Etterforskes for avfallsdumping

Hvert år forsvinner nærmere 50.000 tonn farlig avfall i norsk natur, viser tall som Økokrim har innhentet fra Statistisk sentralbyrå. Flere bedrifter etterforskes av Økokrim.

2001 ble det produsert om lag 630.000 tonn farlig avfall i Norge. Av dette ble cirka 47.000 tonn ikke håndtert i samsvar med regelverket, skriver Aftenposten.

Tungmetaller, PCB, plantevernmidler, spillolje og andre helseskadelige stoffer skal uskadeliggjøres etter spesielle regler. Men aktører som skal håndtere spesialavfall, bryter reglene. Bare halvparten av de 520 virksomhetene som Statens forurensningstilsyn og fylkesmennene i fjor kontrollerte, lagret avfallet på en forskriftsmessig måte.

Giftstoffer som ikke blir riktig håndtert, forsvinner til vann, jord eller luft. Stoffet PCB finner man igjen i isbjørn på Svalbard. En viktig PCB-kilde er isolerglassvinduer. Disse skal behandles som spesialavfall, men blir likevel levert og knust på vanlige søppelplasser. Tungmetallet kvikksølv er også funnet igjen i mennesker på Grønland. Arktisk Råd, som overvåker miljøskader, har påvist lærevansker blant eskimoer som spiser mye sel.

Ifølge Økokrim er flere bedrifter nå under etterforskning for alvorlige brudd på forurensningsloven.

(NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag