Før helgen stengte russiske Gazprom den store gassledningen til Tyskland, Nord Stream 1, på ubestemt tid, angivelig på grunn av vedlikehold. Utstyrsleverandør Siemens har til Reuters uttalt at en oljelekkasje på en turbin ikke er grunn til stenge rørledningen, mens russerne hevder det er opp til Siemens å fikse feilen.

Samtidig frykter kraftbransjens aktører i Europa en gedigen likviditetsskvis. I går gikk Equinor ut og varslet at det trengs 1500 milliarder dollar for å stille tilstrekkelige garantier til at aktøren kan sikre at regningene blir betalt i takt med at prisene mangedobler seg.

- Krisen krever tiltak

De skyhøye gassprisene koblet med knapphet på energi gjør at flere land har varslet mulige rasjoneringstiltak. Flere EU-politikere, derunder van der Leyen selv, har antydet at gassprisene bør kobles fra prisene på elektrisitet.

Van der Leyen innledet med at EU er tilfreds med at gasslagrene er på vei over 80 prosent og nevnte at Norge nå leverer mer gass enn Russland. Samtidig tegnet hun et dramatisk bilde av tørke i Europa og knapphet på atomenergi.

- Vi har derfor astronomiske energipriser, sier EU-toppen, som varsler fem tiltak det haster å få innført.

SE VIDEO: EU-toppens forslag til å løse energikrisen:

EU-toppens forslag:

EU-toppen mener disse fem tiltakene må iverksettes for å løse Europas energikrise, og slik presenterte hun dem:

  • - Vi må spare elektrisitet smartere - og derfor arbeide for å dempe etterspørselstoppene.
  • - Vi trenger et tak på inntekter for energileverandører som har høye priser og lave produksjonskostnader. Omsetningen gjenspeiler ikke produksjonskostnadene. Uventet store inntekter fra lavkarbonkilder bør derfor omdirigeres til husholdningene som rammes av høye priser.
  • - Uventet store inntekter fra kull, gass og olje bør gå til et solidaritetsfond for fossilenergi-selskaper - dette bør investeres i sårbare husholdninger og enøk-tiltak.
  • - Aktørene i kraftmarkedet må hjelpes til å takle volatilitet i markedet - ved at medlemsland støtter opp med med statsgarantier for å sikre at selskapene har tilstrekkelig likviditet.
  • - Vi trenger et pristak på russisk gass. Fossilinntektene finansierer Putins krigføring, og derfor er vi nødt til å gjøre mer for å kutte Putins inntekter fra gass.

- Vi vil diskutere disse tiltakene med medlemslandene i et hastemøte fredag. Hvis vi er beslutsomme nok og viser nok politisk vilje, vil vi få til dette, sa Van der Leyen i pressemøtet.