Norge har fått kontroll over korona-epidemien, ifølge helseminister Bent Høie.

Det er sant, men samtidig: Vi lever på kjøpt tid!

Og når påsken er over, står tunge avveininger for døren. Viktigste spørsmål er når vi skal åpne barnehagene, aktivitetsskolene og grunnskolene.

Til nå har Norge klart seg utrolig bra gjennom krisen. I forhold til befolkningen har vi bare en brøkdel av dødsfallene til andre europeiske land, og vi ligger nær verdenstoppen i antall tester per million innbyggere, ifølge Worldometers.

Les siste nytt om koronaviruset ui vårt nyhetsstudio.

Dessverre har medaljen en bakside. Folkehelseinstituttet anslår at det finnes 14.000 smittede i Norge. Det er i så fall under tre promille. I praksis betyr det at en koronasmittet som går på en konsert med 1.000 tilskuere har 997 potensielt mottakelige for smitte.

Vi er milevis unna en beskyttende flokkimmunitet.

Les mer om flokkimmunitet: Wikipedia og Store Norske Leksikon

I ettermiddag skal regjeringen fortelle hvilke tiltak som anbefales over påske. De minst inngripende som å vaske hendene ofte, hoste i albuen og holde sosial avstand blir helt sikkert forlenget - ikke usannsynlig ut hele 2020.

Foreløpig vet vi ikke om, og eventuelt når, vi får en vaksine eller en effektiv behandling mot covid-19.

Les også: Hvis Erna ikke åpner skoler og barnehager, står Norge alene igjen

Da direktør Camilla Stoltenberg fra Folkehelseinstituttet i går kommenterte situasjonen, var nettopp dette det hun vektla som muligheter for å lette på tiltak:

 1. Flokkimmunitet
 2. Vaksine
 3. Effektiv behandling

Siden vi ikke har noen av delene, står valget mellom økonomisk pest eller korona. Til nå har stengetiltakene kostet staten 200 milliarder kroner, private næringsliv et ukjent antall milliarder og over 400.000 mennesker jobben.

Foreløpig.

Problemet med vår vellykkede nedkjemping av koronaviruset er at det ikke er et lys i enden av tunnelen. Ta vi ned tiltakene, vil smitten øke. Og øker smitten, vil noen bli alvorlig syke og dø.

Valget illustrerer at dette ikke bare dreier seg bare om smittevernekspertise, men at det er snakk om både helsepolitikk og økonomisk politikk. I et demokrati er slike beslutninger overlatt til folket og de vi har valgt til å representere oss.

Folkehelseinstituttets usikre anslag er at 14.000 er smittet, altså rundt 0,25 prosent av befolkningen. Sammen med Amedia har Nettavisen kjørte en landsomfattende gallup om koronasymptomer, og i vår undersøkelse svarer nesten ni prosent at de tror at de er smittet av korona.

Folkehelseinstituttet har laget en selvrapportering for folk som tror de har corona-19-symptomer. Av nær 27.000 som har sendt inn skjemaet, har 6.700 vært i kontakt med lege. Kun to prosent har tatt testen, av av disse igjen var bare 14 % reelt sett smittet av korona.

Av de som har følt symptomer i egenrapporteringen til FHI, viser det seg at anslagsvis 3,5 prosent får påvist smitte.

Siden vi ikke har omfattende randomisert (tilfeldig) testing av befolkningen, kan vi heller ikke statistisk beregne hvor omfattende den er i befolkningen. Men hvis vi regner på disse tre ulike innfallsvinklene:

 • Av de 111.299 som faktisk er testet, har 5.755 testet positivt. Det er 1,1 promille av befolkningen.
 • Folkehelseinstituttets anslag på 14.000 smittede utgjør 2,6 promille av befolkningen
 • Hvis samme andel gjelder de som føler symptomer og tror de er smittet i vår gallup, havner vi på 3,0 promille.

Poenget: Folkehelseinstituttets anslag på 14.000 smittede virker rimelig hvis vi tar utgangspunkt i vår landsomfattende gallup over følte symptomer, og beregner reell koronasmitte ut fra Folkehelseinstituttets tall for de som har levert egenrapportering.

Det er selvsagt mye usikkerhet, men det meste tyder på at koronasmitten ikke er veldig utbredt. Helseminister Bent Høie mener vi har kontroll over epidemien, og da mener han åpenbart innenlands.

Les også: Nettavisens korona-måling: Nordmenns frykt for egen økonomi synker

Mens vi venter på tiltakene som blir offentlig tirsdag, tror jeg diskusjonen går omtrent langs disse linjer:

 • Norge har bedre kontroll enn de fleste andre land. Det taler for en vedvarende og kanskje strengere grensekontroll slik at vi ikke importerer smittetilfeller.
 • Usikre anslag er at vi har en effektiv vaksine om et drøyt år. Hvis ikke det kommer en effektiv behandling, må vi ha omfattende og langvarig nedstengning hvis vi ønsker å unngå flere dødsfall.
 • På den andre siden er flokkimmunitet det eneste vi med rimelig sikkerhet tror vil forhindre nye epidemier. Det taler for en kontrollert oppmykning hvor vi godtar noen flere sykehusinnlagte.
 • Barnehager og barneskoler må få en mer normal hverdag. Det er ikke praktisk mulig å få til dagen etter påsken, men etter en ukes forberedelse må det kunne gå.
 • Episenteret i norsk smitteutbredelse er Oslo og Viken. Særlig i Oslo vurderes strengere tiltak, og byrådsleder Raymond Johansen har tenkt høyt om portforbud og mer langvarig skolestengning.
 • Det er på tide å avslutte populistiske og nytteløse forslag som hytteforbud.

Det brutale dilemmaet er at norske politikere politiserte beslutningene om å stenge og gikk lenger enn de strengt helsefarlige rådene. Dermed blir det også opp til politikerne å ta en politisk beslutning om å lette på noen av tiltakene.

Det blir ikke lett og eneste farbare vei er at det skjer med støtte på tvers av politiske skillelinjer på Stortinget.

PS! Hva mener du? Holde Norge stengt som i dag til vaksinen eventuelt finnes i 2021, eller åpne gradvis for mer smitte og på sikt flokkimmunitet? Skriv et leserbrev!