, eller skal den ikke det likevel

Hva vil det ha å si for deg? Og oss? Det vi kan si med sikkerhet er to ting. Aldri har vi hatt mer gjeld. Og sjelden har vi hatt mulighet til å binde renta på lavere nivå. Det at rentene er lave og fastrentene er lave betyr jo ikke at de ikke skal videre nedover. Og da er det jo dumt om du bandt renten likevel? Eller er det det?

Mitt beste råd til deg dersom du er i tvil: Stresstest økonomien din.

Legg inn lånet ditt i en lånekalkulator og se hvor mye du tåler i økte renteutgifter månedlig.

Går renten opp, så er det en ekstra kostnad som kommer i tillegg til alt annet. Har du ikke hatt den største lønnsøkningen i år kan det merkes godt. Har du i tillegg tynt maksgrensa for hva du i utgangspunktet er fortrolig med av utgifter da du tok opp lånet, så kan det være greit å sette en fot i bakken nå.

Fast eller flytende rente

Nå har du nemlig en gyllen anledning til å få en veldig lav rente mange år frem i tid. Når fastrenta er så lav som den er nå, så er det en lavere nedside eller mulighet for å tape penger nå, enn når fastrenta er høyere. Kanskje er du i en fase i livet hvor forutsigbarhet er det viktigste og verdt å betale litt ekstra for.

Fastrente er ikke noe du skal gå inn på for å tjene penger. Det er en forsikring mot at rentene på lånet ditt skal bli for høye til at økonomien din ikke tåler det. Har du lån til pipa kan det være verdt å betale noen kroner ekstra i måneden og slippe å tenke på om renta skal opp slik det i utgangspunktet var spådd.

Det gir deg en trygghet og visshet om hva utgiftene dine vil være, og det gjør det mulig for deg å planlegge slik at du får prioritert det som er viktig for deg. Om det er å kunne ha barna på fritidsaktiviteter, kjøre en stor bil, dra på ferie eller spare til pensjon.

Fastrentelån: Hvordan fungerer det egentlig?

Husk at fastrente er en låst kontrakt med varighet i tre, fem eller 10 år avhengig av hva du velger. I denne perioden kan du ikke nedbetale ekstra eller søke avdragsfrihet.

Du kan bytte bolig og føre fastrentelånet over til ny bolig, men du kan ikke bytte bank. Bytter du bank i en fastrenteperiode kan du måtte betale overkurs dersom fastrenten på tidspunktet du ønsker å komme ut av avtalen er lavere. Eller du kan utløse underkurs dersom fastrenten har økt og blitt høyere enn den var da du bandt den. Ønsker du å ha noe fleksibelt og samtidig ha tryggheten er det en god løsning å binde deler av lånet. Da har du fleksibilitet og sikrer deg mot at rentene kan gå for mye opp.

Denne høsten blir det ekstra spennende å følge med på globale og nasjonale hendelser og hvilken påvirkning det vil ha på renta og lånene våre.