Gå til nye Nettavisen

Lyst til å se den nye Nettavisen?

NA24.no

Er din jobb trygg?

Foto: Kallestad, Gorm (SCANPIX)
Sist oppdatert:
Her er de mest utsatte jobbene.

Bare i desember mistet 3.300 mennesker jobben i Norge. Den gangen gikk Jens Stoltenberg offentlig ut å karakteriserte situasjonen som svært alvorlig. 26. januar kommer motgiften, skal vi tro regjeringen.

Se tabell under om hvilke yrkesgrupper som ble rammet hardest i fjor.

Konkursras i bedriftene
I løpet av hele fjor registrerte 3.540 bedrifter sin konkurs, ifølge tall fra ravninfo. Hele 1.134 av disse bedriftene fikk låsen på døren i løpet av årets tre siste måneder.

Statistikk fra NAV viser at det per nå er registrert 50.076 helt arbeidsledige i Norge. Utsikter DNB NOR Markeds la fram i går legger til grunn at ytterligere 90.000 vil falle ut i arbeidsledigheten i løpet av 2009 og 2010.

Og det er disse tallene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti refererer til når de kritiserer regjeringen for å jobbe for sakte mot finanskrisen.

- Arbeidsplasser kunne vært spart
Nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner sin kritikk går blant annet ut på at midlene som settes inn ikke bare må treffe offentlig sektor, slik han mener regjeringen signaliserer.

- Det er de private bedriftene som rammes, og det er derfor vi nå trenger tiltak som trygger arbeidsplassene i privat sektor, sier Sanner til Nettavisen.

Og Sanner er bekymret over det han mener er ren arroganse fra de rødgrønne.

- Det virker som om den sittende regjeringen rett og slett ikke liker bedrifter, en svært alvorlig situasjon da det klart viser seg at det er her arbeidstakerne nå mister jobbene sine, sier Sanner.

Kunne arbeidsplasser vært spart dersom regjeringen hadde handlet raskere?

- Helt opplagt. Problemet Norge har akkurat nå er en statsminister som fungerer mer som en kommentator enn en politiker. Analysene viser at arbeidsplassene står i fare fordi de ikke får lånt penger. Da holder det ikke med en statsminister som trenger to måneder etter at han selv offentlig beskrev situasjonen som dramatisk, og skremmende, før det blir satt inn tiltak.

- Jobber hele tiden
statsministeren, samferdselsministeren og finansministeren holdt onsdag pressekonferanse om tiltakspakken som er varslet 26. januar. På spørsmål om regjeringen har handlet for treigt i å avverge arbeidsledighet som følge av finanskrisen, var finansministeren kjapp i regjeringens forsvar.

- Vi venter ikke med tiltak. Tiltakene kommer hele veien, og vi jobber hele tiden med dem for å tilpasse dem markedet best mulig, sa Halvorsen.

Statsministeren benyttet også anledningen til å minne om bankpakken som kom i høst og de 16 milliarder kroner som er lagt inn i statsbudsjettet for å få hjulene i norsk næringsliv til å rulle igjen. I tillegg la Stoltenberg trykk på oppnådd lavere rente, virkemidlet han mener virker sterkest og raskest, både for privatpersoner og for næringslivet.

Bygg og anlegg verst
Arbeid- og velferdsetaten NAV leverte denne uken oversikten over hvilke yrkesgrupper som fikk hardest medfart i løpet av 2008. Tabellen viser at det i desember 2008 var hele 3614 flere arbeidsledige i gruppen, enn ved inngangen av året. Antallet i desember 2008 tilsvarer 98 prosent økning fra desember året før.

Industriarbeid som gruppe hadde i desember 49 prosent flere arbeidsledige enn på samme tidspunkt i 2007. Prosentandelen utgjør 3235 flere registrerte helt arbeidsledige i desember 2008, mot samme periode året før.

Ikke uventet har også gruppen av meklere og konsulenter hatt et tøft år i 2008. Totalt var det 1330 flere arbeidsledige i gruppen ved utgangen av året, mot antallet ledige i januar.

I andre enden av skalaen er det ansatte i offentlig sektor som utmerker seg blant dem med minst endring.

Under følger oversikten over helt arbeidsledige fordelt på yrke, målt fra endringer i absolutte tall fra ett år tidligere.

Ledere

Januar

Desember

Ledere i offentlig administrasjon og interesseorganisasjoner

-104

-14

Ledere i privat sektor

-152

130

I alt Ledere

-256

-144

Ingeniør- og ikt-fag

Januar

Desember

Andre naturvitenskapelige yrker

-8

20

Ikt-yrker

-349

54

Sivilingeniører, sivilarkitekter o.l.

-71

88

Ingeniører og teknikere

-67

137

I alt Ingeniør- og ikt-fag

-495

299

Akademiske yrker

Januar

Desember

Saksbehandlere i offentlig sektor

-118

-13

Journalister og informasjonsmedarbeidere

-87

10

Samfunnsvitenskapelige yrker

-33

2

Juridiske yrker

-18

1

Akademiske yrker i privat sektor

-32

50

Akademiske yrker (restgruppe)

-54

14

I alt Akademiske yrker

-342

64

Undervisning

Januar

Desember

Førskolelærere

-45

-22

Grunnskolelærere

-113

-55

Lærere i videregående skole

-128

-31

Undervisningspersonale på høyere nivå og

spesialister

-53

-15

I alt Undervisning

-339

-123

Helse, pleie og omsorg

Januar

Desember

Medisinske yrker (leger, tannleger,

veterinærer, farmasøyter)

-14

17

Sykepleiere og jordmødre

-70

-40

Sosionomer og barnevernspedagoger ol

-49

-24

Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere

-297

72

Annet pleie- og omsorgspersonell (restgruppe)

-504

-39

I alt Helse, pleie og omsorg

-934

-14

Barne- og ungdomsarbeid

Januar

Desember

Barne- og ungdomsarbeidere

-459

97

Dagmammaer, praktikanter og lignende

-92

3

I alt Barne- og ungdomsarbeid

-551

100

Meklere og konsulenter

Januar

Desember

Administrativt salgsarbeid og

salgsrepresentanter

-569

336

Meklere

-55

183

Økonomer og revisorer

-33

6

Markedsførings- og reklamekonsulenter

-76

72

I alt Meglere og konsulenter

-733

597

Kontorarbeid

Januar

Desember

Lavere saksbehandlere innen offentlig

administrasjon

-27

11

Sekretærer

-146

-11

Økonomi- og kontormedarbeidere

-554

183

Lager- og transportmedarbeidere

-355

406

Resepsjonister og sentralbordoperatører

-97

2

Andre funksjonærer

-212

28

I alt Kontorarbeid

-1 391

619

Butikk- og salgsarbeid

Januar

Desember

Butikkarbeid

-1 165

252

Annet salgsarbeid

-315

213

I alt Butikk- og salgsarbeid

-1 480

465

Jordbruk, skogbruk og fiske

Januar

Desember

Jordbruk, skogbruk og fiske

-222

158

I alt Jordbruk, skogbruk og fiske

-222

158

Bygg og anlegg

Januar

Desember

Rørleggere

-11

131

Snekkere og tømrere

-11

1 338

Elektrikere

-42

70

Andre bygningsarbeidere

-52

816

Vei- og anleggsarbeidere

-46

99

Andre anleggsarbeidere

18

545

Hjelpearbeidere innen bygg, anlegg,

vedlikehold o.l.

-92

379

I alt Bygg og anlegg

-236

3 378

Industriarbeid

Januar

Desember

Mekanikere

-101

379

Prosess- og maskinoperatører

-200

826

Næringsmiddelarbeid

-342

169

Automatikere og elektriske montører

-43

27

Andre håndverkere

-107

126

Hjelpearbeid innen industrien

-280

272

Støpere, sveisere, platearbeidere ol

4

367

I alt Industriarbeid

-1 069

2 166

Reiseliv og transport

Januar

Desember

Maritime yrker

-132

44

Førere av transportmidler

-227

455

Reisekonsulenter og reiselivsmedarbeidere

-68

12

Konduktører, kabinpersonale og reiseledere

-38

21

Kokker

-239

105

Hovmestere, servitører og hjelpepersonell

-560

212

I alt Reiseliv og transport

-1 264

849

Serviceyrker og annet arbeid

Januar

Desember

Yrker innen politi, brannvesen, toll og forsvar

-162

53

Velvære

-107

11

Rengjøring

-578

185

Vakthold og vaktmestere

-161

83

Annet arbeid

-285

218

I alt Serviceyrker og annet arbeid

-1 293

550

Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt

Januar

Desember

Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt

-566

1 967

I alt Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt

-566

1 967

Les flere økonominyheter på Nettavisen Økonomi

Vil du delta i debatten?
Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening
(tjeneste under utvikling).

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!