Gå til sidens hovedinnhold

Er din jobb trygg?

Arbeidsledighet kan få dramatiske følger for personlig økonomi. Se her hva banken kan hjelpe deg med.

Året 2009 har for alvor gitt oss tallene mange fryktet, men ingen ville se. Arbeidsledighetstall, antall konkurser og inkassostatistikk skyter i været og mange frykter for sin personlige økonomi.

Nettavisen har snakket med landets ledende forbruksøkonomer. Felles har de én klar melding til forbrukeren: ta kontakt med banken så snart problemene oppstår.

- En svært vanskelig situasjon
Forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim, best kjent fra TV3-satsingen Luksusfellen, setter økt arbeidsledighet i klar sammenheng med stadig verre forhold i den private husholdningen.

- Arbeidsledighet er noe av det verste som kan skje med privatøkonomien. På sikt må man regne med at inntekten faller til 60 prosent av det man er vant med. Det betyr at også utgiftene bør kuttes tilsvarende. Det er ikke like lett å få til, iallfall ikke på kort sikt, sier Kvadsheim til Nettavisen.

Konkursraset fortsetter
Tall fra Ravninfo viser at hele 275 bedrifter har meldt inn sin konkurs i løpet av månedens to første uker. Det er hele femti bedrifter flere enn for samme periode i februar, til tross for at ledende markedsaktører gikk ut å varslet urovekkende økning i antall konkurser i februar.

Markeds- og kommunikasjonsdirektør i D&B, Kjell-Ola Kleiven fortalte Nettavisen den gang at nivået var skyhøyt over fjorårets antall konkurser. På bakgrunn av egne analyser uttalte han at 20.000 mennesker ville miste jobben som følge av konkurser i 2009.

- I tillegg kommer permitteringer i konjunkturutsatte bransjer som bygg og anlegg, hotell, restaurant og så videre, sier Kleiven.

Oppjusterte egne analyser
I etterkant av utspillet har blant annet arbeids- og velferdsetaten NAV oppjustert sine prognoser, og venter doblet ledighet i 2009, sammenlignet med 2008.

- Ledigheten har økt sterkt gjennom de siste månedene og i tillegg får vi stadige negative nyheter om den økonomiske utviklingen i utlandet og Norge. Derfor anslår vi nå at arbeidsledigheten blir høyere enn vi tidligere har antatt. Det ligger an til at vi internasjonalt får den sterkeste konjunkturnedgangen siden andre verdenskrig og det påvirker i høy grad utviklingen her hjemme, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie i en pressemelding.

Og forholdene har forverret seg som ventet i løpet av den siste tiden, bekrefter Kleiven til Nettavisen, tirsdag.

- Så langt i år ligger vi nesten på skjema når det gjelder estimatet på 500 foretak som forsvinner i konkurs og tvangsavvikling per måned. Estimatet på 20.000 tapte arbeidsplasser i konkurser og tvangsavviklinger er dermed fortsatt like aktuelt, sier Kleiven til Nettavisen.

- Siden jul har 1000 nye norske selskap fått vår laveste rating C. Dette forteller at helsetilstanden i norsk næringsliv fortsatt er utsatt, og det er nok et og annet selskap som raskest mulig bør legges i stabilt sideleie, legger Kleiven til.

Kontakt banken
Følgene av arbeidsledighet og permitteringer kan være svært dramatiske for mange husholdninger. Flere får problemer med å håndtere regningsbunken.

- Hvis slike problemer oppstår og man virkelig mister kontrollen så er det viktig å kontakte inkassoselskapene for avtale om betalingsordning før ting går altfor langt. Regningen har gjerne en helt annen pris ved en inkasso saks oppstart enn ved dens avslutt, minner Kleiven om.

Nettavisen har snakket med forbruksøkonomene i DnB Nor, Nordea og Sparebank1 Oslo og Akershus, som samtlige påpeker viktigheten med å være tidlig ute.

- Det er viktig å oppsøke banken sin umiddelbart når man ser at det kan bli vanskelig eller umulig å betjene sine økonomiske forpliktelser uten å gjøre tilpasninger. Ikke vent til første purring kommer, ligg i forkant, sier forbrukerøkonom Sidsel Sodefjed Jørgensen i DnB Nor, til Nettavisen.

- Uansett om du da kanskje føler at du er tidlig ute, og kanskje ikke engang kommer til å ha behov for å gjøre noe fordi situasjonen løste seg, så vil det være en fordel å ha tenkt igjennom situasjonen og ha en back-up- plan for hva du må gjøre dersom det strammer seg hardere til økonomisk enn det man forventer, legger hun til.

- Ikke ta opp lån for å dekke gamle
Kollega i Nordea, forbrukerøkonom Christine Warloe, oppfordrer kunden til å ta kontakt med kreditoren for å bli enig om en betalingsordning tilpasset kundens situasjon.

Å ta opp nye dyre lån for å dekke gamle vil hun ikke anbefale.

- Det er flere tilfeller der folk tar opp nye lån for å håndtere gamle. Vårt råd er å ta tak i dem du allerede har, og ta kontakt med den enkelte bedrift du skylder penger for å bli enige om betaling, råder Warloe.

Hun vil i likhet med både Kleiven og Jørgensen oppfordre kunden til å ta kontakt med banken, så snart en opplever at inntekten står i fare.

- Hva kan banken hjelpe deg med?
Kredittsjef i Sparebank1 Oslo og Akershus, Tor Nyhus, kommer med en rekke tips til hva banken kan hjelpe deg med. Alle tilfeller er likevel unike, og løsningen vil være ulik fra kunde til kunde.

- Kunder som kommer i en slik situasjon er svært ulike, og løsningen som banken vil tilby kan derfor også variere fra kunde til kunde. Noen har store lån mens andre har små lån, noe har oppsparte midler mens andre ikke har det. Noen regner med å raskt komme i jobb mens andre regner med å bli arbeidsledig over en lengre periode. Noen har god likviditet å tære på mens andre har en strammere økonomisk situasjon, sier Nyhus til Nettavisen.

Viktigst av alt er et åpent forhold til banken, påpeker han.

- Banken har et ønske om å finne en best mulig løsning for en kunde som kommer i en slik situasjon. Vi anbefaler sterkt kunden et møte for en gjennomgang av situasjonen. Dette for å unngå at lånet blir misligholdt og må sies opp. Alternative løsninger kan være refinansiering, endring, avdragstid, salg av evt. hytte bil, bytte til rimeligere bolig eller lignende, sier Nyhus.

Forbrukerøkonomenes tips:

* Ha en åpen dialog med banken.

* Sjekk ut mulighetene for avdragsfrihet på lånet for en periode slik at den månedlige økonomiske belastningen blir mindre i den vanskelige tiden. Spør hva det eventuelt vil koste (gebyr).

* Sjekk ut muligheter for å forlenge lånets løpetid.

* Selv om fast rente akkurat nå skulle være lavere enn den flytende bør du unngå å tegne fastrenteavtale for at det skal "lønne seg". En situasjon der det er mulig å inngå avtale om fast rente på et lavere nivå enn den flytende bærer bud om at også den flytende renten er forventet å falle ytterligere. I en presset og kanskje uoversiktlig privatøkonomisk situasjon bør man tenke seg ekstra godt om før man inngår avtale om fast rente, som innebærer bl.a. at man i fastrenteperioden mister endringsmuligheter på lånet.

Skulle du etter en grundig vurdering ønske å tegne avtale om fast rente fordi du ønsker forutsigbarhet på renteutgiftene, så bør du samtidig vurdere om du ønsker avdragsfrihet i perioden.

* Har du studielån har du muligheten til å søke om betalingsutsettelse og deretter rentefritak, men vær oppmerksom på at søknad om rentefritak først kan sendes i etterkant av hver periode. Arbeidsledighet er gyldig grunn til innvilgelse av rentefritak.

* Spør også om innspill fra bankens rådgiver når det gjelder å finne løsninger på andre økonomiske utfordringer også, for eksempel i forhold til å be om betalingsutsettelse hos ulike leverandører kunden har benyttet.

Les flere økonominyheter på Nettavisen Økonomi

Kommentarer til denne saken