I årsregnskapet til hans investeringsselskap Dagsander Invest AS fremkommer det at Høili hadde investert nesten 30,5 millioner kroner i forsikringsagenten. Men ved utgangen av 2019 var denne investeringen nedskrevet til 0.

Nettavisen skrev nylig at den tidligere alpinstjernen Lasse Kjus har tapt 6,7 millioner kroner på Tide Forsikring. Han skrev også ned verdiene av Tide-aksjene til 0 ved årsskiftet.

Finanstilsynet forlangte i sommer en omgående sletting av Tide Forsikring. Etter tilsynets vurdering hadde Tide gjentatte ganger overtrådt sine plikter etter lov og forskrift.

Les også: Europris-arving Dag Høili (50) venter barn med Nicole (22)

Grove overetredelser

Finanstilsynet mener det er grove overtredelser av sentrale krav som gjelder for forsikringsformidlingsvirksomhet, som sentrale kundevernbestemmelser. Ulovlig uttak fra klientkonto skal være ett av lovbruddene.

Tide har imidlertid påklaget Finanstilsynets vedtak. Finanstilsynet har derfor besluttet at vedtaket ikke skal iverksettes før tilsynet har avsluttet sin behandling av klagen.

- Tide Forsikring driver fortsatt lovlig virksomhet med godkjenning fra Finanstilsynet. Tide er sterkt uenig i Finanstilsynets vedtak og har påklaget det til Finansdepartementet. Mye av kritikken fra Finanstilsynet er helt uten grunnlag, skrev blant annet administrerende direktør Ørjan Stenberg i Tide Forsikring til Nettavisen i begynnelsen av september.

- Tideinvesteringen har forløpt seg over mange år. Med usikkerheten rundt Finanstilsynet og deres foreløpige holdning, har jeg valgt å skrive aksjene ned, skriver Høili i en e-post til Nettavisen.

Les også: Dag Høili kutter prisen med 14 millioner

35 mill. i minus

Nedskrivningen i forsikringsagenten bidro sterkt til at Høili i fjor måtte tåle et underskudd før skatt på 35,5 millioner kroner, mot et overskudd på over 19 millioner i 2018.

De bokførte totale verdiene i investeringsselskapet ble ved utgangen av 2019 vurdert til 107 millioner kroner. Europris-arvingen har plassert mesteparten av midlene i mindre selskaper, i tillegg til mer kortsiktige plasseringer i aksjer og aksjefond.

Den bokførte egenkapitalen per 31. desember 2019 var på 71 millioner kroner. Høili skriver i årsberetningen at selskapets investeringsportefølje er berørt av verdifallet som følge av koronapandemien. Det er imidlertid vanskelig å si noe om den økonomiske effekten av koronautbruddet.

Fartsgal

Høili (51) er foruten å være forretningsmann kjent for å være farts- og motorinteressert. Han er sønn av Terje Høili (født 1944), som etablerte lavpriskjeden Europris.

I 2004 solgte familien en større andel av sitt eierskap i Europris til investorgruppen Industri Kapital for anslagsvis 1,3 milliarder kroner

I 2007 var Dag Høili med på å utvikle seks eksemplarer av luksusbilen Koenigsegg CCXR Edition sammen med Koenigsegg-eier Bård Eker, også han fra Fredrikstad.

Høili er også kjent for sin deltakelse i TV3-serien Norges Rike – pengene og livet.