Tidligere i vår reagerte Stang på at Obos-ledelsen oppfordret ansatte til å kapre de stemmeberettigede plassene på generalforsamlingen, som ville gitt medlemmene mindre makt. Nå ser han en lignende utvikling i Coop, hvor medlemmene er ute av styret i Coop Norge SA.

- Jeg tror en del av dem som skapte samvirkene i sin tid vil rotere i graven når de ser hva som nå skjer, sier han til Nettavisen.

Stang understreker at han ikke selv er Coop-medlem, men uttaler seg på generelt grunnlag.

Reaksjonen kommer etter Nettavisens avsløring mandag, hvor det kom fram hvor mye makt Torbjørn Skei, administerende direktør i Coop Midt-Norge, har i Coop, og hvor lite medlemmene har å si i Coop-systemet.

Se tilsvar fra Coop Norge nederst i saken.

- Jeg tror ikke dette var meningen

Selv om Stang er høyremann, sier han at han er mer sosialist enn mange kanskje tror.

- Når jeg ser at medlemmene ikke blir respektert, da blir jeg litt forundret. Det blir pengene som rår, og ikke medlemmene, og det tror jeg ikke var meningen, sier Stang.

Etter en vedtektsendring i 2017 har nemlig ikke tillitsvalgte medlemmer sittet i styret i Coop Norge SA selv.

Frem til 2017 besto styret i Coop Norge av:

  • Tre medlemsrepresentanter, inkludert styreleder og nestleder i styret, som skulle representere eierne, de 1,9 millioner Coop-medlemmene.
  • Tre ansatterepresentanter
  • To av direktørene i Coops samvirkelag.

I 2017 ble det gjennomført en stor endring i styret i sammenheng med fusjonen mellom Coop Norge og Coop Handel Norge. Etter dette har ikke representantene for eierne vært med i styret, som fra 2017 har bestått av direktører fra noen av de største regionale samvirkelagene samt fire ansatt-representanter.

I dag består styret i Coop Norge av:

  • Sju direktører i Coops samvirkelag, inkludert Skei, som er nestleder og Tore Tjomsland, som er sjef for Coop Øst og styreleder.
  • Fire ansatt-representanter fra Coop Norge.
  • Coop-medlemmenes representanter er ikke lenger representert i styret.
  • De største samvirkelagene har rent flertall i styret.

Har du tips eller informasjon om denne saken? Ta kontakt med Nettavisens redaksjon på e-post: hr@nettavisen.no

- Trasig å se at eierne ikke er i styret

Stang mener medlemmene bør ta grep.

- Medlemmene må ta kontroll og gjøre medlemsopprør, det er min anbefaling. Jeg ville sagt at nok er nok, sier han.

Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder og næringspolitisk talsperson i SV, synes det er trasig å se utviklingen vi nå ser i Coop.

- Her må det jo være et flertall i Coop, av medlemmene, som har vært med på å bestemme at vedtektene skal være slik. Men jeg synes det er trasig å se at et samvirkelag, som er eid av medlemmene, ikke har noen av eierne i styret, sier han.

Les også: Styrehonoraret økte til 800.000 kroner. Så raste det da Coop-styrelederen gikk av

- Noen vil vel si at noen av eierne er i styret - at medlemmene er representert av administrerende direktører fra ulike samvirkelag. Men hva tenker du om det?

- De sitter ikke i styret fordi de er medlemmer, svarer Fylkesnes.

Vil oppfordre til å stille til valg

Kristoffer Lia Lerstang er en av administratorene i Facebook-gruppa «La Coop være medlemsstyrt», som i skrivende stund har nærmere 1000 medlemmer. Målet med gruppa er å få flere medlemmer til å stille til valg til høsten.

- Jeg ser at utviklingen i Coop følger den generelle utviklingen i det norske samfunnet. Det som tidligere var styrt av fellesskapets interesser er nå mer og mer overtatt av økonomiske interesser, sier Lerstang, som uttaler seg som et vanlig Coop-medlem.

Derfor må noe gjøres, mener Lerstang. Nå ønsker han å få med seg en rekke andre nordmenn til å stille til valg, for å kunne komme seg inn i Coop-styrer rundt om i landet.

- Jeg tror folk begynner å våkne. Skal man ha noe å si, må man ta på seg verv, sier han.

Les også: Torbjørn Skei er kongen av Coop: – Skjønner ikke hvordan man kan kalle det et demokrati

- Større avstand fra makten til medlemmene

Lerstang har lite til overs for at medlemstillitsvalgte er ute av styret i Coop Norge SA:

- Det gjør jo at man blir forbannet. Coop har vært og er en av de største medlemsorganisasjonene vi har i Norge, og er bygd på samvirkemodellen. Vi ser nå at solidaritetstanken forvitrer, sier han oppgitt.

Han tror mange nordmenn nå ønsker å stoppe denne utviklingen, fordi nettopp samvirkelagsmodellen og fellesskapstanken skiller Coop fra andre dagligvareaktører.

Direktørene får stadig bedre lønninger, og enkelte har rundt 20 ganger mer i lønn enn en vanlig lønnsmottaker, påpeker Lerstang, som mener dette øker skillet mellom direktørene, de ansatte og vanlige Coop-medlemmer.

- Det er ikke nok at bare direktørene sitter i styret til Coop Norge SA og representerer medlemmene. Avstanden fra makten til det enkelte medlem og ansatte blir stadig større, til tross for valgprosessene til Coop, sier Lerstang.

- Feil faktagrunnlag

Styreleder Tore Tjomsland i Coop Norge har blitt forelagt kritikken. Vi har spurt hva han tenker om reaksjonene.

- Vi i styret er lydhøre og tar reaksjonene på det største alvor, svarer Tjomsland på e-post via kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis, men fortsetter:

- Reaksjonene er basert på et feil faktagrunnlag vedrørende hvordan Coop er organisert. Styret i Coop Norge SA består ikke av én enkelt person, men av sju personer som er demokratisk valgt i Årsmøtet Coop Norge SA av representanter fra de 66 medlemsstyrte samvirkelagene. I tillegg består styret av fire ansattrepresentanter fra Coop Norge SA, svarer Tjomsland på e-post via kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis.

- Kan du forstå at flere blir forbannet over hvordan organiseringen av Coop er nå, når medlemmene ikke lenger får sitte i styret i Coop Norge SA?

- Det er styrene i de 66 samvirkelagene, som består av medlemstillitsvalgte og ansattvalgte styremedlemmer, som nominerer kandidater til styret i Coop Norge SA. Styret velges av Årsmøtet i Coop Norge SA etter innstilling fra valgkomiteen, svarer Tjomsland, og fortsetter:

- Det foreligger ingen beslutning som sier at medlemstillitsvalgte ikke lenger får sitte i styret. Jeg forstår allikevel svært godt at noen blir forbannet når man ser saken slik den er fremstilt i media. Samtidig opplever jeg ikke at medias fremstilling tar utgangspunkt i en god forståelse av Coop og hvordan vår organisasjon fungerer.

- Demokratiet er fundamentet

Tjomsland påpeker imidlertid at det i Coop jobbes kontinuerlig med å bli bedre. Det vurderes derfor løpende hvordan de best mulig kan tilrettelegge for et aktivt og godt medlemsdemokrati.

På spørsmål om de vil vurdere å la medlemmene komme inn i Coop-styret igjen, svarer Tjomsland nok en gang med å forklare hvordan styret i Coop Norge velges. Han påpeker også nok en gang at det ikke foreligger noen beslutning som sier at medlemstillitsvalgte ikke lenger får sitte i styret.

- Demokratiet er fundamentet i vår virksomhet og det som gjør Coop annerledes enn konkurrentene, sier han.