*Nettavisen* Økonomi.

Evry mister viktig del av DNB-kontrakt - 300 kan miste jobben

Evry fasade Nydalen Foto: Ssu - Wikipedia.no

DNB forlenger Evrys rammeavtale om leveranse av IT-tjenester, men går over til konkurrent på «ikke-stormaskin»-delen.

26.11.13 21:32

DNB har i lengre tid jobbet med anbudsprosessen for ny driftsavtale for konsernets IT-systemer.

Storbanken har besluttet å dele driftsavtalen mellom såkalt «stormaskin» og «ikke-stormaskin» og DNB går i sluttforhandlinger med HCL Technologies på den delen av avtalen som ikke gjelder stormaskin (dvs. ordinære IT-systemer som Unix, Windows, nettverk etc.). Avtalen har en total verdi på omkring 650 millioner kroner årlig.

Det betyr at Evry, som beholder kontrakten på stormaskiner, mister en viktig del av dagens kontrakt.

- DNB forblir derfor en av EVRYs største kunder også i årene fremover, skriver Evry i en pressemelding. I meldingen kommer det også frem at EVRY har inngått avtale med DNB om forlengelse av dagens rammeavtale om leveranse av IT-tjenester. Eksisterende rammeavtale utløper 31.03. 2014 og er nå forlenget til 31.12 2016. Forlengelsesavtalen har en anslått verdi for EVRY på i overkant av NOK 2,0 mrd.

- EVRY er en av flere leverandører som fortsatt er i forhandlinger med DNB om ny avtale på drift av kjernesystemer på stormaskin. Det er forventet en avgjørelse på disse forhandlingene innen årsskiftet 2013/ 2014. Samtidig med inngåelse av forlengelsesavtalen har EVRY mottatt et varsel fra DNB om at leveransene knyttet til ny infrastrukturavtale for tjenester som ikke omfatter stormaskin, planlegges videreført med en annen leverandør, skriver Evry i pressemeldingen.

Selskapet vil umiddelbart påbegynne tilpasninger til ny avtalestruktur som gjør at kostnadsnivået vil reduseres. EVRY anslår at engangskostnadene knyttet til nødvendig omstilling vil være i størrelsesorden NOK 100 millioner som hovedsakelig får effekt i 2. halvår 2014 og i 2015.

Omlag 300 årsverk i EVRY vil bli berørt av ny avtalestruktur. Basert på erfaring fra tidligere omstillingsprosesser, legger EVRY til grunn at en betydelig andel av bemanningsreduksjonen vil skje gjennom naturlig avgang og intern mobilitet.

DNB forklarer vaglet sitt slik i en pressemelding mandag morgen:

- Vi har vurdert alle leverandørene nøye gjennom en lang og god prosess, og vi er veldig fornøyde med den løsningen vi har landet på. HCL Technologies er i verdensklasse når det gjelder denne typen kompetanse, og de kan vise til gode resultater for store internasjonale kunder innen bank- og finans. De nye driftsavtalene vil, når vi konkluderer begge avtalene, bygge opp under vårt arbeid med å fornye og rydde opp i de utfordringene DNB-konsernet har hatt på IT-siden, og vi føler oss trygge på at dette er det rette valget, sier konserndirektør for IT og Operations, Liv Fiksdahl og legger til:

- Vi er i full gang med å rigge DNB for fremtiden, og stabile og brukervennlige IT-løsninger er selve kjernen i denne prosessen. Vår viktigste jobb i IT er å sørge for at DNBs kunder får en tilgjengelig, trygg og god nettbank. Derfor er vi glade for at vi denne høsten har hatt færre tilfeller av nedetid enn på lenge. Det viser at vi er på rett vei med de tiltakene vi har iverksatt, sier Fiksdahl.

På den delen av leveransen som dreier seg om drift av bankens stormaskinløsninger, fortsetter prosessen med å identifisere den beste leverandøren videre. Konklusjon i denne prosessen er ventet før nyttår.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.