De europeiske statistikkmyndighetene (Eurostat) offentliggjorde flere sentrale nøkkeltall onsdag kl 11.

Veksten i bruttonasjonalproduktet (BNP) i de 19 landene i eurosonen i andre kvartal var lave 0,2 prosent, og det samme var veksten i hele EU-området (28 land). I første kvartal var veksten på henholdsvis 0,4 prosent og 0,5 prosent.

Arbeidsledigheten ved utgangen av juni var på 7,5 prosent. Ledigheten eurolandene varierer enormt, fra lave 1,9 prosent i Tsjekkia, 3,1 prosent i Tyskland, til skyhøye 14 prosent i Spania og 17,6 prosent i Hellas.

Les også: Historisk dyr euro gir feriesmell for nordmenn

Nesten 16 millioner ledige

Eurostat anslår at totalt 15,67 millioner mennesker for en måned siden var arbeidsledige i de 28 medlemslandene i EU, hvorav 12,38 millioner i de 19 eurolandene.

Prisene i eurolandene steg på årsbasis i juli med 1,1 prosent, ned fra 1,3 prosent i juni. Inflasjonen i eurolandene for ett år siden var opp med over 2 prosent, og det har vært en jevnt fallende prisstigning det seneste året. Prisene er nå godt under det den europeiske sentralbanken ESB har som mål, som isolert sett tilsier rentekutt (se under).

Les også: I disse landene må du aldri gi tips på restaurant

Vil stimulere

DNB Markets skrev i sin morgenrapport onsdag at den europeiske sentralbanken er i gang med å forberede stimulansepakke til rentemøtet i september. Meglerhuset ventet at nøkkeltallene som ble offentliggjort i dag, trolig bekrefter behovet for dette.

Når det gjelder BNP-veksten i eurosonen, var denne ventet å bremse opp med to tideler fra første til andre kvartal, til lave 0,2 prosent på kvartalsbasis. Med andre ord snakker vi om en årstakt i verdiskapningen i eurolandene på under 1 prosent.

Til sammenlikning steg den norske verdiskapningen med 0,7 prosent fra mars til mai, altså en klart høyere veksttakt.

Lav prisstigning

Når dert gjelder kjerneinflasjonen, var denne ventet å falle til 1,0 prosent fra juli 2018 til juli 2019. I juni var prisene 1,1 prosent høyere enn i tilsvarende måned i fjor.

Ekspertene spådde en stabil arbeidsledighet i eurolandene i juni, på 7,5 prosent. Selv om dette er en betydelig høyere ledighet enn her hjemme, er det likevel det laveste nivået siden 2008.

Men stemningen i Europa er for tiden ikke spesielt god. Statistikk tirsdag viste at optimismen synker videre blant bedriftene i eurosonen. DNB Markets skriver i morgenrapporten at mest tydelig er dette i industrien, der stemningen er kommet ned på det svakeste nivået på seks år.

Les også: Disse får toppjobbene i EU

Nye spekulasjoner

Med en mager økonomisk vekst og inflasjon godt under inflasjonsmålet på snaue 2 prosent i året, vil spekulasjonene ifølge Handelsbanken Capital Markets handle om hvilke lettelser sentralbanken vil komme med.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen venter fortsatt at ESB vil følge opp med å kutte innskuddsrenten i september med 0,10 prosentpoeng, til -0,5 prosent. Et slikt kutt er er også langt på vei ventet av det profesjonelle rentemarkedet.

Valutmarkedene reagerte ikke nevneverdig på tallene onsdag. En euro noteres til drøyt 1,11 dollar, mens nordmenn må ut med om lag 9,77 kroner for en euro, før vekslingsmarginer og gebyrer.