Denne uka kom de nye bistandstallene. De viser at Norge satte ny personlig rekord i bruk av bistandsmidler: 39,5 milliarder kroner.

Her er noen nøkkeltall:

* Bistanden i 2020 gikk til 1794 prosjekter over 103 land og 936 samarbeidspartnere.

* Multilaterale organisasjoner fikk 23,5 milliarder, mens resten gikk direkte til ulike land.

* Syria fikk mest i bistand, men av dette var 96 prosent kortsiktig nødhjelp.

Leder i Norad, direktoratet for utviklingssamarbeid, Bård Vegar Solhjell, forklarer at Norge nå gir bistand til færre land enn tidligere.

– Det har vært faglig fornuftig. Vi er opptatt av å fortsette å konsentrere antall avtaler vi har. Både fordi at måloppnåelsen da kan bli bedre, men også fordi vi tror at styringen da er enda lettere.

– Hvis du ser hvor de store pengene går, så mottar 23 land 80 prosent av den landfordelte bistanden.

– Det har ikke virket

Siden 2013 har Norge brukt 282,1 milliarder kroner på bistand. Under Jens Stoltenbergs åtte år som statsminister ble det brukt til sammen 188,9 milliarder.

Frps utenrikspolitiske talsperson raser mot bistanden, mens regjeringen mener pengene brukes bedre enn noen gang før.

– De landene vi har gitt bistand til i nesten 50 år er fortsatt avhengige av bistand. Dette med «fredsnasjonen Norge» er en illusjon. Det har ikke blitt fred i noen av disse landene, sier Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Han mener bistand er en moderne form for imperialisme.

– Det er historien om den hvite mann som forteller den svarte mann hvordan han skal styre sitt eget land. Det er en form for imperialisme. Det er nedverdigende for dem som mottar støtten. Det er ikke det at Frp ikke ønsker å hjelpe. Vi kunne godt ha brukt 40 milliarder hvis det hadde ført til færre konflikter og færre fattige, men det har ikke virket.

Tross bistandskritikken har Frp støttet alle budsjettene til Erna Solberg.

Les også: NRK: Går mot statsministerjobb for Støre

Kritikken fra Frp får utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) til å reagere.

– Verdens fattigste skal være glad for at det ikke er Christian Tybring-Gjedde og FrP som styrer utviklingspolitikken. Hadde Tybring-Gjedde styrt utviklingspolitikken ville det blitt bevilget nærmere 12 milliarder kroner mindre til verdens fattigste. Vi har prioritert å flytte mer av norsk bistand til de aller mest sårbare og fattige, og en stadig større andel av disse bor nå i Afrika, sør for Sahara.

Konklusjonen fra bistandsministeren er at pengene gjør nytte for seg.

– Norsk innsats nytter. Vi ser resultatene av norsk bistand hver eneste dag ved at millioner av barn får skolegang, mennesker i fattige land får tilgang til rent vann, og fattige får tilgang til vaksiner og helt nødvendig mat for å overleve. Bare gjennom vaksinealliansen GAVI har norsk støtte bidratt til å redde over 1 million menneskeliv.

– Helt meningsløst å gi til Kina

Nylig kom nyheten om at Storbritannia kutter 95 prosent av sin bistand til Kina, og at de kun skal sende 10,5 millioner kroner til Kina i 2021-22.

Norge kuttet med 14 prosent til Kina i 2020. Fra 99 til 85 millioner kroner.

Tybring-Gjedde tror pengene går til den undertrykte Uighur-befolkningen i Kina.

– Det er helt meningsløst å gi til Kina. Det er fordi Kina ikke er villige til å ta ansvar for egen befolkning, inkludert uighurer, som jeg går ut fra får mesteparten av denne bistanden. Vi later som at vi har ansvar for den gruppen, til tross for at Kina er en stor økonomi.

Les også: Raja ber barn av innvandrere om hjelp til å formidle koronainfo

Men når Nettavisen sjekker med Norad, så stemmer ikke det. Halvparten av pengene - 43 millioner - går til klima og energi-tiltak. Resten er spredt på fem andre sektorer.

– Det beløpet har vært stabilt i en god del år nå. Det går i hovedsak hovedsak til klima og energi, som plastforsøpling, samarbeid om utvikling av kvotesystemer og energisystem. Og så har Forskningsrådet og NHO avtaler med motparter. Det typiske med det samarbeidet er at avtalene og beløpene er ganske små, og på tema hvor man kan finne sammen og utvikle noe, forklarer Solhjell.

Bistandsministeren påpeker at Frp har støttet budsjettet som sendte pengene til Kina.

– Den lille andelen av norsk bistand som går til Kina stemte Christian Tybring-Gjedde selv for så sent som i desember sammen med Frp i Stortinget under budsjettbehandlingene. Bistand til Kina var på sitt høyeste under den rødgrønne regjeringen, og i 2012 var den på 141 millioner kroner. Etter det har vi mer enn halvert bistanden til Kina og den tilsvarer nå omtrent 0,2 prosent av alle norsk bistand.

– Vi har ikke satt i gang nye prosjekter i Kina, og i realiteten er det kun tidligere forpliktende prosjekter som er igjen. Det er blant annet prosjekter som fremmer kunnskap om menneskerettighetene i kinesisk arbeidsliv, slik som dødsstraff, tortur, rettigheter til likestilling, LHBTI og personer med funksjonsnedsettelser, sier Ulstein.