*Nettavisen* Økonomi.

Ernst & Young granskes

norges lover

Kredittilsynet gransker nå tre statsautoriserte revisorer i Ernst & Young for brudd på revisorloven i forbindelse med regnskapene til selskapet Norex Group.

Ernst & Young påpekte gjentatte ganger lovbrudd, vedvarende problemer og liten kontroll fra ledelsen i Norex Group- Likevel godkjente revisor regnskapene så godt som uten forbehold i perioden 1998-2000, skriver Dagens Næringsliv.

I et fire siders langt brev som avisen har fått tilgang til, ber Kredittilsynet revisorene Kjell-Erik Endresen, Gustav Eriksen og Bengt Eriksen om å kommentere en rekke forhold knyttet til sitt arbeid for Norex Group i årene 1998-2002.

- Dette gjør vi i konkurser der vi finner det er naturlig å se på revisors rolle, sier avdelingsdirektør Anne Merethe Bellamy i Kredittilsynet.

Kredittilsynet ber i denne sammenheng om revisors kommentar til at vesentlige forhold som tas opp gjentatte ganger i nummererte brev, allikevel ikke presiseres i revisjonsberetningen for det enkelte år, heter det i tilsynets brev til de tre.

Norex-konkursen var en av norgeshistoriens største konkurser da selskapet gikk over ende i desember 2002. Gjelden var kommet opp i 885 millioner kroner og bostyrer Ståle Sommernes har bedt Økokrim om å etterforske konkursen.

Ernst & Young var ansvarlig revisor for Norex Group fra 1998 og frem til selskapet gikk over ende.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.