Årsrapporten viser at de totale inntektene steg fra 5423 millioner kroner i 2017 til 5738 millioner i 2018. Driftsresultatet i perioden er opp 35 millioner kroner til 587 millioner, mens resultatet før skatt har økt fra 510 millioner kroner til 553 millioner.

Egenkapitalen ved utgangen av fjoråret utgjorde 1789 millioner kroner, som tilsvarer en bokført egenkapitalandel på 38 prosent.

Adm. direktør Pål Wibe i Europrisen mottok i fjor 4,13 millioner kroner i ordinær lønn, 860.000 kroner i andre godtgjørelser, totalt snaue 5 millioner kroner.

Tre satsingsområder

Europris signaliserte på en kapitalmarkedsdag i desember i fjor at de konsentrerer seg om tre satsingsområder fremover. Det er å styrke pris- og kostnadsnivået, forbedre kundeopplevelsene og ha vekst i kundemassen.

Kjeden åpnet i fjor åtte nye butikker, og styret har godkjent etablering av ytterligere tolv utsalgssteder. Det kan også gå mot noen overtakelser.

Europris var tidligere eid av Fredrikstad-mannen Terje Høili, men butikkjeden har nå en svært spredt eierstruktur. Fokketrygdfondet og en rekke norkse verdipapirfond er blant eierne.

Rimelige partivarer

Kjeden har spesialisert seg på å selge rimelige partivarer fra over 200 butikker i Norge, som stort sett er franchise-eid.

Varespekteret er klær og sko, vask og rengjøring, jernvare, hus og hjem, personlig pleie, dyremat, hobby og fritid og tørrmat som sjokolade og snacks. Sentrallageret og hovedkontoret er i Fredrikstad.