*Nettavisen* Økonomi.

Færre bønder i Norge

Hvert femte gårdsbruk har i løpet av de siste fem årene blitt lagt ned. Norges Bondelag er bekymret for utviklingen.

- Bønder er en sterk bidragsyter til et levedyktig lokalsamfunn, dersom de forsvinner kan bosettingen for bli fortynnet og kulturlandskapet forringet, sier Bjarne Undheim, leder i Norges Bondelag.

Ifølge foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå kommer det frem at antall jordbruksbedrifter ble redusert med hele 2.300 bedrifter fra 2004 til 2005.

Siden 2000 har det vært en gjennomsnittlig nedgang på hele 3.100 jordbruk i året. Dette tilsvarer 20 prosent færre gårdsbruk siden tusenårsskiftet.

Feilslått politikk
Landbrukspolitikken de siste årene har vært preget av et stort fokus på strukturrasjonalisering, med kostnadseffektivisering som en av de beste løsningene. Dette har foreløpig bidratt til den raske takten i bruksnedlegging.

- Vi har sett de uheldige konsekvensene fra forrige regjerings landbrukspolitikk. Det er derfor vi nå skal trappe ned tempoet på strukturendingene samt bruke mindre kraft på virkemidlene. Dette kommer også klart frem i Soria Moria erklæringen, sier Ole Heggem, statssekretær i Landbruks- matdepartementet.

Færre unge
Han understreker at det er viktig for Norge å beholde gårdbrukerne, og ser med triste øyne på den utviklingen som skjer når det gjelder gjennomsnittsalderen før bønder.

- Det er ikke så rart at de unge velger andre yrker når dagens velferdsordninger og lønn for bønder avviker så mye fra andre bransjer. Dette må det gjøres noe med, sier Heggem.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag