Gå til sidens hovedinnhold

Etterlyser skattelettelser for folk flest

Opposisjon og næringsliv kun delvis fornøyd med endringene i tiltakspakken. Høyre og Frp savner skattelettelser for folk flest.

- Dette er en betydelig innrømmelse av at regjeringens opprinnelige tiltakspakke for næringslivet var for dårlig, sier Høyres finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner til Nettavisen.

Han uttrykker glede over at de rødgrønne har lyttet til forslagene fra de borgerlige partiene og næringslivet.

- Endringene er skritt i riktig retning, men det er fortsatt behov for skattelettelse for bedrifter og for folk med vanlig lønninger slik at hele bredden av norsk næringsliv får en innsprøytning, sier Sanner.

Han mener det er betegnende for den sittende regjering at tiltakspakkene stadig endres.

- Regjeringen viser gang på gang at den agerer for tregt og for dårlig i forhold til finanskrisen, sier Sanner

Savner skattelettelser
- Grepene er i tråd med det industrien og Frp har krevd. Det var helt nødvendig å øke avskrivningssatsene og styrke permitteringsordningen. Dessverre tok dette lengre tid enn nødvendig, sier Frps næringspolitiske talsmann Øyvind Korsberg.

Han mener det ikke burde vært noen øvre grense for tilbakeføring av underskudd for å lette skattesituasjonen for bedriftene, men er glad for at taket er økt fra 5 til 20 millioner.

- Dessverre kom det ingen gode nyheter for folk flest i form av skatteletter. Det er et tiltak som ville hjulpet personer med lave og midlere inntekter samtidig som det ville bedret situasjonen for handelsnæringen.

Korsberg er også kritisk til at det ikke kom større grep for å bedre situasjonen i fiskeindustrien.

- Fiskeindustrien blir behandlet som en annenrangs næring av regjeringen. Dette er Norges største eksportnæring, men tiltakene står ikke i stil. Jeg frykter konsekvensen av at regjeringen ikke tar problemene i fiskerinæringen på alvor, sier han.

Tre skritt i riktig retning
NHO er fornøyd med at regjeringspartiene åpner for lavere skatt for bedriftene gjennom bedre avskrivningsregler.

- Dette har NHO arbeidet for lenge. Lettelsen bør imidlertid ikke begrenses til 2009, men bli en varig ordning, sier han.

Regjeringen foreslår å heve taket for tilbakeføring av underskudd fra 5 til 20 millioner kroner. Ifølge NHO er taket imidlertid for lavt til at store bedrifter kan nyttegjøre seg dette.

- Det kreves sterkere lut for å snu trenden med fallende investeringer - som er den største utfordringen for norsk næringsliv akkurat nå, sier Bergesen til Nettavisen.

Han nærmest fnyser av de rødgrønnes forslag om å øke permitteringsperioden til 52 uker.

- Dette er ikke hva verken vi eller LO har prioritert. Nå haster det å få innført fleksible permitteringsløsninger, og her er det viktig at regjeringen ikke nøler, sier Bergesen.

LO-forbund delvis fornøyd
Leder Leif Sande i LO-forbundet Industri Energi var sterkt kritisk til regjeringens opprinnelige pakke.

- For våre bedrifter - som Elkem, Ekornes og Hydro - betydde den opprinnelige pakken forsvinnende lite, sier Sande.

Etter endringen er han mer fornøyd.

- De nye avskrivningsreglene og høyere tak på tilbakeføring av underskudd er bra og vil gi gode effekter innen vår sektor.

Sande er ennå ikke fornøyd med endringene i permitteringsreglene.

- Permitteringsreglene må bli mer fleksible enn det de er nå. I mange tilfeller er det mye mer fornuftig å permittere arbeidsstokken en dag i uken i stedet for å måtte permittere enkeltmedarbeidere, sier Sande.

Han er derfor svært glad for at regjeringen vil jobbe videre med temaet.

- En byggepakke
Seniorøkonom Bjørn-Erik Orskaug i DNB NOR karakteriserer endringene i tiltakspakken som forsiktige.

- Dette er greie nok endringer, men ikke voldsomme. De to første endringene (Red.anm.: Økt tak for tilbakeskriving av underskudd og økte avskrivningssatser) kan trolig hjelpe en god del flere bedrifter enn den originale pakken. Men det er mer tvilsomt hvorvidt økte avskrivningssatser vil påvirke industriens investeringsplaner nevneverdig, gitt den voldsomme etterspørselssvikten, skriver Orskaug i en kommentar.

Han mener tiltakspakken først og fremst vurderes ut fra totalen:

- Den totale stimulansen er på rundt 20 milliarder kroner og hovedsakelig rettet mot bygg- og anleggsnæringen. Endringene kan bidra til å hjelpe også andre bedrifter, men pakken er og blir en byggepakke, sier seniorøkonomen Orskaug.

Kommentarer til denne saken