* Regjeringen har allerede før revidert nasjonalbudsjett (RNB) brukt 140 milliarder kroner på økonomiske tiltak og 100 milliarder på lånegarantier over 2020-budsjettet. I tillegg svekkes budsjettet av 60 milliarder kroner i tapte skatte- og avgiftsinntekter og økte utgifter i folketrygden.

* En egen krisepakke for oljenæringen blir lagt fram samme dag som RNB. Ifølge regjeringen vil utsatt skatt kunne bedre selskapenes likviditet med inntil 100 milliarder kroner.

* En løsning i milliardklassen for å sørge for at pakkereiseselskapene kommer seg gjennom krisen og at kundene deres får tilbake pengene sine.

* Det settes av 20 milliarder kroner for å sikre innenlands handel og eksport av sjømat og industrivarer i en ny ordning i GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt).

* Avinor får 5 milliarder kroner for å dekke inntektstap. Regjeringen vil hindre full stopp i viktige flyplassutbygginger, særlig i nord.

* Kollektivtrafikken får 2,5 milliarder kroner. 1,5 milliarder kroner kommer i tillegg til den ene milliarden som allerede er vedtatt.

* Krisepakken til kultur, idrett og frivillighet utvides fra 1 til 1,6 milliarder kroner og skal gjelde fra 12. mars til 15. juni.

* Nav får 700 millioner kroner i økt bevilgning til drift for å håndtere økt belastning under koronapandemien.

* Utdanningspakke på 500 millioner. 4.000 nye studieplasser og 1.000 nye fagskoleplasser.

* 500 millioner ekstra til bostøtte gjennom Husbanken.

* 400 millioner til en tiltakspakke for sårbare barn og unge som er rammet av koronatiltakene.

* Regjeringen bevilger ytterligere 300 millioner kroner til Nysnø Klimainvesteringer, ifølge E24. Dermed har fondet fått én milliard kroner i år.

* 300 millioner i krisepakke for mediebransjen.

* 180 millioner til å dekke fattige lands løpende gjeld