Personbiler med en maksimal tillatt totalvekt på inntil 7500 kilo må ha godkjent EU-kontroll innen fire år etter dato for førstegangsregistrering. Deretter skal bilene inn til EU-kontroll senest hvert andre år.

Men ifølge en verkstedmåling er mange bilførere usikre på de nye reglene for EU-kontroll. Bare i mai fikk nær 30.000 biler kjøreforbud fordi de manglet godkjenning innen fristen.

- De nye reglene har gitt bileierne økt valgfrihet når det gjelder tidspunkt for å få utført EU-kontroll, men det er svært viktig å overholde den fristen som er satt, sier Arild Hansen, daglig leder i Autobransjens Leverandørforening (ABL) i en pressemelding.

Her kan du sjekke fristen når din bil må inn til EU-kontroll.

Opp til den enkelte

De nye reglene trådte i kraft i februar i år. Med de nye reglene kan bileierne ta kontrollen når de vil, så lenge kjøretøyet blir godkjent innen fristen. Men, har du som bileier ikke sørget for EU-godkjenning, kan bilen din bli avskiltet hvis du ute på veiene støter på Vegvesenet, politiet eller tolletaten.

Ifølge Vegvesenet gis det som regel ikke utsettelse på fristen, men Vegvesenet sender bileierne en påminnelse om EU-kontroll to måneder før fristen går ut. Neste frist for EU-kontroll beregnes ut fra datoen for hovedkontrollen.

Avdelingsdirektør for kontroll og tilsyn i Vegdirektoratet, Henning Harsem, sier til Nettavisen Økonomi at bileierne må være oppmerksomme på at feil kan være veldig merke- og modellavhengige.

Rustne bremseskiver

- Ja, disse feilene kan være de mest alvorlige. men generelt er den mest vanlige feilen for biler som kommer inn på kontroll rust på bremseskiver, ujevn bremseeffekt og feil med lysene, sier Harsem.

Ifølge ABL fikk i 2018 mellom 20.000 og 22.000 biler kjøreforbud hver måned fordi bileieren hadde vært for sent ute med kontroll. Og i mai i år var det hele 29.409 kjøreforbud.


Få forstår

Verkstedkjeden Meca har laget en rundspørring blant medlemsverkstedene om hva bileierne kan om de nye EU-reglene.

– Ni av ti verksteder melder at bileierne tydeligvis har hørt om dem, men bare 16 prosent har inntrykk av at de også forstår hva de innebærer. Denne andelen vil nok raskt øke, sier John-Axel Granberg, kjedesjef i Meca.


Men det er bedring å spore, to av ti verksteder opplever at bileierne i større grad enn før tar EU-kontrollen samtidig som de får utført intervallservice på bilen. Og Arild Hansen i ABL understreker at den oppgitte fristen er å betrakte som endelig.

Ingen forskyvning

– Godkjenningsfristen du hadde ved overgangen gjelder til ny kontroll er utført. Så får du en ny frist basert på datoen for ny kontroll. Den lar seg ikke forskyve hvis bilen ikke blir godkjent, så man bør beregne god nok tid til både kontroll og eventuell etterkontroll, sier Hansen.

Gjennom de nye reglene er også kravene til de som utfører EU-kontrollen skjerpet. Reglene omfatter bestemmelser om opplæring og personlig godkjenning for de som utfører kontrollen, og ikke bare selve verkstedet.