Gå til sidens hovedinnhold

Få vinnere i budsjettet

Finansminister Per-Kristian Foss har hostet opp over 16 milliarder ekstra oljekroner, men folk flest får merke lite til pengebruken. Her ser du vinnerne av statsbudsjettet for 2004.

Ikke uventet har ukvemsordene haglet mot Foss i kjølvannet av budsjettfremleggelsen onsdag. Få har uttrykt at de kan si seg fornøyde, verken fra politisk eller økonomisk hold.

Regjeringen har da også lagt opp til et budsjett uten en umiddelbar klar profil. Få peker seg umiddelbart ut som vinnere.

Få vil merke mye
Selv om det er lagt opp til skatte- og avgiftslettelser på til sammen 510 millioner kroner, vil de færreste merke dette på pungen i hverdagen. Det lokkes med lavere avgifter på alkohol, men effekten blir marginal. Bryggerinæringen påpeker onsdag at en avgiftslettelse på 2,5 prosent på øl vil utgjøre rundt 5 øre på en flaske.

På skattesiden økes innslagspunktet for toppskatten, men ikke mer enn hva som ligger i lønnsoppgjøret. Økningen i fradraget for fagforeningsavgiften økes med 350 kroner, mens bunnfradraget i boligskatten heves fra 80.000 til 90.000. I rene kroner og øre vil det meste fortone seg som umerkelig for de fleste.

Foss presiserer at budsjettet er innrettet for å legge til rette for en videreføring av den positive trenden i kronekursen og for renta. Økonomene TV 2 Nettavisen snakket med onsdag, stilte seg mer tvilende.

- Ingen vinnere

- Det er ikke noen vinnere i dette budsjettet her. Du kan kanskje si at de har ikke falt for fristelsen til å bruke enda mer penger, men jaggu bruker de mye. Det strukturelle underskuddet øker kraftig, og det setter usiktene for en varig lav rente i fare, sier sjeføkonom Øystein Dørum i DnB til TV 2 Nettavisen.

- I så måte må vi vel kunne si at vinnerne her er de som sitter med store lån, for det kunne gått verre, legger han til.

Næringslivet kan glede seg over at deler av elavgiften avvikles fra nyttår. Regjeringen regner med at dette vil utgjøre en samlet effekt på litt over 1,3 milliarder kroner. Dette kommer etter press fra EFTAs overvåkningsorgan ESA. Samtidig varsles det økt satsning på forskning og utvikling (FoU) hvor det overføres 1,1 milliarder ekstra kroner.

Kollektiv vinner
Ellers brukes det store ord i statsbudsjettet om kollektivsatsingen. Økte bevilgninger og en omlegging av momssystemet skal samlet styrke kollektivtransporten rundt i landet med om lag 1 milliard kroner.

- Isolert er momssatsen et minus, men siden reiselivet samtidig får full fradragsrett for inngående moms kommer de netto ut i pluss på dette. Det kan enten gi grunnlag for lavere billettpriser, eller en bedre økonomi for selskapene, sier sjeføkonom Nils Terje Furunes i Gjensidige NOR til TV 2 Nettavisen.

Flere av de store utgiftspostene i statsbudsjettet var vel kjent på forhånd. Kommunene får tilskudd i form av en reell vekst i inntektene på om lag 3,75 milliarder kroner, som er i tråd med signaler gitt tidligere.

Satser på velferd
Barnehageforliket følges opp, og det bevilges 2,8 milliarder kroner ekstra for å få etablert flere plasser og for å få ned foreldrebetalingen. 1. mai innføres maksimalpris på barnehageplasser på omtrent 2.750 kroner.

Foss trekker også fram velferd som et fokuspunkt i budsjettet. Sykehusene kan glede seg over en vekst i driftsbevilgningene på 1,2 milliarder kroner. Mens det innen psykiatri økes med 700 millioner kroner til opptrappingsplanen.

Reklame

Prøv gratis: Få HBO, Viaplay, Paramount+ og mange TV-kanaler ett sted